Adressen Kerk aan Zee

Kerk aan Zee
Kerkpad 2
1399 HA Muiderberg
Informatie: info@kerkaanzee.nl

Ontmoetingscentrum De Steeg
Populierenlaan 2B
1399 GS Muiderberg
Bovenstaande is het postadres

Kerkenraad

Voorzitter
Teo Kuipers
06- 52 82 90 54
voorzitter@kerkaanzee.nl

Scriba
Tineke Meindertsma
06 – 25 01 44 08
scriba@kerkaanzee.nl

Pastoraat
pastoraat@kerkaanzee.nl

Hulp predikant
Ds Piet van Reenen
06 13 90 62 03
dspietvanreenen@kerkaanzee.nl

Ouderlingen
Wim van Deijk
0294 – 264317
wimvandeijk@kerkaanzee.nl

Wilma Kruithof
0294 – 264442
wilmakruithof@kerkaanzee.nl

Ouderling van dienst
ouderling@kerkaanzee.nl

Diakenen
diaconie@kerkaanzee.nl

Nelie Rofekamp
n.rofekamp@kerkaanzee.nl

Hannie van der Veen
0294 – 263283
hannie@kerkaanzee.nl

Helena Jansen-Verduyn
0294 – 264528
helena.verduyn@kerkaanzee.nl

Petra Nell – Koopmanschap
0294 – 261202
petranell@kerkaanzee.nl

 

Kindernevendienst

kindernevendienst

College van Kerkrentmeesters

cvk@kerkaanzee.nl

Voorzitter 
Hette Zijlstra
Tel: 06 – 23 64 50 37
voorzittercvk@kerkaanzee.nl

Beheerder gebouwen/begraafplaats

Jacques de Boer
0294 – 264395
06 – 23 89 36 99
jdeboer@kerkaanzee.nl

Verhuur OC
June Biallosterski
Tel. 0294 261864
beheeroc@kerkaanzee.nl

Kosters

koster@kerkaanzee.nl

Website Kerk aan Zee

Paul Gastelaars & Josué Martina
website@kerkaanzee.nl

Preekvoorziening

preekvoorziening
Heleen Jansen-Verduyn
0294 – 26 45 28
Tineke Meindertsma
06 – 25 01 44 08

Pionieren aan Zee

Betteke de Gaay Fortman
06 – 30 610 077
pionieren@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief Kerk aan Zee

Raymond Kuijl & Paul Gastelaars

nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Ledenadministratie

Carl Klein & John Kruithof
ledenadministratie

Organisten

Organisten@kerkaanzee.nl

Hugo de Graaff
0294 – 480822
HugodeGraaff@kerkaanzee.nl

Andre Potter
036  -5330166
andre.potter@kerkaanzee.nl

Carl van Reenen
06 – 30 610 077
carlvanreenen@kerkaanzee.nl

Redactie Kerkblad

Clarissa Crijns:
0294 – 26 23 32

Heleen Jansen-Verduyn
0294 – 264528

Copy Kerkblad:
redactie@kerkaanzee.nl

Bezorging kerkblad:
Annemiek Koers
Nienhuis Ruyskade 58
0294 –  26 20 40
annemiek.erik@kerkaanzee.nl

Informatie begraafplaats

Jacques de Boer
0294 – 26 43 95
06 – 23 89 36 99

 

Penningmeester

Marianne Oosterveen
penningmeester@kerkaanzee.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL54 RABO 0343 1623 85

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL12 INGB 0000 5222 46

kwartet temp
glas-in-lood-raam