Nieuwsbrief 20 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 23 februari zal ds. Piet van Reenen ons voorgaan.
Genesis 28: een verhaal op het snijpunt van twee wegen, het verhaal ‘snijdt’ er diep in. Het oude dat je moet loslaten, het nieuwe ‘land’ dat zich onontkoombaar aandient. Graag tot zondag.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor  Binnenlandsdiaconaathulp voor ongedocumenteerden. Oorlog of dreiging van oorlog, onderdrukkende regimes, klimaatverandering, gebrek aan perspectief; het zijn allemaal redenen voor migranten hun thuisland te verlaten. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar Nederland verlaten doen ze niet. Ze gaan, kunnen of durven niet terug naar hun land van herkomst. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten en altijd is er de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Met deze collecte steunen we kerkelijke initiatieven voor hulp aan deze groep mensen, dit vanuit de visie dat zij recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen.

As-woensdag – 26 Februari – Veertig dagentijdThema van deze 40 dagentijd is ‘Sta op’. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Laten ook wij ons dan niet neerleggen bij gebrokenheid, maar samen in actie komen. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, Muiderberg is op zoek naar nieuwe maatjes.
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of met (dreigende) financiële problemen. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie m.b.t. aanmelden.
Zie website schuldhulpmaatje en artikel op onze website voor meer info.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde! Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij. Zondag 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Gezocht SchuldHulp Maatje!

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of  met (dreigende) financiële problemen. Sinds de start in juli 2013, hebben meer dan 150 cliënten de hulp ingeroepen van schuldhulpmaatje.
Read More

Nieuwsbrief 13 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 16 februari zal ds. Arjette Kuipers ons voorgaan. Ze is pionier voor Zinnig Noord en Taizé in Amsterdam. Daarnaast is ze muzikant en schrijft ze eigen liedjes. Zondag zal ze preken over een prachtige tekst uit Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, Gods luister schijnt over jou”. Wat bedoelt Jesaja als hij het heeft over het licht? Wat betekent het voor ons?
Van harte welkom in deze dienst met veel mooie liederen over licht.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor werelddiaconaat-Kameroen. De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 6 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 9 februari zal ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. De Evangelielezing van deze zondag is uit  Mattheus 5. Jezus is aan het woord en onderwijst zijn gehoor door middel van de zogenoemde ‘Bergrede’.  Allerlei thema’s en beelden gebruikt hij om zijn wijsheid te delen. Zout der aarde, licht der wereld… Alles wat Jezus zegt, bevat een oproep. Zo verkondigt hij waar hij voor staat namens God. We vieren deze zondag het Avondmaal. Het Tafelgebed wordt door de diaken en voorganger om beurten uitgesproken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 9 februari is de collecteopbrengst voor de diaconie in onze eigen gemeente. Met de opbrengst van deze collecte realiseren we o.a. ‘Stille hulp in  eigen gemeente’, en bekostigen we de bloemen in de kerk.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou
spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 30 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 2 februari zal ds. Elsbeth Gruteke ons voorgaan. We lezen op deze zondag twee teksten, uit 2 Kronieken 36 en Lucas 15, die allebei over thuiskomen gaan. Over het volk Israël dat na de ballingschap weer thuiskomt in Jeruzalem, en over twee zoons die thuis mogen komen bij hun vader. Over dat laatste, bekende, verhaal denken we met elkaar na. Bij welke positie uit het verhaal voelen we ons het meeste thuis, bij die van de vader, die van de jongste zoon of die van de oudste zoon? We gaan samen proberen dat te ontdekken.

