Category

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief van 15 oktober

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Gewoon, hierom.

Zoals er mensen zijn, die zingen, 

niet omdat ze dat willen, 

maar omdat een stem in hen oprijst,

zo zijn er ook mensen, die geloven.

Niet uit angst en niet uit hoop op beloning,

maar omdat zij krachtens 

hun wezen niet anders kunnen. 
 

​​​​​Abel Herzberg.

 

✑ Bij de viering

Zondag 17 oktober Viering van Schrift en Tafel o.l.v. ds Piet van Reenen


“Verkondigen wij het mysterie van het geloof” in het breken en delen van 
Brood en Wijn, het Lichaam en Bloed van Christus. 

Lees hier verder.

Met hartelijke groet, graag tot zondag,
Piet van Reenen.
 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u ook de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op onsYouTube kanaal. Hier kunt u ook alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 15 oktober
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 8 oktober

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Viering o.l.v. ds Petra Barnard met na afloop koffiedrinken.

Zondag 10 oktober mag ik weer bij u voorgaan in het mooie “Kerkje aan Zee”.
En het wordt weer een ‘nieuwe’ tijd. Er mag weer meer. Alle gelegenheid om in de komende winter ons weer te richten op nieuwe kerkelijke activiteiten en elkaar weer van’ aangezicht tot aangezicht’ te stimuleren in gemeenteleven!
 
Met dat in het achterhoofd leek het mij wel boeiend en nuttig om ons weer eens te bezinnen op het idee van gemeente. Een kerkelijke gemeente wordt steeds meer een maatschappelijke uitzondering, niet alleen door de slinkende leden-aantallen, maar ook door de vorm. Er zijn niet veel plekken meer in onze samenleving waar je mensen van allerlei ‘soort’ zo dicht benaderd. En waar je het dan ook nog over meer dan over het weer hebt met elkaar. Dat is tegenwoordig tamelijk uniek. Het is in mijn ogen zeer waardevol en we moeten het koesteren!
 
Bijbels kun je daarvoor goed terecht bij Paulus. Daarom zal ik een stuk lezen uit de Efeziersbrief en daarover mijn gedachten laten gaan. Het blijft zondag dus brutaalweg bij een lezing…
 
Ik zie ernaar uit om u weer te ontmoeten.
Ds. Petra Barnard

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

De volledige nieuwsbrief van 8 oktober is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 1 oktober

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Viering zondag 3 oktober olv ds Jan Greven 

Het bericht van Sara’s sterven, op zeer hoge leeftijd, komt vlak na het verhaal van het offer van Isaäc in het land Moria. Isaäc heeft het overleefd. En Sara? Heeft haar dood te maken met die gruwelijke gebeurtenis? De Rabbijnen hebben zich er het hoofd over gebroken en wij volgen hen in hun discussies over wat er gebeurd kon zijn toen Isaäc, zo maar ineens voor zijn moeder stond. Veilig thuis uit het land Moria, waar zijn vader met opgeheven mes boven hem had gestaan.
Is het toeval dat in ditzelfde bijbelgedeelte voor het eerst de naam van Rebecca valt? 
 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

 

✑ Cursief

Bij het afscheid van Angela Merkel  

“Ga voorzichtig,
ga liefdevol om
met de werkelijkheid zoals ze is,
die altijd verre van perfect is.”
 
Angela Merkel (2020), in de Volkskrant, 25 sept 21, in een artikel van Hans de Bruijn.
 
