Adressen Kerk aan Zee

Kerk aan Zee
Kerkpad 2
1399 HA Muiderberg
Informatie: info@kerkaanzee.nl

Ontmoetingscentrum De Steeg
Populierenlaan 2B
1399 GS Muiderberg
Bovenstaande is het postadres

Kerkenraad

Voorzitter
Teo Kuipers
Tel: 06 – 52 82 90 54
voorzitter@kerkaanzee.nl

Scriba
Tineke Meindertsma
Tel: 06 – 25 01 44 08
scriba@kerkaanzee.nl

Predikant
Ds Rein Brouwer
Tel: 06 – 23 01 46 49
predikant@kerkaanzee.nl

Pastoraat
pastoraat@kerkaanzee.nl

Ouderlingen
Wim van Deijk
Tel: 0294 – 26 43 17
wimvandeijk@kerkaanzee.nl

Wilma Kruithof
Tel: 0294 – 26 44 42
wilmakruithof@kerkaanzee.nl

Ouderling van dienst
ouderling@kerkaanzee.nl

Diakenen
diaconie@kerkaanzee.nl

Nelie Röfekamp
n.rofekamp@kerkaanzee.nl

Hannie van der Veen
Tel: 0294 – 26 32 83
hannie@kerkaanzee.nl

Karst Jan Wolters
Bereikbaar via de diaconie

College van Kerkrentmeesters

cvk@kerkaanzee.nl

Voorzitter 
Hette Zijlstra
Tel: 06 – 23 64 50 37
voorzittercvk@kerkaanzee.nl

Beheerder gebouwen/begraafplaats
Jacques de Boer
Tel: 0294 – 26 43 95  /  06 – 23 89 36 99

John Kruithof
Tel: 06 – 15 17 64 52

Verhuur OC
Hette Zijlstra
Tel: 06 – 23 64 50 37
beheeroc@kerkaanzee.nl

Kosters

koster@kerkaanzee.nl

Website Kerk aan Zee

Raymond Kuijl & Josué Martina
website@kerkaanzee.nl

Preekvoorziening

preekvoorziening
Tineke Meindertsma
Tel: 06 – 25 01 44 08

Fred Kortekaas
Tel: 0294 – 26 47 36

Pionieren aan Zee

Betteke de Gaay Fortman
Tel: 06 – 30 61 00 77
pionieren@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief Kerk aan Zee

Raymond, Charlotte, Marianne, Tineke & Josué
nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Ledenadministratie

Carl Klein & John Kruithof
ledenadministratie

Organisten

Organisten@kerkaanzee.nl

Hugo de Graaff
Tel: 0294 – 48 08 22
HugodeGraaff@kerkaanzee.nl

Andre Potter
Tel: 036 – 533 01 66
andre.potter@kerkaanzee.nl

Carl van Reenen
Tel: 06 – 30 610 077
carlvanreenen@kerkaanzee.nl

Redactie Kerkblad

Clarissa Crijns:
Tel: 0294 – 26 23 32

Heleen Jansen-Verduyn
Tel: 0294 – 26 45 28

Copy Kerkblad:
redactie@kerkaanzee.nl

Bezorging kerkblad:
Annemiek Koers
Nienhuis Ruyskade 58
Tel: 0294 –  26 20 40
annemiek.erik@kerkaanzee.nl

Informatie begraafplaats

Jacques de Boer
Tel: 0294 – 26 43 95  /  06 – 23 89 36 99

John Kruithof
Tel: 06 – 15 17 64 52

Penningmeester

Marianne Oosterveen
penningmeester@kerkaanzee.nl

Vertrouwenspersoon

Aniek van Hoogstraten
Tel: 06 – 21 81 04 62
vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl

Bankgegevens

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL54 RABO 0343 1623 85

kwartet temp
glas-in-lood-raam