Category

Kids aan Zee

Nieuwsbrief van 7 mei

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 9 mei 10.00 uur olv ds Cristina Pumplun

Met live muziek en publiek (max 30 bezoekers).
Graag van tevoren via welkom@kerkaanzee.nl  opgeven.
Via livestream video kunt u de viering ook volgen.
Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

 
Hier vindt u de liturgie.

Mijn werkplek is de Westerkerk in Amsterdam. Daar ben ik als theoloog en cultuurwetenschapper verantwoordelijk voor diverse activiteiten op het gebied van cultuur, geloof en theologie. Gewoonlijk ga ik voor in literair-muzikale vespers, cantatediensten en organiseer ik lezingen. Door corona veranderde mijn werk grotendeels en werd ik producent van het “Woord van de Wester”: korte filmvieringen met muziek, gebed en goede woorden, die wij via de sociale media uitzenden. Ook ben ik verantwoordelijk voor de website en daaraan gerelateerd alle sociale media-kanalen van de kerk. Daarnaast ga ik voor in kerkdiensten op verschillende plekken in het land. De afgelopen tijd ging het dan merendeels om enkel livestreams. Ik zie daarom ook bijzonder uit naar de dienst in Muiderberg, nu er ook mensen in de kerk zelf aanwezig kunnen zijn.

Cristina Pumplun
 
Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.

✑ Cursief

Blijf mij nabij….

Aan het einde van de film A Bridge Too Far (4 mei) zetten Engelse soldaten dit lied in. En ik dacht: hoogste tijd voor een Vesper met mooie avondliederen. Wat jammer dat we deze liederen nooit meer zingen. En de tekst vergeten.
 
Blijf mij nabij wanneer  
 
1          Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
            De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
            Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
            Der hulpeloze hulp, wees mij nabij.
 
2          Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
            Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
            Alles vervalt in ‘t wisselend getij,
            maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
 
3          U heb ik nodig, uw genade is
            mijn enig licht in nacht en duisternis.
            Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
            In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
 
4          Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
            Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
            Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
            Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
 
5          Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
            licht in het duister, wijs de weg omhoog.
            Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
            In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
           
Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 392
 
Als je op onderstaande links klikt, hoor je de melodie (en kun je meezingen).
 
https://kerkliedwiki.nl/Blijf_mij_nabij,_wanneer_het_duister_daalt#Tekst
 
Een interessante site met veel informatie over kerkliederen
 
https://www.youtube.com/watch?v=eZe-c7VXqsg
 
In een bewerking van een Leger des Heils koper-ensemble
 
Piet van Reenen

✑Kunst aan Zee

Pinksterkleed

Vanaf eerste Pinksterdag mag het prachtige pinksterkleed, gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen, weer in de kerk hangen. Het kleed bestaat uit drie lagen:

cyclaam-kleurige organza met paarse tekst/gedicht
rood-oranje organza met gele bloemen
witte organza met duif.

Het gedicht, dat bewerkt is in het kleed, is van Maria de Groot.

Als we allemaal weer in staat gesteld zijn naar de kerk te mogen komen, is het de moeite waard om het kleed van dichtbij te bekijken.

Een vrolijk pinksterfeest toegewenst

Mede namens de kunstcommissie,
Hannie van der Veen

 
Lees verder in de de Nieuwsbrief op de site.

Vrienden van Kerk aan Zee

4 mei de ‘Last Post’ gespeeld op trompet door  Noor van Keulen

De bedoeling was om vanaf de toren wederom de Last Post en het Wilhelmus te spelen. Door het slechte weer werd deze verplaatst en speelde Noor van Keulen vanuit de deur in de toren. Indrukwekkend om even stil te staan bij de velen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Mooi ook dat we na afloop van de 2 minuten stilte met elkaar buiten het Wilhelmus konden zingen.

Foto gemaakt door John Kruithof vanaf de toren waar hij ook, zij het met moeite, de vlag van half stok ophees naar volledig.

✑ Hemelvaartsdag viering  13 mei

Oecumenische viering in Kerk aan Zee

Een oecumenische dienst rondom Hemelvaart met de kerken: Muiden, Muiderberg en Weesp.
U kunt via de website van uw eigen gemeente bijdrage aan de collectedoelen van deze dienst!
Weet u welkom! Via welkom@kerkaanzee.nl kunt u zich opgeven als u de dienst wilt bijwonen, 10 per kerk en graag 
vermelden uit welke kerk u komt!  Aanvang 10.00.

