Nieuwsbrief van 24 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Oecumenische viering zondag 26 september | grote kerk Muiden | olv ds D. Pruiksma uit Weesp

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

 

✑ Cursief

Het Loofhuttenfeest

Zicht op de hemel

Ik schrijf dit aan de vooravond van het Loofhutten-feest (Leviticus 23) dat de joodse traditie van 20-27 september viert. Het is een feest verbonden met het najaar, met de laatste oogst van wijn en olie. Later wordt het, zoals dat gegaan is met alle van oorsprong landbouwfeesten, later wordt het verbonden met een historische gebeurtenis, en wel met de doortocht door de woestijn.
Op die tocht leefde het volk van en onder Gods bescherming, leefde van hemels manna en water uit de rots. Zo’n loofhut is maar een wankel bouwseltje van een paar planken en wat takken. Het dak moet openingen hebben, want:
je moet zicht hebben op de hemel, uit-zicht.
Al wat zeker en vast is, verlaat je, je bent immers ten diepste een nomade, een pelgrim langs ’s Heeren wegen, levend onder Gods bescherming.
Het land van belofte … dát ligt nog vóór je. Een mooie herfstgedachte.
 
Piet van Reenen


De volledige nieuwsbrief van 24 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 17 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 19 september o.l.v. Alain Verheij

‘Het gaat er ruw aan toe in de Bijbelverhalen van deze week. Mozes waarschuwt hartstochtelijk tegen valse profeten, en de leerlingen van Jezus ruziën met elkaar wie van hen de belangrijkste is. Is er ook nog een vriendelijkere en vredige weg om met elkaar om te gaan, of is dit nu eenmaal hoe mensen in elkaar zitten? Daarover denken we na in deze week, waarin de joden Verzoendag vierden. Ligt daar misschien een sleutel?’

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden..
 

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 10 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 10 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 12 september: STARTZONDAG

 IK HEB JE NODIG

 
Dat zijn de woorden die we elkaar op deze Startzondag willen meegeven. Dat zijn woorden waarin we verbonden worden: als mens de dagen en jaren ons gegeven.
Onze levensreis.
In Kerk aan Zee wordt die levensreis verbonden met een geloofsreis. Krijg je de ander als reisgenoot erbij waarin de Ander oplicht als een ‘geheim’ wat zich ‘op de tast’ laat vinden, laat zien, soms, even.
En ‘de ander’ is ook het dorp waarin we leven, de school, het werk, de oude dag, de stad, het land, de wereld, de hele oecumene, dat is in het grieks: de hele bewoonde wereld. En heel nadrukkelijk de zo bedreigde flora en fauna.
 
Na de vervreemding van de corona maken we zondag een nieuwe start en hopen en bidden dat deze dit seizoen mag doorzetten, niet onderbroken, stil gezet, opnieuw.
 
Maar dát we kunnen beginnen, is reden tot feest. Samen met de leden van de pioniersgroep gaan we deze dienst vormgeven. Met veel afwisseling en muziek. En een nóg kortere preek. Na de viering -het belooft droog te blijven- zullen we buiten verdergaan, met koffie, thee, fris, en -ik verheug me nu al- met heerlijkheden, gebakjes, taartjes, wat een feest. Komt allen, we hebben je nodig,

WE HEBBEN ELKAAR NODIG

  
Met hartelijke groet,
graag tot zondag,
Piet van Reenen 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 10 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Dansen aan Zee olv Willemijn Jonkers 10 oktober op het strand

By | Actie aan Zee, Cultuur aan Zee, Kerk aan Zee

Fantastisch om weer te hebben mogen dansen op afstand van elkaar met koptelefoons op in ons prachtige dorp. De avondzon ging onder terwijl de dansers op blote voeten in het zand dansten. Het  Ecstatic dansen is een laagdrempelige manier om te ontdekken wat muziek met jekan doen. Het geheel werd verzorgd door Willemijn Jonkers en DJ Marco. Een leuke nieuwe activiteit ondersteund door de Pioniersgroep. 
De volgende data zijn: zondag 10 oktober van 18.00 – 20.00 uur en 29 oktober (onder voorbehoud).
Heb je ook zin om te bewegen op muziek in de buitenlucht of ken je iemand die dat leuk vindt? Geef je op bij Willemijn Jonkers via  06 25 42 71 84.

Fantastische start nieuw kerkseizoen 12 september!

By | Bezinning aan Zee, Kerk aan Zee, Kids aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee

We vierden met elkaar de start van het nieuwe kerkelijke jaar. We keken vooruit op een tijd waarin we elkaar hopelijk weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten en vasthouden. Ook al hebben we elkaar minder ‘live’ kunnen zien de afgelopen 1,5 jaar, Kerk aan Zee blijft een gemeenschap waarin mensen er zijn voor elkaar, en waarbij er heel veel activiteiten zijn, die allemaal worden mogelijk gemaakt door mensen. Iedereen draagt op zijn eigen wijze iets bij. Sommigen zichtbaar, anderen meer onzichtbaar. Hier werd tijdens de viering aandacht aan gegeven. Zie ons eigen YouTube kanaal
De viering werd omlijst met muziek gespeeld door het trio Pomöv die Klezmer die Balkan muziek speelden. Zij speelden al eens eerder in onze kerk, bij Lichtjes aan Zee. Na het koffiedrinken hebben een aantal mensen een korte meditatie mee mogen maken in de kerk, verzorgd door Eric Goossens. 
Met dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om te mogelijk te maken met name Marielle en Anniek namens de pioniersgroep. Hieronder ziet u enkele foto’s

