Nieuwsbrief van 26 mei 2016

In deze nieuwsbrief een korte introductie van de graag geziene gastpredikant Bas de Gaay Fortman, vroeger politicus, tegenwoordig verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum van mensenrechten. Verder een vooraankondiging van de Preek van de Leek op 5 juni. Informatie over Concert aan Zee op 29 mei onder leiding vanĀ Carl van Reenen. En informatie over Coffee to stay.

Hier staat het vervolg.

X