De volledige nieuwsbrief van 7 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 30 april

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 30 april 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 2 mei 10.00 uur o.l.v. ds Piet van Reenen (met maximaal 30 bezoekers)

U kunt zich aanmelden via welkom@kerkaanzee.nl ook via livestream video te volgen. Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecteHier vindt u de liturgie.

Genesis 4

In deze dagen van gedenken en vieren van bevrijding lezen we het verhaal van Kaïn en Abel, een spiegelverhaal. Het spiegelt ons doen en laten, onze boosheid en onze woede én wat te doen om daaruit te ontsnappen, de ander toch de hand te reiken.
Het verhaal staat in Genesis 1-11: het mythologische antwoord van Israël op de verhalen die daar, in hun Babylonische ballingschap, waren gevonden.
Het is een verhaal van alle tijden en alle plaatsen en alle mensen.

Piet van Reenen

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden. 

Vergeet niet uw gift digitaal over te maken.  

✑Bericht vanuit de Kerkenraad

Vieringen 2 mei met maximaal 30 bezoekers

Beste allemaal,

Vanaf zondag 2 mei is de kerk weer open voor bezoekers tot maximaal 30, exclusief medewerkers. We hebben hiertoe besloten na het landelijk advies van het CiO en de minister van Eredienst Grapperhaus. Natuurlijk houden we ons Corona protocol in acht maar zijn natuurlijk erg blij met dit bericht.

U bent van harte welkom, meld u aan via welkom@kerkaanzee.nl.

Namens de kerkenraad,
Teo Kuipers

✑ Cursief
Fusilladeplaats Rozenoord (Amstelpark)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusilladeplaats_Rozenoord

We liepen door het Amstelpark en zagen een formatie stoelen staan. ‘Een kunstproject’ was mijn eerste gedachte, de stoelen waren vastgemaakt op een betonnen plaat.


Op die plaat stonden namen met geboorte- en sterfdatum.

Wat verder vonden we 1) een toelichting.
Lees verder in de Nieuwsbrief.

Piet van Reenen

✑ Bijzonder bericht

Uitreiking koninklijke onderscheiding voor Ab Heij.

Onze koster Ab Heij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn vele vrijwilligerswerk.
O.a. voor de Kerk aan Zee, de Florisberg, de Zonnebloem en CNV Belastingservice.

✑ 4 Mei

Omdat er vanuit het committee Nationale Feesten en in verband met corona geen activiteiten worden georganiseerd, hebben wij als Vrienden van Kerk aan Zee / Concerten aan Zee, Noor van Keulen gevraagd om ook dit jaar op 4 mei de “Last Post en het Wilhelmus” te blazen op haar trompet vanaf de toren van Kerk aan Zee.

Noor is de dochter van Synco, die van onze concerten de live stream verzorgt. Ook speelde Noor tijdens de Paasmorgendienst in Kerk aan Zee.

De trompet luidt, met de Last Post rond 20.00 uur, de twee minuten stilte in en sluit de herdenking af met het Wilhelmus.
U bent van harte uitgenodigd om mee luisteren in uw tuin of onder aan de toren.

 

De volledige nieuwsbrief van 30 april is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 23 april

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 23 april 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend


✑ Bij de Viering

Zondag Jubilate 25 april 10.00 uur olv ds Rene van den Beld

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecteHier vindt u de liturgie.

Deze zondag en komende zondag dragen de namen Jubilate en Cantate. Er valt altijd wat te zingen, luidt het devies. De lofzang moet gaande blijven. Zingen doet Israёl en zingen doet de gemeente en niet zomaar. Er staat een belofte uit, een wereld vol gerechtigheid.  Zingen wordt  daarmee ook zuchten en verlangen. Jesaja spreekt daarvan en Jezus is in zijn doen en laten de invulling van die belofte.  Daarvan zingen verplicht ook aan Hem.
Het centrale thema is de verbinding tussen herderschap en koningschap. Rond 27 april hoort een knipoog naar koningsdag en nieuw leiderschap hoort er bij.

Rene van den Beld

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden. 
Vergeet niet uw gift digitaal over te maken.

