Category

Kids aan Zee

Nieuwsbrief van 4 maart

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 7 maart (3e in de 40)

Maandag 8 maart:   Internationale Vrouwendag

Op de site van Amnesty lees ik: De aanleiding voor de eerste Internationale Vrouwendag was een massale staking van vrouwen in textiel- en kledingindustrie in de VS, op 8 maart 1908.
De Dag van de Vrouw werd voor het eerst uitgeroepen op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan honderd mannen en vrouwen uit 17 landen deelnamen.
De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht.
Het kiesrecht kwam daarna centraal te staan. De jaren daarop werden, tot de Eerste Wereldoorlog, in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag terug. In veel socialistische landen werd 8 maart een officiële feestdag.
In 1978 werd de dag door de VN als feestdag erkend; vanaf dat jaar kreeg de dag ook betekenis in Nederland. 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 7 maart 2021 olv ds René van de Beld 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Bij de lezingen op zondag 7 maart (3e in de 40)
De meeste naties worden gedefinieerd door taal, geografie, politieke structuur, langdurige bondgenootschappen en dergelijke. Maar de joden werden een natie door een taak te aanvaarden,door een verbond te sluiten met God”. Deze woorden schrijft de Engelse opperrabbijn Jonathan Sachs in zijn heldere boek Exodus, Boek van bevrijding. Rabbijn Sachs is onlangs overleden. De lezing uit Exodus (20:1-17) gaat over de Tien Woorden en de opdracht daardoor dichtbij elkaar te kunnen blijven en daarmee bij God. Jezus die rondom de tempel alles “vermarkt” ziet worden (Johannes 2:13 e.v. ), ziet hoe deze opdracht, om bij elkaar te blijven en bij God, wordt bedreigd als handel en geld boven gemeenschap en dienst aan God gaan.

Hartelijke groetjes ds. René van den Beld

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 4 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 25 februari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 28 februari (2e in de 40) De verheerlijking op de berg (Lucas 9, 28-36)

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, de dagen van zijn opneming zijn aanstaande, (vers 51). Altijd een ontzag- en schrikwekkend moment: je gaat sterven. Abstract, de woorden klinken en vallen neer in ‘een weten dat geen weten is’. Wat doe je dan?

Wat gaat er door je heen? Waar val je op terug, wie, wat helpt je op die weg? Terwijl Jezus in gebed is, komen Mozes en Elia hem te hulp. Mozes, de Wet, en Elia, de profeten, het is de traditie waarin hij is groot geworden, die traditie zal hem dragen, hem nabij zijn. Niet alleen hem, ook allen die na hem komen. Want Mozes en Elia, de verhalen vertellen, dat hun einde geen einde was. Mozes en Elia, zij werden ‘opgenomen’ door de God van Israël, wiens/wier Naam luidt: Ik zal er zijn! Gedragen door die woorden gaat hij op naar Jeruzalem, naar zijn ‘opneming’.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 februari 2021 olv ds Hillegonda Ploeger 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Op deze tweede zondag van de Veertig dagen tijd lezen we over de ‘verheerlijking op de berg’. Met een aantal leerlingen is Jezus op een hoge berg, daar verandert Jezus in een glanzende gedaante. Er is een oogverblindend licht : alles komt in een ander licht te staan. Een piekervaring. Het moment gaat (helaas) voorbij, maar voorgoed zal zal dit moment van licht en hoop in hun geheugen staan gegrift. Dat het licht van die ervaring ons moed zal geven om onze weg te gaan. Op weg naar het feest van Pasen.

Hartelijke groeten , Hillegonda Ploeger

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 18 februari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 21 februari (1e in de 40)

“Een mens te zijn op aarde-in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden-die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan”,
“Gods woord zijn toegedaan, … dat is op deze aarde de duivel wederstaan”.
 
‘De duivel wederstaan’ (lied 538 in het Liedboek), daar kunnen nog maar weinig mensen zich iets bij voorstellen. Totdat je weet dat het griekse dia-bolos degene/hetgene is die/dat twee-dracht zaait, die mensen tegen elkaar ophitst, hen vergiftigt met jaloezie en kwaadsprekerij.
Het ‘duivelse’ in de mens speelt mensen tegen elkaar uit, het is de tegen-stem die de onderlinge verbondenheid aanvalt, die kampen schept, groepen, scheuring brengt, spreekt van verdeeldheid waar die niet is. Het ‘duivelse’ is geen sprookje, maar werkt tussen landen, tussen kleuren en rassen, tussen godsdiensten, tussen mensen, tussen partijen (VS).
Gods woord zijn toegedaan brengt het ‘de duivel wederstaan’ vanzelf met zich mee!
Zo leest de eerste zondag in de 40 op weg naar Pasen.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 21 februari 2021 olv ds Menno Hofman 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Een feministische blik op de verhoudingen tussen Adam en Eva.  En een frisse blik op God vanuit het verhaal. Onze mensbeelden en godsbeelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas werkt daarin onze neiging tot het denken in hokjes ook door in zowel ons mensbeeld als ons godsbeeld. Maar zo zit de Schepping helemaal niet in elkaar en ook de Schepper past niet in een hokje.

