was successfully added to your cart.

Winkelmand

Category

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief van 26 maart 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 29 maart zal de viering olv ds Hannah Novakova net als afgelopen zondag zonder kerkgangers live te zien zijn. Klik hier om de nieuwsbrief van 26 maart te lezen! Op de website zal weer een banner komen te staan zodat u de viering direct kunt volgen of later nog eens bekijken.
Heeft u vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Extra Nieuwsbrieven en video opnames

By | Nieuwsbrief

Zondag 29 maart zal de viering olv ds Hannah Novakova net als afgelopen zondag zonder kerkgangers live te zien zijn. Klik op de banner om deze direct te kunnen volgen of later nog eens te bekijken. Heeft u vragen of wilt u graag op de hoogte gehouden worden? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Vernieuwde Nieuwsbrief 12 maart 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 15 maart zal de Preek van de Leek niet doorgaan ivm richtlijnen omtrent het Corona virus. 
Nieuwsbrief 12 maart 2020 heeft een nieuwe layout en wordt verstuurd via Mailchimp. 
Het kan in eerste instantie voorkomen dat de nieuwsbrief in uw spambox  is binnengekomen. Gelieve deze te verplaatsen naar uw inbox en de afzender te accepteren.

Mocht u de nieuwsbrief niet gekregen hebben laat dat dan weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief 5 maart 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 8 maart zal ds. Marnix van der Sijs ons voorgaan.
Het is de tweede zondag van de veertig dagen, zondag ‘Reminiscere’ – gedenk. Naar Psalm 25: 6 “Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.”  De preek gaat over ‘een stem uit de hemel’ waarover we lezen in Matteüs 17: 1 – 13. Een wonderbaarlijke ervaring daar op de berg.
Het is de vierde keer dat hij in de Kerk aan zee hoop voor te gaan. De laatste keer was 12 november 1995…. de hoogste tijd dus om de banden weer aan te halen! Marnix is in 1990 als predikant in Weesp begonnen, in wat toen nog de Gereformeerde kerk was. Zijn weg voerde hem daarna naar Hoorn, Kameroen, Gouda en Blaricum.
Op dit moment is hij als ambulant predikant (nieuwe functie) tijdelijk in dienst van de Protestantse Gemeente van Weesp en Driemond.
Een goede zondag gewenst!

Zondag 8 maart is de collecteopbrengst voor Als Kerk naar de mensen toe. 
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Met pionieren zetten kerken daarom een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef in de collecte en steun de pioniersplekken!

Toren in de steigers. Vrij onverwacht worden we geconfronteerd met werkzaamheden aan het exterieur van de toren. In opdracht van de gemeente Gooise Meren beginnen de werkzaamheden 10 maart en duren tot eind april.

In de Preek van de Leek van 15 maart o.l.v. Willemijn Jonkers, Hawaiiaans vergevingsritueel in een dagelijks jasje maakt je leven licht en vrij. Zie Preek van de Leek voor meer info.

Kalender 40 dagentijd. Klik op deze link hieronder en u kunt de kalender via de webwinkel bestellen:
Sta Op

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 27 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 1 maart zal ds. Jan Greve ons voorgaan.
Mozes is te laat. Het volk Israël wordt ongeduldig. Er zit wantrouwen in dat ongeduld. Misschien zag die Mozes de hele uittocht niet meer zitten en heeft hij zijn volk midden in de woestijn in de steek gelaten. In hun spanning en angst zoekt Israël een alternatief. Aaron maakt een gouden kalf. Maar net als ze alles met dat kalf in orde hebben en ze zich dansend en zingend over hun angst heen gezet hebben, komt Mozes van de berg. De stenen tafelen in zijn hand. Het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van God met Israël. 
Weet u welkom zondag.

Zondag 1 maart is de collecteopbrengst voor voorgangers in de storytellingmethode. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage!

