Monthly Archives

juli 2018

Nieuwsbrief 19 juli 2018 Kerk aan Zee

By | Nieuwsbrief
Zondag 22 juli zal Ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. We lezen uit Marcus 6 : 30 – 44, waarin Jezus de menigte, die hij onderwijst, te eten geeft met het materiaal van vijf broden en twee vissen.;de Byzantijnse mozaïeklegger beeldt vier broden en twee vissen af, terwijl de evangelisten spreken van vijf broden en twee vissen. Zo verwijst de kunstenaar symbolisch naar het vijfde brood, het eucharistisch brood op het altaar.

Read More

Nieuwsbrief 5 juli 2018 Kerk aan Zee

By | Nieuwsbrief
Zondag 8 juli 10.00 uur gaat ds. Willemijn Jonkers ons voor. In de viering zal Ati Kortekaas na jaren trouwe inzet aftreden als ouderling en Wim van Deijk bevestigd worden; De kerkenraad zal het  “het eerste exemplaar Verhalen en Historie Kerk aan Zee” geschreven door Jan officieel aanbieden aan Mieke.

Read More

X