Hartelijke groeten , Menno Hofman

In het komend kerkblad staat het volgende geschreven over Menno Hofman:

ds. Menno Hofman, de “vliegende voorganger” uit  Voorburg. Gedurende de week is hij senior analist bij Sanquin en doet o.a. onderzoek naar stamcellen !

 ✑ Dronevlucht over Kerk aan Zee

Heeft u ook zo genoten van de sneeuw en het ijs afgelopen weekend? Onderstaande foto kreeg ik spontaan toegestuurd met de opmerking: “Jullie Kerkgebouw staat denk ik mooi op een paar foto’s van de laatste sessie van vandaag.”
Shooting Day 4

Zie foto’s op de website.

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 18 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 11 februari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 14 februari Valentijnsdag

Bij Valentijnsdag moet ik altijd aan het Sprookje denken van Jaap Fischer, 1962.
Ik citeer alleen het slot (lees hier het volledig sprookje).

En toen mocht Hans.
En Hans zei: Ja, ik weet het nog niet
Maar, het moet een meisje zijn met
Prachtige kleren en goudblonde lokken
Met ogen als meren die niet kunnen jokken
Een mond als van honing en dan weer scherp als een mes
En hopelijk is haar vader koning en zij dan prinses
Maar
Ze moet Liesje heten

En toen keek de prinses hem aan en zei:
Ik heet Esmeralda
Maar zeg maar Liesje

Natuurlijk, ik weet het, er is ook die ‘verloren’ liefde, niet ‘teruggevonden’, zoals afgelopen zondagavond in het programma On Stage met Henny Vrienten en Eefje de Visser – Liedje van verlangen, luister en kijk, zoooo mooi.

Daar gaat het zondag over. Ter voorbereiding zou je het Hooglied kunnen lezen.

Piet van Reenen

✑ Via livestream bij de viering

Zondag 14 februari 2021 olv ds Piet van Reenen 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Kerkbalans 2021

Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Fantastisch dat u al zo snel gereageerd hebt via mail of via onze vrijwilligers door ons financieel te ondersteunen want zonder uw jaarlijkse bijdrage zouden we niet kunnen blijven bestaan. 

Mocht u vragen hebben over deze actie mail dan Marianne Oosterveen, penningmeester@kerkaanzee.nl

Hier kunt u de ingescande folder voorkant en achterkant  inzien.
Bankgegevens:

Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 11 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 4 februari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 7 februari Zondag Wereld-diaconaat

De inspiratie en bezieling daartoe vinden we kernachtig verwoord in Psalm 146. In de vertaling die de BGT= Bijbel in Gewone Taal ons geeft. Een goede vertaling, vind ik, die de tekst begrijpelijk onder ogen brengt. Zeker aanbevolen.

“Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Gevangenen bevrijdt hij.
De Heer laat blinden weer zien.
Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.
Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.”

Zij die kostbaar zijn in Gods ogen … vragen onze aandacht en hulp, daar gaat deze zondag over. Van harte in uw aandacht en gaven aanbevolen.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-enrampenpreventie-in-bangladesh/

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 7 februari 2021 olv ds Jaap Smit | 10.00 uur Online

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button hiernaast of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Zondag mag ik weer voorgaan in het vertrouwde Muiderberg. Teksten over ‘onze hulp’ en onze vrijheid die wij vieren, maar ook beperkt zien door de coronapandemie. We horen veel over het gebruiken van ons ‘gezond verstand’  en tegelijkertijd de roep om duidelijkheid en structuur. Daar gaat het zondag over wanneer wij psalm 121 lezen en een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten.

Ik zie er naar uit u weer te ontmoeten, zij het via de digitale snelweg. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Geest ons ook via die weg met elkaar zal kunnen verbinden.

Jaap Smit

 ✑ Kerkbalans 2021

Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Zaterdag as zal begonnen worden met het versturen van de mailing en het rondbrengen van de brieven over de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2021.
We zijn super blij met de 11 lopers die bereid zijn om de brieven rond te brengen en op te halen. We hopen naast uw vaste bijdrage ook mailadressen te krijgen zodat we volgend jaar nog meer digitaal kunnen verwerken.

