Preek van de Leek, Betteke de Gaay Fortman, 6 november

X