Monthly Archives

november 2019

Nieuwsbrief 5 december 2019

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 8 december heet tweede advent en zal ds. Abele Buma ons voorgaan. Het is de tweede keer dat hij bij ons mag voorgaan. De eerste keer heeft hij laten weten dat hij Justitiepredikant is geweest. Het leesrooster voor de kerken geeft elk jaar voor de tweede advent de mogelijkheid om een van de vier versies van het verhaal van Johannes de Doper te gebruiken. Want alle vier evangelisten noemen het. Elke evangelist heeft bij het schrijven van zijn evangelie een eigen doelgroep voor ogen. Dat geeft elk verhaal over Johannes een eigen kleur inherent aan de doelgroep. Soms zijn er ook grappige verschillen. Marcus, Lucas en Johannes vertellen dat Johannes de Doper bij het spreken over de grootheid van Jezus zegt: Ik ben niet goed genoeg om de sandalen van Jezus los te maken. Mattheus zegt het anders: : ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen te dragen. Fijn om de reis met een verhaal te mogen maken.

Tijdens de vier adventszondagen zijn de collecten bestemd voor projecten van Kinderen in de Knel. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Deze zondag 8 december: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Dit jaar organiseert Kunst aan Zee in samenwerking met de kunstenaars Helen Vreedeveld, Berdien Nieuwenhuizen en Joke Leicht een levende Adventskalender door Muiderberg heen. Elke dag zal in december ergens, in een van te voren genoemde straat, een verlichte Kerstengel achter een raam verschijnen. Met het cijfer van die datum en met een korte wens of Kerstboodschap. Alle kinderen en volwassenen van het dorp zijn van harte uitgenodigd deze zelf gemaakte engeltjes op te sporen.
De Adventskalender van engelen” door het dorp is begonnen! Maak een wandeling in het donker en zoek hun licht. Zie de nieuwsbrief voor correcte volgorde van de straten. Veel plezier!

Kom lekker zingen en luisteren op de sfeervolle Kerstzangavond op donderdagavond 12 december in de Kerk aan Zee, aanvang 19.00 uur. Het Kinderkerstkoortje van de Oranje Nassauschool treedt op onder leiding van Pauline Goudswaard en Laura Krale. Samen zingen we ons naar de Kerst toe met Hugo de Graaff op piano/orgel. We staan stil bij de betekenis van de Adventskaarsen en horen een Kerstverhaal.

Het Kerstprogramma 2019 is te vinden in deze Nieuwsbrief en op de website.

Kunst aan Zee: Elly van Maaren “Papershields”
Elly van Maaren maakt transparant handgeschept papier. Met 55 jaar ervaring als beeldend kunstenaar heeft Elly al veelvuldig aan exposities in binnen- en buitenland  deelgenomen. Het is nu de eerste keer dat zij haar werk in een kerk exposeert.
Kom het zelf ervaren op zondag 8 december van 13.00 tot 16.00 uur in Kerk aan Zee.

Read More

Nieuwsbrief 21 november 2019

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 24 november zal ds Willemijn Jonkers ons voorgaan. Meike Wolters onze lector zal naast de Bijbellezing ook enkele gedichten voordragen.
November is de maand die gewijd is aan de gedachtenis van de mensen die ons ontvallen zijn.
Op 24 november houden wij Eeuwigheidszondag. Dan worden de namen van de mensen die afgelopen jaar gestorven zijn genoemd en hun naamkaarsen worden meegegeven aan de naaste familie. U bent u allen van harte uitgenodigd kaarsjes aan te steken voor iemand die u persoonlijk wilt gedenken.

Op 24 November is de collecteopbrengst voor de diaconie voor  onze eigen gemeente. Hiermee bekostigen we o.a. de bloemen in de kerk en verzorgen we een kerstattentie voor de oudere gemeenteleden.

Dhr. Stam een regelmatige bezoeker van Coffee to Stay wordt 100 jaar! Een moment om even bij stil te staan.

