Skip to main content

Nieuwsbrief van 23 mei 2024

By 24 mei 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Niet liegen, maar praten

‘Laten we praten over de dood, want wie de dood ziet, ziet het leven.’ Dat is de slotzin van Sander de Hosson in het woord vooraf van zijn boek Leven toevoegen aan de dagen (2023).
In de voorbereiding op één of meerdere avonden in het najaar over de laatste levensfase en het levenseinde las ik dit boek van De Hosson.
Een informatief en ook troostend boek over het ‘slechtnieuwsgesprek’, over het verloop van ongeneeslijke ziekten, over palliatieve zorg en over de gelaagdheid van het sterven.
In een ander boek over deze thematiek, Later begint vandaag (2011) van Manu Keirse, zijn verschillende gedichten opgenomen.
Keirse biedt een gids met antwoorden voor de laatste periode van ons leven. Ieder hoofdstuk eindigt met een gedicht, zoals ‘Liedje’ van Judith Herberg (1984), ooit gezongen door Herman van Veen.
Hier de laatste verzen:

Liegt niet tegen me over ziekte
liever kijk ik de diepte in
dan dat ik mij verlies in één
van jouw lieve verzinsels
want daarmee verlies ik me dieper.

Lieg niet tegen me over sterven
want zolang we er nog zijn
vind ik dat toegangsloze
niet meedelen wat je denkt
erger en zo veel doder.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de vieringen

Zondag 26 mei 2024

De zondag na Pinksteren heet in de kerkelijke traditie zondag ‘Trinitatis’, Latijn voor Drie-eenheid. Met Pinksteren vieren we dat God zijn Geest uitgiet over alle mensen.
De Geest van God bezielt niet alleen de p(m)atriarchen, profeten en psalmdichters, en niet alleen Jezus van Nazareth, maar alle mensen.
Met Pinksteren vieren we de aanwezigheid van God in zijn Schepping, in de mens Jezus, maar ook in ons allemaal.
God is Eén, maar we leren God kennen in drie gestalten: als de Eeuwige Schepper, als de Opgestane Christus en als Inspiratie, Adem, Creativiteit en Energie die ons vervult.
Daarom bezingen we op de zondag na Pinksteren de Drie-ene God.

We lezen Handelingen 4,32-37, waar we horen over de eerste christenen die alles gemeenschappelijk hadden en hun bezittingen deelden naar behoefte.
Dat is hoe de Geest in ons werkt.
Zoals de Geest ook in ons is als we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren.

Rein Brouwer

Autodienst
Autodienst zondag: Nelie Röfekamp
Telefoonnummer: 06 – 12 09 47 49
Agenda

 

✑ Mededelingen

Gemeentevergadering

Zondag 26 mei is er een gemeentevergadering, aansluitend na de kerkdienst.
We spreken dan over de bestuurlijke samenwerking, maar ook over de jaarrekening van diaconie en kerk.

 

Diaconie

Zondag 26 mei 2024 – Bangladesh Gemeenteopbouw

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.
Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat.
Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.


Daarnaast stimuleert de kerk dorpskerken om in hun eigen omgeving dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld door een mobiele dokterspost op te zetten.
Vredig samenleven met dorpsgenoten van andere religies in eigen dorp en omliggende dorpen is hierbij een ander belangrijk aspect.


✑ Popup Choir

Helaas heeft het Pop-up choir ons evenement van 2 juni afgezegd wegens gezondheidsredenen.

We hebben nog geprobeerd een alternatief op te tuigen, maar het lukt last minute niet om iets net zo goeds & enigszins gelijkends te organiseren.
Het spijt ons enorm, wij hadden er superveel zin in en hadden dit nooit verwacht.

Het ticket bedrag wordt z.s.m. terug gestort via de ticket site. Inmiddels hebben de mensen met een ticket al bericht over de annulering gehad via de e-mail.

Dat er belangstelling is voor samen zingen in ons dorp is wel duidelijk geworden!
Het was uitverkocht en we hadden een heuse wachtlijst.

Lieve groeten en heel graag tot een volgende keer!

Ook namens Kerk aan Zee,
Marielle & Babette

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X