Adressen Kerk aan Zee

Kerk aan Zee
Kerkpad 2
1399 HA Muiderberg
Informatie: info@kerkaanzee.nl

Ontmoetingscentrum De Steeg
Populierenlaan 2B
1399 GS Muiderberg
Bovenstaande is het postadres

Kerkenraad

Voorzitter
Teo Kuipers
06 – 52 82 90 54
voorzitter@kerkaanzee.nl

Scriba
Tineke Meindertsma
06-25 01 44 08
scriba@kerkaanzee.nl

Predikant
Ds Rein Brouwer
06 – 23 01 46 49
predikant@kerkaanzee.nl

Pastoraat
pastoraat@kerkaanzee.nl

Ouderlingen
Wim van Deijk
0294 – 264317
wimvandeijk@kerkaanzee.nl

Wilma Kruithof
0294 – 264442
wilmakruithof@kerkaanzee.nl

Ouderling van dienst
ouderling@kerkaanzee.nl

Diakenen
diaconie@kerkaanzee.nl

Nelie Rofekamp
n.rofekamp@kerkaanzee.nl

Hannie van der Veen
0294 – 263283
hannie@kerkaanzee.nl

Petra Nell – Koopmanschap
0294 – 261202
petranell@kerkaanzee.nl

College van Kerkrentmeesters

cvk@kerkaanzee.nl

Voorzitter 
Hette Zijlstra
Tel: 06 – 23 64 50 37
voorzittercvk@kerkaanzee.nl

Beheerder gebouwen/begraafplaats

Jacques de Boer & John Kruithof
0294 – 264395    & 0294 – 264442
06 – 23 89 36 99
jdeboer@kerkaanzee.nl

Verhuur OC
Hette Zijlstra
Tel: 06 – 23 64 50 37
beheeroc@kerkaanzee.nl

Kosters

koster@kerkaanzee.nl

Website Kerk aan Zee

Raymond Kuijl & Josué Martina
website@kerkaanzee.nl

Preekvoorziening

preekvoorziening
Tineke Meindertsma
06-25 01 44 08

Fred Kortekaas
0294-264736

Pionieren aan Zee

Betteke de Gaay Fortman
06 – 30 610 077
pionieren@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief Kerk aan Zee

Raymond, Charlotte, Marianne, Tineke & Josué
nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Ledenadministratie

Carl Klein & John Kruithof
ledenadministratie

Organisten

Organisten@kerkaanzee.nl

Hugo de Graaff
0294 – 480822
HugodeGraaff@kerkaanzee.nl

Andre Potter
036  -5330166
andre.potter@kerkaanzee.nl

Carl van Reenen
06 – 30 610 077
carlvanreenen@kerkaanzee.nl

Redactie Kerkblad

Clarissa Crijns:
0294 – 26 23 32

Heleen Jansen-Verduyn
0294 – 264528

Copy Kerkblad:
redactie@kerkaanzee.nl

Bezorging kerkblad:
Annemiek Koers
Nienhuis Ruyskade 58
0294 –  26 20 40
annemiek.erik@kerkaanzee.nl

 

Informatie begraafplaats

Jacques de Boer & John Kruithof
0294 – 264395    & 0294 – 264442
06 – 23 89 36 99

Penningmeester

Marianne Oosterveen
penningmeester@kerkaanzee.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL54 RABO 0343 1623 85

kwartet temp
glas-in-lood-raam