Kunst aan Zee: Elly van Maaren “Papershields”
Elly van Maaren maakt transparant handgeschept papier. Met 55 jaar ervaring als beeldend kunstenaar heeft Elly al veelvuldig aan exposities in binnen- en buitenland  deelgenomen. Het is nu de eerste keer dat zij haar werk in een kerk exposeert.
Kom het zelf ervaren op zondag 24 november en 1, 8 december van 13.00 tot 16.00 uur in Kerk aan Zee.

Read More

Nieuwsbrief 14 november 2019

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 17 november zal ds Marije Hage ons voorgaan.
Het jaar 2019 werd uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Wij bekijken daarom deze zondag een zelfportret van de hand van de meester, dat achteraf toch niet helemaal een zelfportret blijkt. Nieuwsgierig geworden? Kom ook en kijk mee!

Op 17 November is de opbrengst van de diaconale collecte, net als vorige week, bestemd voor De Glind.

Dhr. Stam een regelmatige bezoeker van Coffee to Stay wordt 100 jaar! Een moment om even bij stil te staan.

Op zondag 17 november is er weer Concert aan Zee met Het Dudok Quartet Amsterdam en Vincent van Amsterdam op accordeon. Het Dudok Quartet kent u nog van vorig seizoen en dan weet u dat het van de meest veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten van dit moment is. Wel spelen ze met Haydn, Bach en Wagner een heel ander programma dan vorig seizoen.
Voor kaarten zie: www.concertaanzee.com

Kunst aan Zee: Elly van Maaren “Papershields”
Elly van Maaren maakt transparant handgeschept papier. Met 55 jaar ervaring als beeldend kunstenaar heeft Elly al veelvuldig aan exposities in binnen- en buitenland  deelgenomen. Het is nu de eerste keer dat zij haar werk in een kerk exposeert.
Kom het zelf ervaren op zondag 10, en 24 november en 1, 8 december van 13.00 tot 16.00 uur in Kerk aan Zee.

Read More

Nieuwsbrief 7 november 2019

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 10 november zal ds. Ruben van Zwieten ons voorgaan.
Ruben is predikant én ondernemer. Hij is vooral bekend als oprichter van Ontmoetingscentrum De Nieuwe Poort, een project Zingeving op de Zuid-as te Amsterdam. Ruben is ook een veelgevraagd spreker op congressen en was in 2013 theoloog van het jaar en daarom veel gevraagd als gastpredikant. Zie ook diverse Youtube interviews zoals op 7DTV

De komende 2 zondagen zal er gecollecteerd worden voor De Glind.  In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren,
die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag er zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin.

Diner aan Zee, onder het genot van een heerlijke maaltijd van Tavolare met elkaar praten over mooie onderwerpen, gaat in november weer van start. Op 13 november kunt u in het Ontmoetingscentrum met ons mee-eten en praten en/of luisteren. De eerste avond zal over de LIEFDE gaan.  Inloop is vanaf 19:00 uur en we gaan aan tafel om 19:30 uur.
Let op: in de flyer staat zondag 13 november, maar het is dus woensdag 13 november.

CvK: Het geld wat we hebben gekregen van de Rabo ClubSupport actie zal gebruikt worden voor vergroenen begraafplaats. Het geld wat opgehaald is met de Santa Run actie in december 2017 is gebruikt door de gemeente om een trapleuning te plaatsen. Op de ochtend voordat “Lichtjes in het Donker aan Zee” werd  gehouden is deze geplaatst waardoor we veel makkelijker van de dijk naar beneden konden lopen.

Op zondag 17 november is er weer Concert aan Zee met Het Dudok Quartet Amsterdam en Vincent van Amsterdam op accordeon. Het Dudok Quartet kent u nog van vorig seizoen en dan weet u dat het van de meest veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten van dit moment is. Wel spelen ze met Haydn, Bach en Wagner een heel ander programma dan vorig seizoen.
Voor kaarten zie: www.concertaanzee.com

Lichtjes in het donker op het meer, ze bleven nog even bij ons… Met dank aan ensemble Pomov, de Brandweer van Muiderberg en Hazelaar Hout.
Wie er was en graag nog iets wil doneren als tegemoetkoming in de kosten, dat is heel erg welkom!
Bank: NL84 RABO 0343 1092 71 o.v.v. Lichtjes in het donker.