Mocht u vragen hebben mail dan Marianne Oosterveen via 
penningmeester@kerkaanzee.nl

Hier kunt u de ingescande folder voorkant en achterkant  inzien.
Bankgegevens

Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 4 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 28 januari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑Cursief

8 januari Nationale Gedichtendag.
Ik mag niet zeggen, dat ik een kenner ben, geenszins! Toch zijn er wel een paar gedichten bij mij gebleven, één daarvan is onderstaande.
Vandaag: Nationale Gedichtendag. De dichteres M. Vasalis, in: Verzamelde Gedichten, Oorschot, Amsterdam, 2012. Niet zomaar gekozen. Op weg naar Valentijnsdag.ds Piet van Reenen

Zie de volledige Nieuwsbrief voor het gedicht.

✑ Bij de viering

Zondag 31 januari 2021 olv ds Pim Brouwer | 10.00 uur.
Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button hiernaast of via banner website).
Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst gemist

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Toelichting bij de viering

Geroepen aan Zee.
In de online dienst van deze zondag staat het verhaal van de roeping van 4 leerlingen van Jezus centraal. Jezus komt plompverloren langs in het leven van Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Er is iets bijzonders aan de hand met de vraag van Jezus – want wie laat nu alles ineens achter zich? We proberen ons onze eigen reactie in te denken: zouden wij vandaag al meegaan? Of gaan we liever morgen pas? Fijn om u – digitaal – te mogen ontmoeten aan de rand van de zee.  

Alle goeds, Pim Brouwer 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 28 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 21 januari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief
Cursief 

In de schaduw van uw vleugelen

Woensdag 27 januari is het Holocaust Memorial Day. Een belangrijke dag om nooit te vergeten. Deze week kwam ik in een recensie de titel tegen van de dagboek-aantekeningen van Jochen Klepper. ‘Unter dem Schatten deiner Flügel’, Psalm 57: ‘… ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. …’. Lied 445 in het liedboek bezingt zijn geloofsverhaal tegen de inktzwarte nacht van het Nazi-regime. Een naam om te gedenken.

Piet van Reenen.

✑ Bij de viering

Zondag 24 januari 2021 Oecumenische viering Online olv ds Piet van Reenen | 10.00 uur.

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (zie banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van christenen deze afgelopen week vindt z’n afsluiting zondag in een viering die oecumenische elementen zal kennen. We sluiten ons aan bij de lezing van Johannes 15: ‘Blijf in mijn liefde’ Voorafgegaan door Psalm 27, de psalm van eb en vloed, de getijden van ons geloofsleven. Bijgaand de liturgie met de liederen. Nieuwe liederen uit een nieuwe bundel Zangen van zoeken en zien, Kok, 2015. Prachtige melodieën in woorden die mij buitengewoon aanspreken. Om dan te eindigen op deze oecumenische zondag met een loflied op de liefde. Ieder een goed weekend gewenst.

Wees voorzichtig, houdt moed en let goed op elkaar, uw Piet van Reenen.

Hier vindt u de liturgie.

 ✑

U kunt de viering direct volgen door op de banner van de website KerkaanZee.nl te klikken.

Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst gemist

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 21 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 14 januari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 17 januari 2021 olv ds Peter Verhoeff aanvang 10.00 uur via livestream video te volgen.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Zondag gaat voor onze classispredikant ds Peter Verhoeff. 
In de dienst zullen we nadenken over wie Jezus voor ons wil zijn. We doen dat aan de hand van het verhaal over Zacheüs uit Lucas 19. Over mens zijn, eenzaamheid en over gezien en erkend worden. En over Gerard Reve …

Graag tot de 17e!

Met vriendelijke groet, Ds. Peter  Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland 
E: p.verhoeff@protestantsekerk.nl

Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Vanuit de Kerkenraad

“Live’ zingen stopt

Vanwege de het COVID incident in Biddinghuizen en de besmettelijkheid van de Britse COVID mutant, heeft PKN besloten ‘live’ zingen in de kerk niet langer toe te staan.
Voor Kerk aan Zee betekent dit dat we helaas niet meer kunnen genieten van het voor ons inmiddels befaamde kwartet. De PKN adviseert gemeenten alternatieven aan te bieden, zoals bijvoorbeeld video opnames of instrumentaal orgel- of pianospel. In overleg met onze predikant Piet van Reenen hebben we als Kerk aan Zee besloten om onze streaming-diensten te omlijsten met orgel- of pianospel door onze gewaardeerde organisten. Live muziek inspireert veel meer dan een bandje en onze organisten zijn uitstekend in staat om in overleg met de predikant tot een mooie invulling te komen.

