Monthly Archives

maart 2021

Nieuwsbrief van 25 maart

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Lijdenstijd
 
Deze foto, Trouw 1 juni 2016, is voor mij de Stille Week. Het lijden in deze wereld, voor ons veelal ‘onzichtbaar, ver weg’, we lopen er langs, ons hoofd in een mist van ‘niet-weten’, maar als je goed kijkt, daar de moed toe hebt, dan zie je daar rechts ‘de verborgen lijdende.’ Maar … inderdaad, je loopt er zo voorbij.
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 maart, Palmzondag, het begin van de Stille Week.

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website) Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

Livestream linkje is te vinden in de banner op website.

De zondag met het ‘dubbele’ gezicht, het kan snel omslaan, van Hosanna naar Kruisigt hem, bij teleurgestelde verwachting is dat zomaar een kleine stap. Judas is de geschiedenis ingegaan als de ‘verrader’. Daar valt nog wel wat over te zeggen. Mijn wat prikkelend thema: Eerherstel voor Judas?!
Als plaatje bij het verhaal: de laatste Maaltijd van Salvador Dali.
 

 Piet van Reenen

✑ Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Helaas geen kerkbezoek tot 18 april.

Zoals eerder aangegeven, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, 23 maart en de routekaart van het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken opnieuw gesproken over het al dan niet openstellen van onze vieringen voor kerkbezoek. Helaas hebben we moeten besluiten geen bezoekers in de kerkdiensten toe te kunnen laten. Als Kerkenraad betreuren we dit besluit maar, gelet het oplopende aantal besmettingen op dit moment, zien we geen andere mogelijkheid.
 
Anders dan aangegeven op de Paasflyer, zullen we geen kerkbezoek kunnen toelaten. De vieringen zijn natuurlijk wel online te volgen, via de website en het inmiddels voor het u bekende YouTube kanaal.
 
We wensen u een goede paasdagen toe.
Namens de Kerkenraad,
 
Teo Kuipers

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 18 maart

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

“Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in“
 
Bovenstaande zin uit het lied Anthem van Leonard Cohen  citeerde ik afgelopen zondag in mijn Meditatie. Het is een wereldberoemde zin. In een blog van het Dominicanen klooster te Huissen vond ik het volgende:
 
Tijdens een interview op de Canadese televisie vroeg Barbara Gowdy aan Leonard Cohen: “Wat is het licht?” En Cohen antwoordde: “ Het licht is de capaciteit om je met je ervaring te verzoenen, met je zorgen, met elke dag die aanbreekt. Het is dat inzicht, voorbij elk begrip, dat je in staat stelt te léven en de rampen, de zorgen en de vreugdes  te omhelzen die ons gemeenschappelijk lot zijn. Maar dat kan alleen met de erkenning dat er een barst in alle dingen zit. Ik denk dat alle andere visies gedoemd zijn om reddeloos ten onder te gaan. Als iemand een perfecte oplossing aanbiedt, laten we dan onmiddellijk de onvolkomenheden van dat aanbod zien.”

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 21 maart, de 5e in de 40, de 1e Lijdenszondag

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte
Hier vindt u de liturgie.
In het Johannes-evangelie vind je de aankondiging van het sterven van Jezus in de gelijkenis van de graankorrel (Joh.12, 24). ‘Indien de graankorrel niet in de aarde valt, …’. Ook zijn kruisdood wordt aangekondigd in de
verhoging (vs.32), hij zal verhoogd worden van de aarde. Dat moment van verhoging zal zijn ‘verheerlijking’ worden, het moment van overgaan tot de Vader (13,1).
Bij ‘verheerlijking’ mag je denken aan het Leger des Heils waar je in de dood ‘bevorderd wordt tot heerlijkheid’. Dus … in het Johannes-evangelie is het sterven van Jezus een overgaan tot God, sterven=verheerlijkt, terugkeer tot de Vader.

Thema voor zondag: Als de klok ons uit de tijd tikt.