✑Bericht vanuit de Kerkenraad

Vieringen t/m 9 mei helaas nog zonder bezoekers

In de Kerkenraad van 20 april hebben we helaas moeten besluiten vooralsnog de kerk niet te openen voor bezoek. We nemen gelet op de huidige besmettingscijfers het zekere voor het onzekere . 
Na 9 mei heroverwegen we ons besluit weer, laten we hopen dat we dan kunnen berichten dat bezoek wel weer mogelijk is. Namens de kerkenraad, 
Teo Kuipers

✑ Cursief

Uitvaartdienst Prins Philip

Het Nederlands Dagblad schreef over de uitvaartdienst van Prins Philip:
 
“Deze viering was stiltegebied en drenkplaats voor de ziel. Een ingetogen liturgie is niet emotieloos, integendeel, het tilt je op, het raakt aan het boventijdelijke. Omringd door verdriet en dood, kiemt er iets van transformatie: en toch!  Er is hoop! Dit gaat dieper dan traditie en Engels conservatisme en overstijgt landsgrenzen en politiek. Dit is de kerk in deze wereld. De kerk die door blijft zingen, in rust, schoonheid en vertrouwen.
En geen brexit of pandemie krijgt die traag groeiende eik, geworteld in de levende Christus, kapot (Hilbrand Rozema).”
 
Er klonk ook een gezang uit de Russisch orthodoxe liturgie, een gezang voor hen die zijn heengegaan, eindigend in de woorden: ‘terwijl wij wenend over de graven gaan, zingen wij: Halleluja, Halleluja, Halleluja.’ In die Orthodoxe traditie was hij gedoopt.
 
In mijn studententijd hoorde ik van Sergei Rachmaninow de Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos. Protestants Nederland onbekend, een andere traditie van medechristenen die, zo ervaar ik dat tenminste, God uit de hemel zingen in een liturgie die ons aardse leven ‘direct’ verbindt en een ‘hemelse’ glans geeft. In ‘rust, schoonheid en vertrouwen’ het aardse gewoel, de waan van de dag ontheven. Liturgie als een ladder naar de hemel. 
                                 Chagall

                                                
Piet van Reenen

De volledige nieuwsbrief van 23 april is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 9 april

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 9 april 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend

✑ Bij de Viering

Zondag 11 april 10.00 uur olv ds Petra Barnard

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecteHier vindt u de liturgie.
 

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.

Uw extra gift is nodig voor de nieuwe microfoons

✑Livestream Concert

Nicolas en Ella van Poucke | zondag 18 april, 15.00 uur 

Wanneer je als broer en zus samen musicerend opgroeit dan brengt dat iets extras in de beleving, ook voor de toeschouwers.
Pianist Nicolas en celliste Ella van Poucke hebben ieder voor zich een glanzende internationale carrière, maar om samen op een podium te kunnen staan, komen ze graag naar Muiderberg.  

Zie website voor meer info. 

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 9 april is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief Paaswake

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

 ✑ Paaswake 21:30 uur 

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen.
De Livestream is te vinden in de banner op onze website.

Hier vindt u de liturgie.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

✑ Cursief

De Paaswake is de geboorte-nacht van de christelijke traditie: Dag Licht!
Licht dat ons meeneemt tegen alle ‘donker’ in. Paasmorgen is al een terug-blik. Gesproken woorden leggen het af tegen het Licht. Zingen gaat beter. Een gedicht kan ook, het is van Ida Gerhardt.
 
CHRISTUS ALS HOVENIER Zij dacht dat het de hovenier was. Joh. 20:15
Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud —
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt

Rembrandt De Hovenier 1638 
Piet van Reenen
 

Hier vindt u de brief over de Paascollecte 2021

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van Paaswake is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief Goede Vrijdag

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

 ✑ Goede Vrijdag 19.30 uur 

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen.
De Livestream is te vinden in de banner op onze website.

Hier vindt u de liturgie.

Morgen ontvangt u informatie over de Paaswake.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

✑ Drie in Eén

Gisterenavond zijn we begonnen aan de Drie in Eén. Het is één liturgische beweging op de weg Hem achterna.
Daarom was er op de avond van Witte Donderdag ook geen Zegen aan het eind, die komt ‘pas’ weer aan het slot van de Paaswake!

Het karakter van de Goede Vrijdag is dat van een wake, in de stilte van het gedenken. De statie van Jan de Beus heeft dat aansprekend verbeeld.

Om dan in de Paaswake onszelf te ‘hervinden’ in Licht dat ons aanstoot.

