Hulppredikant Kerk aan Zee

Piet van Reenen, hulppredikant voor Kerk aan Zee in Muiderberg, een veelkleurige plek in beleving en vormgeving van de christelijke traditie, waarin openheid en respect in het samen-zijn worden gevierd. Waar omzien naar en betrokkenheid bij elkaar het leven en samenleven sieren. In dit prachtige dorp dat in kunst en cultuur tot de verbeelding spreekt. Weet je van harte welkom!

glas-in-lood-raam