Kerkdienst gemist? Soms lukt het niet om een viering te bezoeken of wilt u de bijeenkomst graag nog eens terug horen. Wat is dan leuker dan dat u deze dienst nog eens terug kunt horen? Zo blijft u in verbinding met Kerk aan Zee, waar ook ter wereld! Vanaf vandaag kunt u nog eenvoudiger een viering of bijzondere dienst terug luisteren! Zie Kerkdienst gemist. Extra uitleg staat in de nieuwsbrief.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via website@kerkaanzee.nl. Met dank aan Hans Strijbos.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde!
Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

In de Preek van de Leek van 15 maart o.l.v. Willemijn Jonkers, Hawaiiaans vergevingsritueel in een dagelijks jasje maakt je leven licht en vrij. Zie Preek van de Leek voor meer info.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 20 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 23 februari zal ds. Piet van Reenen ons voorgaan.
Genesis 28: een verhaal op het snijpunt van twee wegen, het verhaal ‘snijdt’ er diep in. Het oude dat je moet loslaten, het nieuwe ‘land’ dat zich onontkoombaar aandient. Graag tot zondag.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor  Binnenlandsdiaconaathulp voor ongedocumenteerden. Oorlog of dreiging van oorlog, onderdrukkende regimes, klimaatverandering, gebrek aan perspectief; het zijn allemaal redenen voor migranten hun thuisland te verlaten. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar Nederland verlaten doen ze niet. Ze gaan, kunnen of durven niet terug naar hun land van herkomst. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten en altijd is er de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Met deze collecte steunen we kerkelijke initiatieven voor hulp aan deze groep mensen, dit vanuit de visie dat zij recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen.

As-woensdag – 26 Februari – Veertig dagentijdThema van deze 40 dagentijd is ‘Sta op’. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Laten ook wij ons dan niet neerleggen bij gebrokenheid, maar samen in actie komen. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, Muiderberg is op zoek naar nieuwe maatjes.
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of met (dreigende) financiële problemen. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie m.b.t. aanmelden.
Zie website schuldhulpmaatje en artikel op onze website voor meer info.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde! Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij. Zondag 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 13 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 16 februari zal ds. Arjette Kuipers ons voorgaan. Ze is pionier voor Zinnig Noord en Taizé in Amsterdam. Daarnaast is ze muzikant en schrijft ze eigen liedjes. Zondag zal ze preken over een prachtige tekst uit Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, Gods luister schijnt over jou”. Wat bedoelt Jesaja als hij het heeft over het licht? Wat betekent het voor ons?
Van harte welkom in deze dienst met veel mooie liederen over licht.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor werelddiaconaat-Kameroen. De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 6 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 9 februari zal ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. De Evangelielezing van deze zondag is uit  Mattheus 5. Jezus is aan het woord en onderwijst zijn gehoor door middel van de zogenoemde ‘Bergrede’.  Allerlei thema’s en beelden gebruikt hij om zijn wijsheid te delen. Zout der aarde, licht der wereld… Alles wat Jezus zegt, bevat een oproep. Zo verkondigt hij waar hij voor staat namens God. We vieren deze zondag het Avondmaal. Het Tafelgebed wordt door de diaken en voorganger om beurten uitgesproken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 9 februari is de collecteopbrengst voor de diaconie in onze eigen gemeente. Met de opbrengst van deze collecte realiseren we o.a. ‘Stille hulp in  eigen gemeente’, en bekostigen we de bloemen in de kerk.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou
spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 30 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 2 februari zal ds. Elsbeth Gruteke ons voorgaan. We lezen op deze zondag twee teksten, uit 2 Kronieken 36 en Lucas 15, die allebei over thuiskomen gaan. Over het volk Israël dat na de ballingschap weer thuiskomt in Jeruzalem, en over twee zoons die thuis mogen komen bij hun vader. Over dat laatste, bekende, verhaal denken we met elkaar na. Bij welke positie uit het verhaal voelen we ons het meeste thuis, bij die van de vader, die van de jongste zoon of die van de oudste zoon? We gaan samen proberen dat te ontdekken.

Gemeentezondag, 2 februari. De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst van 2 februari met elkaar een kop koffie te drinken om vervolgens de plannen van 2020 en de begroting te bespreken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 2 februari Werelddiaconaat Collecte voor Oeganda. In het Noorden van Oeganda blijft de noodzakelijke regen steeds vaker uit, dit ten gevolge van de wereldwijde klimaatverandering. Oogsten lopen terug of blijven uit. Met uw bijdrage steunen we de boeren daar in hun strijd om het dagelijkse bestaan.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden.
Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast,sopraan Annemarijn de Graaff.
Het concert start  om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 2, 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 23 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 26 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk van Muiden.
Thema: Buitengewoon vriendelijk en roeien met de riemen die je hebt.
naar: Handelingen 28 vers 2.
Gezamenlijke dienst van R.K. Parochie van Levend Water Muiden en Muiderberg, Protestantse Gemeente Muiderberg en Protestantse Gemeente Muiden.
Voorgangers: Pastoor Jan Haen, Ds Gerben Hoogterp en Ds Willemijn Jonkers.
Aan deze viering werken mee: Paulien Boersen, Nel Bonneur, Koos Damman (cantor-organist), Wil Ebbelaar, Lidwien Griffioen, Trudy Krook, Mieke Wieten en de cantorij van de Grote Kerk.
 Er is deze zondag 26 januari geen dienst in Kerk aan Zee.