Natuurlijk realiseren we ons dat dit -weer- een vervelende maatregel is om van dat vermaledijde virus af te komen. Wat waren we graag anders 2021 begonnen.
Desondanks alles, wensen we u fijne vieringen toe.

Namens de Kerkenraad,
Teo Kuipers

U kunt de viering direct volgen door op de banner van de website KerkaanZee.nl te klikken.

Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst gemist

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan ivm de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

De volledige nieuwsbrief van 14 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 7 januari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 10 januari 2021 olv ds Bas de Gaay-Fortman aanvang 10.00 uur via livestream video te volgen.

Op deze zondag na Epifanie (Grieks woord voor ‘openbaring’) vieren we Jezus’ doop door Johannes de Doper. Dit jaar zoals beschreven door Marcus. Die opent met ‘Begin van het evangelie van Jezus Christus’, beschrijft hoe Jezus zich door Johannes liet dopen en door God ‘mijn Zoon, de geliefde’ wordt genoemd. Een kernverhaal, veelvuldig verbeeld en bezongen: bron van bezieling en bemoediging.

Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Verbetering videostreaming

Om de video opnames beter te laten overkomen zijn er ook deze week weer wat aanpassingen gedaan aan onze apparatuur. Na een en ander getest te hebben, lijkt het er nu op dat het geluid en beeld verbeterd zijn en weer synchroon lopen. Met dank aan Synco van Keulen en John Kruithof.

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn helaas niet toegestaan ivm de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

De volledige nieuwsbrief van 7 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 30 december

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Viering zondag 3 januari 2021 olv ds Kurtzhan ONLINE 10.00 uur

Ds. Kurtzhan is predikant in Leiderdorp; een grote gemeente met veel jonge ouders en kinderen . Het is een grote, vriendelijke en warme gemeente die veel oog heeft voor spiritualiteit en de mens binnen – en buiten de kerk.  “Als predikant voel ik een geestelijke opdracht. Deze ligt in het openbreken voor de spirituele diepte van het bestaan. Geloven is voor mij geen statisch feit. Geloven betekent voor mij een regelmatige oefening waarin wij ons door God laten vormen, omvormen .” 

ds. Kurtzahn
 
Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn helaas niet toegestaan ivm de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie 

De volledige nieuwsbrief van 30 december is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 24 december

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Kerstnachtviering 24 december olv ds Piet van Reenen
aanvang 22.00 uur ONLINE

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn helaas niet toegestaan ivm de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Het thema van Kerstnacht zijn de woorden van lied 925 ‘Wek mijn zachtheid weer….’ Zie verder de liturgie. Met het prachtige Minuit Chrétien door Vincent de Lange en André Potter.

Hier vindt u de liturgie voor de Kerstnacht.

Foto van de ruim 200 vogeltjes (met Kerstwens) die achterin de kerk hangen, gemaakt door kinderen van de Oranje Nassauschool.

Kerstmorgen 2020 vrijdagmorgen 25 december 10.00 uur (Online)

Een viering rondom Kerststal en Kerstverhaal: Wat de dokter in de Kerstnacht beleefde. Ik houd van Kerstverhalen. Mijn ervaring is, dat er met jong én oud iets ‘geks’ gebeurt als je naar een Kerstverhaal luistert. Of je nou 6, 16, 36 of 66 bent, een Kerstverhaal heeft bijna altijd een magische uitwerking. Mooi om deze traditie thuis vast te houden/opnieuw te beginnen. Het verhaal is ‘uit’ geraakt, tijd dat het weer ‘in’ wordt. Toch!?

Hier vindt u de liturgie voor de Kerstmorgen.

Ik wens ieder Gezegende Kerstdagen en alle goeds voor 2021.

Met hartelijke groet, Piet van Reenen.

Zondagochtendviering 27 december olv ds Elhorst uit Bussum 10.00 uur (ONLINE)

Een bekende predikant die hier wel vaker is voorgegaan. Naast predikant in algemene dienst voor het landelijk jeugdwerk van de PKN is ds Elhorst lid van de werkgroep Eurpese Lobby voor de LHBT-ers.

Hier vindt u de liturgie zondag 27 december

De volledige nieuwsbrief van 24 december is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 17 december

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

4e Adventszondag 20 december o.l.v. ds Piet van Reenen
m.m.v. Vincent de Lange aanvang 10 uur ONLINE

Thema: De vier vrouwen van Matteüs in de stamboom van Jezus

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad) 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Lees hier de toelichting en hier de liturgie.

De volledige nieuwsbrief van 17 december is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X