Nieuwsbrief van 3 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 5 september 10.00 uur o.l.v. ds Marieke den Braber

Even voorstellen:
Als je het leukste kunt studeren wat je je in kunt denken, moet je dat niet laten…
Daarom begon ik aan theologie na mijn middelbare school. Gaande de studie kwam ik er, onder andere door studieverblijven in Israël en Schotland, achter dat studeren echt leuk was. En zo knoopte ik aan mijn studie nog een promotietraject vast. Dat deed ik naast een baan in het Landelijk Dienstencentrum, waar ik onder andere voor jeugdwerk, gemeenteopbouw en Kerk en Israël actief was. Na voltooiing van de studie trok het gemeentewerk en via een tijdelijke baan in Bergambacht werd ik predikant in Bleiswijk. Na een aantal jaren heb ik die plek verruild voor mijn huidige werkplek, De Hoeksteen in Amersfoort-Schothorst. Naast het predikantswerk doe ik divers bestuurswerk, en mag met mijn man genieten van onze peuter van 2,5 jaar.

Waarover gaat het deze morgen?
De dienst van vanmorgen gaat over een bijbelboek wat we bijna nooit lezen: Judas. Ingeklemd tussen de drie brieven van Johannes, en het boek Openbaring. Je bladert er zo aan voorbij. Maar er staat nogal wat, en het is niet allemaal even vriendelijk. Zeker niet voor mensen die niet geloven. Wat moet of kun je met zo’n tekst? Ik probeer de tekst te plaatsen in de tijd waarin ze werd geschreven, en een voorzet te doen over hoe je het nu kan lezen. 

Groet, ds Marieke den Braber

Hier vindt u haar cv.

 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 3 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Iedereen kan mediteren leren | basiscursus start 22 september in het OC?

By | Bezinning aan Zee, Rituelen aan Zee

‘Mediteren in Muiderberg’ organiseert elke week op woensdag een meditatie-avond in Muiderberg. Elke twee weken een Open-avond met in de tussenliggende week een Meditatie-basiscursus (start vanaf 22 september) voor mensen die willen beginnen met mediteren. Mediteren in Muiderberg is opgezet vanuit de PIONIERSGROEP als behoefte om een plek in Muiderberg te hebben waar mensen grotendeels in stilte samen komen en samen mediteren, onafhankelijk van geloof of levensovertuiging. Je kunt je bijdrage (10 euro per keer voor de open avonden). Voor wie een laag inkomen heeft, is een regeling mogelijk. Je kunt zelf overmaken op: Protestantse Gemeente Muiderberg NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Mediteren in Muiderberg. Of direct via Mollie payments vermeld daarbij je naam en de datum of data. Voor de mensen die zich opgeven of opgegeven hebben voor de basiscursus (6 avonden vanaf 22 september) zullen via mail een factuur ontvangen.

Voor meer info zie website MeditereninMuiderberg.nl

 

 

 

Nieuwsbrief van 27 augustus

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering


Zondag 29 augustus 10.00 uur o.l.v. ds Bas de Gaay Fortman

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Ziet u iets?

Op het oecumenisch leesrooster staat voor deze zondag de genezing van een blinde, zoals verteld door Marcus (8, 22-26). De evangelielezing is verbonden met twee Godsspraken in de profetie van Zacharia (8: 4-8, 20-23). ‘Ziet u iets?’, vraagt Jezus de man na een eerste handoplegging. Om die vraag draait het in de verkondiging.  

Bas

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 27 augustus
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 20 augustus

By | Nieuwsbrief

Zondag 22 augustus 10.00 uur o.l.v. ds Willemijn Jonkers

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.
 

Het thema is Leven met sterfelijkheid.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

De volledige nieuwsbrief van 20 augustus is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 6 augustus

By | Nieuwsbrief

Viering zondag 8 augustus 10.00 uur o.l.v. Piet van Reenen en met Vincent de Lange op Cello

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Zondag de lezing van de storm op het meer, volgens Lukas 8, 22-25. Uitlopend op de vraag: Waar was je geloof?
Zo’n verhaal kun je letterlijk nemen – en de klimatologische zomer wereldwijd geeft daar alle aanleiding toe – maar ook op een zonnige bladstille dag kan dit verhaal nog heel goed jouw verhaal worden/zijn. De buitenkant vertelt niet alles over jouw ziek-zijn, jouw verdriet, moeite en pijn, je eenzaamheid, aan de binnenkant kan het voelen alsof je erin ‘vergaat’.
En daarin dan nog ‘God’ ervaren? Vaak achteraf pas. En dat ervaart Mozes in
Exodus 33, 14-15.18-23.

Met hartelijke groet, Piet van Reenen

De volledige nieuwsbrief van 6 augustus is hier te vinden.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X