Gemeentezondag, 2 februari. De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst van 2 februari met elkaar een kop koffie te drinken om vervolgens de plannen van 2020 en de begroting te bespreken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 2 februari Werelddiaconaat Collecte voor Oeganda. In het Noorden van Oeganda blijft de noodzakelijke regen steeds vaker uit, dit ten gevolge van de wereldwijde klimaatverandering. Oogsten lopen terug of blijven uit. Met uw bijdrage steunen we de boeren daar in hun strijd om het dagelijkse bestaan.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden.
Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast,sopraan Annemarijn de Graaff.
Het concert start  om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 2, 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 23 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 26 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk van Muiden.
Thema: Buitengewoon vriendelijk en roeien met de riemen die je hebt.
naar: Handelingen 28 vers 2.
Gezamenlijke dienst van R.K. Parochie van Levend Water Muiden en Muiderberg, Protestantse Gemeente Muiderberg en Protestantse Gemeente Muiden.
Voorgangers: Pastoor Jan Haen, Ds Gerben Hoogterp en Ds Willemijn Jonkers.
Aan deze viering werken mee: Paulien Boersen, Nel Bonneur, Koos Damman (cantor-organist), Wil Ebbelaar, Lidwien Griffioen, Trudy Krook, Mieke Wieten en de cantorij van de Grote Kerk.
 Er is deze zondag 26 januari geen dienst in Kerk aan Zee.

Heeft u de Preek van de Leek met Freek de Jonge gemist?
Geen probleem, u kunt deze terug luisteren via de website:  https://kerkaanzee.nl/kaz-binnen/
U dient vooraf hiervoor het wachtwoord op te vragen via: website@kerkaanzee.nl
Eén van de teksten die Freek aandroeg is te lezen in de Nieuwsbrief.

Het stoelenproject Amsterdam.
We zijn al zo lang bekend met dit opvanghuis in Amsterdam. Jos de Hengst heeft ons weer gevraagd of vijf a zes personen op 28 februari hem kunnen helpen met het eten koken voor de 45 thuis- en daklozen. Dit project heeft ons nodig!
Aarzel dan ook niet om je op te geven! Het is best wel een bijzondere ervaring zo vanuit het rustige Muiderberg.

Op 26 januari is het volgende Concert aan Zee met het Amsterdam Piano Trio. Het eerste concert in het nieuwe jaar brengt drie jonge toptalenten naar Muiderberg. Yang Yang Cai (piano), Shin Sihan (viool) en Alexander Warenberg (cello) spelen solostukken en pianotrio’s van o.m. Ravel, Beethoven en Schubert.

Diner aan Zee onder het genot van een heerlijke maaltijd van Tavolare met elkaar
praten over mooie onderwerpen, deze keer op;
Woensdag 29 januari – Thema Idealisme
Locatie: Ontmoetingscentrum Populierenlaan 2B Muiderberg
Inloop is vanaf 19:00 uur en we gaan aan tafel om 19:30 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Impressie Diner aan Zee in het OC

By | Actie aan Zee, Bezinning aan Zee
Bij Diner aan Zee eten rond de 10 mensen samen een heerlijke vegetarische maaltijd, gekookt door Mieneke van Tavolare. Tussen de gangen door praten we over wat het thema allemaal oproept. Soms praten we over de betekenis van een woord, soms komen meer persoonlijke verhalen naar voren. Thema=Idealisme. Datum=29 januari Read More

Nieuwsbrief 16 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 19 januari 10:00 – 11:00 uur Preek van de Leek o.l.v. Freek de Jonge & Willemijn Jonkers. Met dorpsgenoot Freek de Jonge over het geweten en leven na een groot verlies. Welke opdracht vloeit voort uit het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen?
Bij de Preek van de Leek spreken mensen met allerlei beroepen bevlogen over wat hen bezig houdt. Freek de Jonge treedt met zijn lekenpreek in de voetsporen van zijn vader, die predikant was. Het onderwerp voor deze viering, het geweten, is gestoeld op diens nalatenschap. Uiteraard klinken, zoals het een vaardig cabaretier betaamt, enkele liederen die aan het denken zetten en die we deels kunnen meezingen.
Allen van harte welkom!

In principe is er iedere tweede zondag van de maand koffiedrinken. In geval van bijzondere diensten zal dit verschuiven naar een andere zondag.
Zondag is er preek van de Leek en is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken.
Zondag 9 februari verschuift naar 2 februari wegens gemeentevergadering.