Piet van Reenen

✑De statie bij Goede Vrijdag

Jan de Beus              

 

Psalm 139: ‘Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen,
dan is de nacht een licht om mij heen;
zelfs de duisternis verbergt niet voor U, … .’
 

Hier vindt u de brief over de Paascollecte 2021

 

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van Goede Vrijdag is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 1 april

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

 ✑ Witte Donderdag 19.30 uur 

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen.
De Livestream is te vinden in de banner op onze website.

Hier vindt u de liturgie voor de Witte Donderdag.

-> Morgen ontvangt u een brief met informatie over de Goede Vrijdag viering.
 Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

✑ Cursief

Zijn nalatenschap, zijn erfenis? Een Maaltijd.                   S. Dali
 

✑Drie dagen van Pasen

Ik zie uit naar Drie mooie Paasdagen die de traditie ons heeft gegeven. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen samen de Drie Dagen van Pasen, in een eenheid, in één beweging. 
Bedenk daarbij: het karakter van Goede Vrijdag is dat van een wake aan de voet van het kruis. 
Het is een wake die in stilte begint en in stilte eindigt.
Er wordt niet gecollecteerd! Ook is er geen ouderling van dienst.
Het is een wake waarin standaard het evangelie naar Johannes wordt gelezen. 
In deze dagen prijzen we ons gelukkig met de muzikale bijdragen van Pauline en Vincent de Lange. 

Paasmorgen is de eerste dag in de Paastijd die 50 dagen duurt en eindigt op de 50ste dag=Pinksteren.
 
Piet van Reenen

Hier vindt u de brief over de Paascollecte 2021

 

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 1 april is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 25 maart

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Lijdenstijd
 
Deze foto, Trouw 1 juni 2016, is voor mij de Stille Week. Het lijden in deze wereld, voor ons veelal ‘onzichtbaar, ver weg’, we lopen er langs, ons hoofd in een mist van ‘niet-weten’, maar als je goed kijkt, daar de moed toe hebt, dan zie je daar rechts ‘de verborgen lijdende.’ Maar … inderdaad, je loopt er zo voorbij.
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 maart, Palmzondag, het begin van de Stille Week.

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website) Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

Livestream linkje is te vinden in de banner op website.

De zondag met het ‘dubbele’ gezicht, het kan snel omslaan, van Hosanna naar Kruisigt hem, bij teleurgestelde verwachting is dat zomaar een kleine stap. Judas is de geschiedenis ingegaan als de ‘verrader’. Daar valt nog wel wat over te zeggen. Mijn wat prikkelend thema: Eerherstel voor Judas?!
Als plaatje bij het verhaal: de laatste Maaltijd van Salvador Dali.
 

 Piet van Reenen

✑ Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Helaas geen kerkbezoek tot 18 april.

Zoals eerder aangegeven, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, 23 maart en de routekaart van het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken opnieuw gesproken over het al dan niet openstellen van onze vieringen voor kerkbezoek. Helaas hebben we moeten besluiten geen bezoekers in de kerkdiensten toe te kunnen laten. Als Kerkenraad betreuren we dit besluit maar, gelet het oplopende aantal besmettingen op dit moment, zien we geen andere mogelijkheid.
 
Anders dan aangegeven op de Paasflyer, zullen we geen kerkbezoek kunnen toelaten. De vieringen zijn natuurlijk wel online te volgen, via de website en het inmiddels voor het u bekende YouTube kanaal.
 
We wensen u een goede paasdagen toe.
Namens de Kerkenraad,
 
Teo Kuipers

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 18 maart

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

“Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in“
 
Bovenstaande zin uit het lied Anthem van Leonard Cohen  citeerde ik afgelopen zondag in mijn Meditatie. Het is een wereldberoemde zin. In een blog van het Dominicanen klooster te Huissen vond ik het volgende:
 
Tijdens een interview op de Canadese televisie vroeg Barbara Gowdy aan Leonard Cohen: “Wat is het licht?” En Cohen antwoordde: “ Het licht is de capaciteit om je met je ervaring te verzoenen, met je zorgen, met elke dag die aanbreekt. Het is dat inzicht, voorbij elk begrip, dat je in staat stelt te léven en de rampen, de zorgen en de vreugdes  te omhelzen die ons gemeenschappelijk lot zijn. Maar dat kan alleen met de erkenning dat er een barst in alle dingen zit. Ik denk dat alle andere visies gedoemd zijn om reddeloos ten onder te gaan. Als iemand een perfecte oplossing aanbiedt, laten we dan onmiddellijk de onvolkomenheden van dat aanbod zien.”