Piet van Reenen

De volledige nieuwsbrief van 1 oktober is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 24 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Oecumenische viering zondag 26 september | grote kerk Muiden | olv ds D. Pruiksma uit Weesp

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

 

✑ Cursief

Het Loofhuttenfeest

Zicht op de hemel

Ik schrijf dit aan de vooravond van het Loofhutten-feest (Leviticus 23) dat de joodse traditie van 20-27 september viert. Het is een feest verbonden met het najaar, met de laatste oogst van wijn en olie. Later wordt het, zoals dat gegaan is met alle van oorsprong landbouwfeesten, later wordt het verbonden met een historische gebeurtenis, en wel met de doortocht door de woestijn.
Op die tocht leefde het volk van en onder Gods bescherming, leefde van hemels manna en water uit de rots. Zo’n loofhut is maar een wankel bouwseltje van een paar planken en wat takken. Het dak moet openingen hebben, want:
je moet zicht hebben op de hemel, uit-zicht.
Al wat zeker en vast is, verlaat je, je bent immers ten diepste een nomade, een pelgrim langs ’s Heeren wegen, levend onder Gods bescherming.
Het land van belofte … dát ligt nog vóór je. Een mooie herfstgedachte.
 
Piet van Reenen


De volledige nieuwsbrief van 24 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 17 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 19 september o.l.v. Alain Verheij

‘Het gaat er ruw aan toe in de Bijbelverhalen van deze week. Mozes waarschuwt hartstochtelijk tegen valse profeten, en de leerlingen van Jezus ruziën met elkaar wie van hen de belangrijkste is. Is er ook nog een vriendelijkere en vredige weg om met elkaar om te gaan, of is dit nu eenmaal hoe mensen in elkaar zitten? Daarover denken we na in deze week, waarin de joden Verzoendag vierden. Ligt daar misschien een sleutel?’

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden..
 

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 10 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 10 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 12 september: STARTZONDAG

 IK HEB JE NODIG

 
Dat zijn de woorden die we elkaar op deze Startzondag willen meegeven. Dat zijn woorden waarin we verbonden worden: als mens de dagen en jaren ons gegeven.
Onze levensreis.
In Kerk aan Zee wordt die levensreis verbonden met een geloofsreis. Krijg je de ander als reisgenoot erbij waarin de Ander oplicht als een ‘geheim’ wat zich ‘op de tast’ laat vinden, laat zien, soms, even.
En ‘de ander’ is ook het dorp waarin we leven, de school, het werk, de oude dag, de stad, het land, de wereld, de hele oecumene, dat is in het grieks: de hele bewoonde wereld. En heel nadrukkelijk de zo bedreigde flora en fauna.
 
Na de vervreemding van de corona maken we zondag een nieuwe start en hopen en bidden dat deze dit seizoen mag doorzetten, niet onderbroken, stil gezet, opnieuw.
 
Maar dát we kunnen beginnen, is reden tot feest. Samen met de leden van de pioniersgroep gaan we deze dienst vormgeven. Met veel afwisseling en muziek. En een nóg kortere preek. Na de viering -het belooft droog te blijven- zullen we buiten verdergaan, met koffie, thee, fris, en -ik verheug me nu al- met heerlijkheden, gebakjes, taartjes, wat een feest. Komt allen, we hebben je nodig,

WE HEBBEN ELKAAR NODIG

  
Met hartelijke groet,
graag tot zondag,
Piet van Reenen 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Kerkdienst gemist? Kijk dan op ons eigen YouTube kanaal. Hier kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 10 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 3 september

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 5 september 10.00 uur o.l.v. ds Marieke den Braber

Even voorstellen:
Als je het leukste kunt studeren wat je je in kunt denken, moet je dat niet laten…
Daarom begon ik aan theologie na mijn middelbare school. Gaande de studie kwam ik er, onder andere door studieverblijven in Israël en Schotland, achter dat studeren echt leuk was. En zo knoopte ik aan mijn studie nog een promotietraject vast. Dat deed ik naast een baan in het Landelijk Dienstencentrum, waar ik onder andere voor jeugdwerk, gemeenteopbouw en Kerk en Israël actief was. Na voltooiing van de studie trok het gemeentewerk en via een tijdelijke baan in Bergambacht werd ik predikant in Bleiswijk. Na een aantal jaren heb ik die plek verruild voor mijn huidige werkplek, De Hoeksteen in Amersfoort-Schothorst. Naast het predikantswerk doe ik divers bestuurswerk, en mag met mijn man genieten van onze peuter van 2,5 jaar.