Heeft u de Preek van de Leek met Freek de Jonge gemist?
Geen probleem, u kunt deze terug luisteren via de website:  https://kerkaanzee.nl/kaz-binnen/
U dient vooraf hiervoor het wachtwoord op te vragen via: website@kerkaanzee.nl
Eén van de teksten die Freek aandroeg is te lezen in de Nieuwsbrief.

Het stoelenproject Amsterdam.
We zijn al zo lang bekend met dit opvanghuis in Amsterdam. Jos de Hengst heeft ons weer gevraagd of vijf a zes personen op 28 februari hem kunnen helpen met het eten koken voor de 45 thuis- en daklozen. Dit project heeft ons nodig!
Aarzel dan ook niet om je op te geven! Het is best wel een bijzondere ervaring zo vanuit het rustige Muiderberg.

Op 26 januari is het volgende Concert aan Zee met het Amsterdam Piano Trio. Het eerste concert in het nieuwe jaar brengt drie jonge toptalenten naar Muiderberg. Yang Yang Cai (piano), Shin Sihan (viool) en Alexander Warenberg (cello) spelen solostukken en pianotrio’s van o.m. Ravel, Beethoven en Schubert.

Diner aan Zee onder het genot van een heerlijke maaltijd van Tavolare met elkaar
praten over mooie onderwerpen, deze keer op;
Woensdag 29 januari – Thema Idealisme
Locatie: Ontmoetingscentrum Populierenlaan 2B Muiderberg
Inloop is vanaf 19:00 uur en we gaan aan tafel om 19:30 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 16 januari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 19 januari 10:00 – 11:00 uur Preek van de Leek o.l.v. Freek de Jonge & Willemijn Jonkers. Met dorpsgenoot Freek de Jonge over het geweten en leven na een groot verlies. Welke opdracht vloeit voort uit het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen?
Bij de Preek van de Leek spreken mensen met allerlei beroepen bevlogen over wat hen bezig houdt. Freek de Jonge treedt met zijn lekenpreek in de voetsporen van zijn vader, die predikant was. Het onderwerp voor deze viering, het geweten, is gestoeld op diens nalatenschap. Uiteraard klinken, zoals het een vaardig cabaretier betaamt, enkele liederen die aan het denken zetten en die we deels kunnen meezingen.
Allen van harte welkom!

In principe is er iedere tweede zondag van de maand koffiedrinken. In geval van bijzondere diensten zal dit verschuiven naar een andere zondag.
Zondag is er preek van de Leek en is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken.
Zondag 9 februari verschuift naar 2 februari wegens gemeentevergadering.

Zondag 26 januari 10.00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk van Muiden. Thema: Buitengewoon vriendelijk en roeien met de riemen die je hebt. Voorgangers: Pastoor Jan Haen, Ds Gerben Hoogterp en Ds Willemijn Jonkers.
M.m.v. de cantorij van PKN Muiden. Er is deze zondag 26 januari geen dienst in Kerk aan Zee.

Op 26 januari is het volgende Concert aan Zee met het Amsterdam Piano Trio. Het eerste concert in het nieuwe jaar brengt drie jonge toptalenten naar Muiderberg. Yang Yang Cai (piano), Shin Sihan (viool) en Alexander Warenberg (cello) spelen solostukken en pianotrio’s van o.m. Ravel, Beethoven en Schubert.

Expositie: “Engelen”
Nog tot en met 19 januari 2020 is van 13:00 -16:00 uur in de Kerk aan Zee de expositie “Engelen in de Kerk” te zien. Joke Leicht, Helen Vreedeveld, Berdien  Nieuwenhuizen en Marjolein Endert zochten naar de betekenis van de engel.”

Save the dates! zie ook de nieuwsbrief en website voor meer informatie!
o.a. Pionieren aan Zee organiseerd weer Diner aan Zee in het OC; Inloopspreekuur; En nog veel meer informatie met data die u in uw agenda kan zetten!

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X