Read More

‘Papershields’ door Elly van Maaren

By | Cultuur aan Zee

Elly maakt transparant handgeschept papier. Met 55 jaar ervaring als beeldend kunstenaar heeft Elly al veelvuldig aan exposities in binnen- en buitenland deelgenomen. Het is nu de eerste keer dat zij haar werk in een kerk exposeert. 
Kom het zelf ervaren op zondag 10, en 24 november en 1, 8 december van 13.00 tot 16.00 uur

Read More

Het Dudok Quartet 17 november

By | Concert aan Zee

Het Dudok Quartet Amsterdam en Vincent van Amsterdam op accordeon. Het Dudok Quartet kent u nog van vorig seizoen en dan weet u dat het van de meest veelzijdige en aansprekende strijk-kwartetten van dit moment is. Wel spelen ze met Haydn, Bach en Wagner een heel ander programma dan vorig seizoen. Vincent van Amsterdam is een groot promotor van de klassieke accordeon waarmee hij o.a. orgelconcerten van Bach speelt. 

Read More

Diner aan Zee 13 november in het OC

By | Actie aan Zee, Bezinning aan Zee
Diner aan Zee, onder het genot van een heerlijke maaltijd van Tavolare met elkaar praten over mooie onderwerpen, gaat in november weer van start. Op 13 november kunt u in het Ontmoetingscentrum met ons mee-eten en praten en/of luisteren. Het thema van de eerste avond zal over de Liefde gaan.
Inloop is vanaf 19:00 uur en we gaan aan tafel om 19:30 uur

Read More

Nieuwsbrief 31 oktober 2019

By | Nieuwsbrief

Komende zondag 3 november zal ds. Evert-Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg ons voorgaan.
“Ook hij (Zacheüs) is een zoon van Abraham”, zegt Jezus, als hij getuige is van de “bekering” van Zacheüs. Maar waaruit bestaat eigenlijk die bekering? Wat heeft die te maken met de geloofsweg/zwerftocht van Abraham, die bij de aanvang daarvan nog Abram heet. We horen deze zondagmorgen 3 november beide verhalen en laten ons uitdagen juist naast deze sleutelfiguren, de eerste A tot de laatste Z, van Alfa tot Omega, onze eigen  geloofsweg/zwerftocht te leggen.
Zwerft u mee?

Inzameling voor de Voedselbank
Afgelopen zaterdag, 26 oktober stonden we er weer op het pleintje van de Spar. Raymond had weer de prima stormvaste kraam voor ons klaargezet, stevig genoeg om steeds vier goedgevulde kratten te dragen. Er is weer royaal gegeven. Lees meer in onze Nieuwsbrief.

Op vrijdagavond 1 november a.s. om 19.30 uur tot 21.00 uur zal voor de vierde keer “Lichtjes in het donker aan Zee” plaatsvinden in Kerk aan Zee. Een toegankelijk ritueel voor iedereen om dierbare overledenen te gedenken, met wederom prachtige muziek op harp en percussie, creatieve symbolen, warme sfeer en mooi vuur.

Naast “Lichtjes in het donker” is er woensdag 13 novemberDiner aan Zee” ook een initiatief van Pionieren aan Zee. Deze initiatieven hebben als doel om nog meer verbinding tussen Muiderbergers in ons dorp te creëren. Op onze website en in onze nieuwsbrief kunt u meer info terugvinden.
Let op: in de flyer staat zondag 13 november, maar het is dus woensdag.

Allen van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op woensdag 6 november om 20.00 uur in het OC.

Op zondag 17 november is er weer Concert aan Zee met Het Dudok Quartet Amsterdam en Vincent van Amsterdam op accordeon. Het Dudok Quartet kent u nog van vorig seizoen en dan weet u dat het van de meest veelzijdige en aansprekende strijkkwartetten van dit moment is. Wel spelen ze met Haydn, Bach en Wagner een heel ander programma dan vorig seizoen.
Voor kaarten zie: www.concertaanzee.com

As Tears Go By 4 leden van het Kunstcollectief Muiden / Muiderberg exposeren in Kerk aan Zee. Zie website agenda en artikel voor meer info.  Zie voor meer info onze website.

Read More

X