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 21 maart, de 5e in de 40, de 1e Lijdenszondag

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte
Hier vindt u de liturgie.
In het Johannes-evangelie vind je de aankondiging van het sterven van Jezus in de gelijkenis van de graankorrel (Joh.12, 24). ‘Indien de graankorrel niet in de aarde valt, …’. Ook zijn kruisdood wordt aangekondigd in de
verhoging (vs.32), hij zal verhoogd worden van de aarde. Dat moment van verhoging zal zijn ‘verheerlijking’ worden, het moment van overgaan tot de Vader (13,1).
Bij ‘verheerlijking’ mag je denken aan het Leger des Heils waar je in de dood ‘bevorderd wordt tot heerlijkheid’. Dus … in het Johannes-evangelie is het sterven van Jezus een overgaan tot God, sterven=verheerlijkt, terugkeer tot de Vader.

Thema voor zondag: Als de klok ons uit de tijd tikt.

✑Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Veiling schilderijen Jan Meijer (1900-1986) zaterdag 20 maart Ontmoetingscentrum ‘De Steeg’ Muiderberg

Veiling wordt georganiseerd volgens de dan geldende coronaregels, waarvoor we een dubbel draaiboek hebben ontwikkeld. De leiding is in handen van onze vice voorzitter, de Muiderbergse kunstschilder Jan de Beus.
Hier leest u alle informatie.

 
Lees verder in de Nieuwsbrief.
 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 18 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 11 maart

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

14-20 maart Collecte Amnesty International

De aandacht voor deze collecte brengt mij ook bij het Pausbezoek aan Irak en de christenen aldaar. Welmoed Vlieger schrijft daarover (in Trouw 9 maart j.l.). Ik citeer haar:
‘De christelijke bevolking in Irak heeft zwaar te lijden gehad onder geweld en onderdrukking van onder andere Islamitische Staat. Dertig jaar geleden woonden er nog anderhalf miljoen christenen. Tegenwoordig zijn dat er rond de 175.000, slechts 0,4 procent van de bevolking. Nog altijd worden ze bedreigd, hun lot blijft onzeker. En dat geldt in toenemende mate voor christenen wereldwijd.’

Afgelopen januari publiceerde Open Doors de nieuwste ranglijst-christenvervolging. Al jaren toont de ranglijst een toename van vervolging en geweld, maar het gaat nu wel erg hard. Ging het in 2019 nog om 260 miljoen vervolgden, in 2020 is dat getal opgelopen naar 340 miljoen. Ik vraag mij dan toch af: waarom is dit bijna geen nieuws, waarom is er zo weinig aandacht voor?
‘De vervolging wordt intenser, gruwelijker’, zei
Open Doors-directeur Maarten Dees.’

Amnesty gaat wereldwijd. Laten we onze
medechristenen -wereldwijd- daarbij niet vergeten!
 

Piet van Reenen


✑ Bij de viering

Zondag 14 maart 2021 God tussen lot en pech
olv ds Piet van Reenen 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen.
(klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Hier vindt u de liturgie.

Bij de lezingen op zondag 14 maart (4e in de 40)
“ In de 40-dagentijd komen als vanzelf vragen op bij de ‘gebrokenheid’ in het menselijk bestaan en in eigen leven. Heeft God daarin nog een plaats? Het boek Job probeert het nog, het boekje Prediker heeft het opgegeven, en in het lijdensverhaal van Jezus strijden de waarom-vraag en het je in vertrouwen overgeven aan de Naam: Ik-zal-met-je zijn om de voorrang. 
Niet een lichtvoetig onderwerp, maar dat hoeft ook niet. Ik houd niet van makkelijke antwoorden. Die doen de werkelijkheid tekort. Graag tot zondag, uw dienaar Petrus. 

PS: Met bijgaande liturgie kun je de viering hopelijk goed volgen. Heb een goed weekend.

