Privacyverklaring Kerk aan Zee

Onze gemeente gaat bewust en zorgvuldig om met bij haar bekende persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De verwerking vindt plaats conform de Privacyverklaring van de Protestantse Kerk te Muiderberg”.
In deze regeling vindt U:

  • Het doel en de wettelijke grondslag van de verwerking
  • De verwerking van persoonsgegevens zoals bij onze gemeente bekend
  • De bewaartermijn van de gegevens
  • De rechten die de betrokkene kan uitoefenen m.b.t. zijn gegevens

Het privacybeleid kan wijzigen als de ontwikkelingen dit noodzaken. 
Bij vragen en/of opmerkingen over de manier waarop wij met gegevens omgaan kunt U contact opnemen via de scriba: scriba@kerkaanzee.nl