Waarover gaat het deze morgen?
De dienst van vanmorgen gaat over een bijbelboek wat we bijna nooit lezen: Judas. Ingeklemd tussen de drie brieven van Johannes, en het boek Openbaring. Je bladert er zo aan voorbij. Maar er staat nogal wat, en het is niet allemaal even vriendelijk. Zeker niet voor mensen die niet geloven. Wat moet of kun je met zo’n tekst? Ik probeer de tekst te plaatsen in de tijd waarin ze werd geschreven, en een voorzet te doen over hoe je het nu kan lezen. 

Groet, ds Marieke den Braber

Hier vindt u haar cv.

 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 3 september
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 27 augustus

By | Nieuwsbrief

✑ Bij de viering


Zondag 29 augustus 10.00 uur o.l.v. ds Bas de Gaay Fortman

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Ziet u iets?

Op het oecumenisch leesrooster staat voor deze zondag de genezing van een blinde, zoals verteld door Marcus (8, 22-26). De evangelielezing is verbonden met twee Godsspraken in de profetie van Zacharia (8: 4-8, 20-23). ‘Ziet u iets?’, vraagt Jezus de man na een eerste handoplegging. Om die vraag draait het in de verkondiging.  

Bas

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 


De volledige nieuwsbrief van 27 augustus
is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 20 augustus

By | Nieuwsbrief

Zondag 22 augustus 10.00 uur o.l.v. ds Willemijn Jonkers

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.
 

Het thema is Leven met sterfelijkheid.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden. 

De volledige nieuwsbrief van 20 augustus is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 6 augustus

By | Nieuwsbrief

Viering zondag 8 augustus 10.00 uur o.l.v. Piet van Reenen en met Vincent de Lange op Cello

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.

Zondag de lezing van de storm op het meer, volgens Lukas 8, 22-25. Uitlopend op de vraag: Waar was je geloof?
Zo’n verhaal kun je letterlijk nemen – en de klimatologische zomer wereldwijd geeft daar alle aanleiding toe – maar ook op een zonnige bladstille dag kan dit verhaal nog heel goed jouw verhaal worden/zijn. De buitenkant vertelt niet alles over jouw ziek-zijn, jouw verdriet, moeite en pijn, je eenzaamheid, aan de binnenkant kan het voelen alsof je erin ‘vergaat’.
En daarin dan nog ‘God’ ervaren? Vaak achteraf pas. En dat ervaart Mozes in
Exodus 33, 14-15.18-23.

Met hartelijke groet, Piet van Reenen

De volledige nieuwsbrief van 6 augustus is hier te vinden.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 30 juli

By | Nieuwsbrief

Viering zondag a.s. horen we Psalm 8:

een lied van verbazing en verwondering dat in die onmetelijke ‘afstand’ tussen hemel en aarde ‘nabijheid’ gevoeld kan worden, een nabijheid die de zanger interpreteert vanuit zijn vertrouwen=geloof, de traditie waarin hij is grootgebracht. Waarin hij vertrouwd is gemaakt met de Naam:Ik ben … die er zal zijn.
“God” is een werkwoord van nabijheid. Dát is precies wat Jezus heeft laten zien en horen. De gelijkenis uit Lukas 15,1-6 is daarvan een goed voorbeeld.

Graag tot zondag, met hartelijke groet, Piet van Reenen

De volledige nieuwsbrief van 30 juli is hier te vinden.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames terugvinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 23 juli

By | Nieuwsbrief

Viering zondag 25 juli 10.00 uur olv Carla van der Heijden

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u tevens de liturgie kunt vinden.
 
Twee verhalen over tweelingen en hun vaders: Jacob en Esau uit het boek Genesis en Henk en Helmer uit de roman ‘Boven is het stil’ van Gerbrand Bakker.
Heel anders is die vader uit het verhaal van Lucas, die ook twee zonen had.
Hoe gaan deze zonen met hun ouders en met elkaar om?
Over het maken van eigen levenskeuzes en elkaar ruimte geven.

Voorganger: Carla van der Heijden www.verhaalenrite.nl

De volledige nieuwsbrief van 23 juli is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X