Zondag 26 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk van Muiden. Thema: Buitengewoon vriendelijk en roeien met de riemen die je hebt. Voorgangers: Pastoor Jan Haen, Ds Gerben Hoogterp en Ds Willemijn Jonkers.
M.m.v. de cantorij van PKN Muiden. Er is deze zondag 26 januari geen dienst in Kerk aan Zee.

Op 26 januari is het volgende Concert aan Zee met het Amsterdam Piano Trio. Het eerste concert in het nieuwe jaar brengt drie jonge toptalenten naar Muiderberg. Yang Yang Cai (piano), Shin Sihan (viool) en Alexander Warenberg (cello) spelen solostukken en pianotrio’s van o.m. Ravel, Beethoven en Schubert.

Expositie: “Engelen”
Nog tot en met 19 januari 2020 is van 13:00 -16:00 uur in de Kerk aan Zee de expositie “Engelen in de Kerk” te zien. Joke Leicht, Helen Vreedeveld, Berdien  Nieuwenhuizen en Marjolein Endert zochten naar de betekenis van de engel.”

Save the dates! zie ook de nieuwsbrief en website voor meer informatie!
o.a. Pionieren aan Zee organiseerd weer Diner aan Zee in het OC; Inloopspreekuur; En nog veel meer informatie met data die u in uw agenda kan zetten!

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 9 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 12 januari zal Ds Willemien van Berkum en is predikant in Amsterdam. Daar werkt ze als buurtdominee in de wijk Oud-West, voor pioniersplek Heilig Vuur West. Dat betekent dat ik vieringen en maaltijden organiseer voor buurtbewoners. Samen zoeken we naar de zin van het leven, naar liefde, naar God.
Deze zondag gaat ze het hebben over het verhaal van de doop van Jezus. Een verhaal over een wereld waarin zoveel verrot is. Een verhaal over een nieuw begin. Een verhaal over zoveel stemmen die in je leven klinken. Is er een stem die er bovenuit klinkt? Kom het ontdekken, deze zondag!

5 avonden oefenen met meditatie o.l.v. dorpsgenoot Eric Goossens. De 1ste oefenavond is dinsdagavond 14 januari 20:00- 21:30 uur Kerk aan Zee. Je kunt je aanmelden via mail bij ericgoossens@me.com. Zie ook de nieuwsbrief voor de data en meer informatie!

Let op: Zet in uw agenda Zondag 19 januari 10:00 – 11:00 uur Preek van de Leek o.l.v. Freek de Jonge & Willemijn Jonkers. Met dorpsgenoot Freek de Jonge over het geweten en leven na een groot verlies. Welke opdracht vloeit voort uit het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen?
Bij de Preek van de Leek spreken mensen met allerlei beroepen bevlogen over wat hen bezig houdt. Freek de Jonge treedt met zijn lekenpreek in de voetsporen van zijn vader, die predikant was. Het onderwerp voor deze viering, het geweten, is gestoeld op diens nalatenschap.

Op 26 januari is het volgende Concert aan Zee met het Amsterdam Piano Trio. Het eerste concert in het nieuwe jaar brengt drie jonge toptalenten naar Muiderberg. Yang Yang Cai (piano), Shin Sihan (viool) en Alexander Warenberg (cello) spelen solostukken en pianotrio’s van o.m. Ravel, Beethoven en Schubert.

De oecumenische viering wordt zondag 26 januari samen met Muiden PKN en RK (Parochie Levend Water) gehouden in de Grote Kerk in Muiden. Aanvang 10:00 uur olv Priester Jan Haen, ds Gerben Hoogterp en ds Willemijn Jonkers (preek). Let op: Er is zondag 26 januari geen viering in Kerk aan Zee!

Expositie: “Engelen”
Nog tot en met 19 januari 2020 is van 13:00 -16:00 uur in de Kerk aan Zee de expositie “Engelen in de Kerk” te zien. Joke Leicht, Helen Vreedeveld, Berdien  Nieuwenhuizen en Marjolein Endert zochten naar de betekenis van de engel.”

Elke 1ste vrijdag van de maand is er een Coffee to Stay in het Ontmoetingscentrum in “De Steeg”, in de Populierenlaan. Iedereen is welkom van (zeer) jong tot (zeer) oud.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X