Hartelijke groetjes ds. René van den Beld

✑ Uit de Kerkraad

“Tot 31 maart nog geen kerkbezoek, wel gezang”

Uit de landelijke persconferentie van Rutten en de Jonge op 8 maart hebben we als Kerkenraad opgemaakt dat de feitelijke situatie m.b.t. het coronavirus helaas nog niet is veranderd. Men sprak over enkele (kleine) aanpassingen, geen versoepelingen. Eerder heeft u ook kunnen lezen dat de landelijke kerk (PKN) wel enige ruimte wil geven aan plaatselijke gemeenten t.a.v. bezoekers in de dienst en de medewerking van voorzangers. Dit betrof een advies, geen richtlijn.
Gegeven de nog hoge besmettingsgraad en de beperkte aanpassingen van de landelijke overheid, hebben we besloten, nog geen kerkbezoek toe te staan in Kerk aan Zee, tot 31 maart. Wel zullen we de zanggroep weer vragen in hoeverre zij onze diensten weer willen verrijken met gezang. Anders dan de vorige keer, gaan we deels mee met het advies van PKN.
Lees verder in de Nieuwsbrief.
 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 11 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 4 maart

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 7 maart (3e in de 40)

Maandag 8 maart:   Internationale Vrouwendag

Op de site van Amnesty lees ik: De aanleiding voor de eerste Internationale Vrouwendag was een massale staking van vrouwen in textiel- en kledingindustrie in de VS, op 8 maart 1908.
De Dag van de Vrouw werd voor het eerst uitgeroepen op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan honderd mannen en vrouwen uit 17 landen deelnamen.
De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht.
Het kiesrecht kwam daarna centraal te staan. De jaren daarop werden, tot de Eerste Wereldoorlog, in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag terug. In veel socialistische landen werd 8 maart een officiële feestdag.
In 1978 werd de dag door de VN als feestdag erkend; vanaf dat jaar kreeg de dag ook betekenis in Nederland. 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 7 maart 2021 olv ds René van de Beld 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Bij de lezingen op zondag 7 maart (3e in de 40)
De meeste naties worden gedefinieerd door taal, geografie, politieke structuur, langdurige bondgenootschappen en dergelijke. Maar de joden werden een natie door een taak te aanvaarden,door een verbond te sluiten met God”. Deze woorden schrijft de Engelse opperrabbijn Jonathan Sachs in zijn heldere boek Exodus, Boek van bevrijding. Rabbijn Sachs is onlangs overleden. De lezing uit Exodus (20:1-17) gaat over de Tien Woorden en de opdracht daardoor dichtbij elkaar te kunnen blijven en daarmee bij God. Jezus die rondom de tempel alles “vermarkt” ziet worden (Johannes 2:13 e.v. ), ziet hoe deze opdracht, om bij elkaar te blijven en bij God, wordt bedreigd als handel en geld boven gemeenschap en dienst aan God gaan.

Hartelijke groetjes ds. René van den Beld

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 4 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 25 februari

By | Kids aan Zee, Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 28 februari (2e in de 40) De verheerlijking op de berg (Lucas 9, 28-36)

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, de dagen van zijn opneming zijn aanstaande, (vers 51). Altijd een ontzag- en schrikwekkend moment: je gaat sterven. Abstract, de woorden klinken en vallen neer in ‘een weten dat geen weten is’. Wat doe je dan?

Wat gaat er door je heen? Waar val je op terug, wie, wat helpt je op die weg? Terwijl Jezus in gebed is, komen Mozes en Elia hem te hulp. Mozes, de Wet, en Elia, de profeten, het is de traditie waarin hij is groot geworden, die traditie zal hem dragen, hem nabij zijn. Niet alleen hem, ook allen die na hem komen. Want Mozes en Elia, de verhalen vertellen, dat hun einde geen einde was. Mozes en Elia, zij werden ‘opgenomen’ door de God van Israël, wiens/wier Naam luidt: Ik zal er zijn! Gedragen door die woorden gaat hij op naar Jeruzalem, naar zijn ‘opneming’.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 februari 2021 olv ds Hillegonda Ploeger 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Op deze tweede zondag van de Veertig dagen tijd lezen we over de ‘verheerlijking op de berg’. Met een aantal leerlingen is Jezus op een hoge berg, daar verandert Jezus in een glanzende gedaante. Er is een oogverblindend licht : alles komt in een ander licht te staan. Een piekervaring. Het moment gaat (helaas) voorbij, maar voorgoed zal zal dit moment van licht en hoop in hun geheugen staan gegrift. Dat het licht van die ervaring ons moed zal geven om onze weg te gaan. Op weg naar het feest van Pasen.

Hartelijke groeten , Hillegonda Ploeger

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X