✑Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Veiling schilderijen Jan Meijer (1900-1986) zaterdag 20 maart Ontmoetingscentrum ‘De Steeg’ Muiderberg

Veiling wordt georganiseerd volgens de dan geldende coronaregels, waarvoor we een dubbel draaiboek hebben ontwikkeld. De leiding is in handen van onze vice voorzitter, de Muiderbergse kunstschilder Jan de Beus.
Hier leest u alle informatie.

 
Lees verder in de Nieuwsbrief.
 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 18 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Geslaagde veiling schilderijen Jan Meijer 20 maart in OC

By | Actie aan Zee, Cultuur aan Zee
Zie hier de nieuwsbrief / persbericht met verslag van de Jan Meijer veiling,  20 maart 2021, in het OC in Muiderberg.
Jan Meijer was een fantastische onderwijzer, in 1900 geboren te Hengelo, die zijn tijd ver vooruit was. Hij ging met de kinderen de natuur in en liet ze veel tekenen. Zo herinneren vele generaties schoolkinderen in Muiderberg zich hun meester. Tekenen en schilderen was voor hem van jongs af aan een passie. Gelukkig voor de kinderen van Muiderberg koos hij, gesteld voor de keuze schilder of schoolmeester te worden voor het laatste. 
Vorig jaar was er in Kerk aan Zee in Muiderberg nog een overzichtstentoonstelling van zijn werken te zien.

 

Quatremains pianoduo Scholtes & Janssens 7 maart

By | Concert aan Zee, Cultuur aan Zee

Geslaagd concert zondag 7 maart in een kerk zonder toeschouwers. We hopen snel weer publiek te mogen ontvangen in Kerk aan Zee in Muiderberg, maar zo ver is het helaas nog niet. Wij zijn dankbaar dat we door de steun van vrienden, sponsoren, spontane giften en een bijdrage uit het coronafonds van de gemeente Gooise Meren, deze muziekserie in leven kunnen houden. Dankzij een professionele Livestream komen we bij u thuis, of op welke plek dan ook.

Lestari Scholtes en Gwylim Janssens vormen een gelouterd pianoduo. Hun samenwerking dateert van 2003 en bracht hen in meer dan 30 landen. Van Carnegie Hall en Concertgebouw naar Kerk aan Zee: vierhandig kunnen zij iedere vleugel laten glanzen. Als organisator van het Pianoduofestival Amsterdam zijn ze de ambassadeurs van het pianoduo-repertoire op twee vleugels en quatremains en een inspiratie voor nieuwe generaties pianoduo.

U kunt dit prachtige concert terugkijken op de website. Wij vragen om een vrijwillige bijdrage. U bepaalt zelf de hoogte. Iedere bijdrage, hoe klein ook is welkom. 

Er is een gloednieuwe cd uitgebracht met werken die ook op dit concert gespeeld werden. Hier te beluisteren en bestellen.

E: concert@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief van 11 maart

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

14-20 maart Collecte Amnesty International

De aandacht voor deze collecte brengt mij ook bij het Pausbezoek aan Irak en de christenen aldaar. Welmoed Vlieger schrijft daarover (in Trouw 9 maart j.l.). Ik citeer haar:
‘De christelijke bevolking in Irak heeft zwaar te lijden gehad onder geweld en onderdrukking van onder andere Islamitische Staat. Dertig jaar geleden woonden er nog anderhalf miljoen christenen. Tegenwoordig zijn dat er rond de 175.000, slechts 0,4 procent van de bevolking. Nog altijd worden ze bedreigd, hun lot blijft onzeker. En dat geldt in toenemende mate voor christenen wereldwijd.’

Afgelopen januari publiceerde Open Doors de nieuwste ranglijst-christenvervolging. Al jaren toont de ranglijst een toename van vervolging en geweld, maar het gaat nu wel erg hard. Ging het in 2019 nog om 260 miljoen vervolgden, in 2020 is dat getal opgelopen naar 340 miljoen. Ik vraag mij dan toch af: waarom is dit bijna geen nieuws, waarom is er zo weinig aandacht voor?
‘De vervolging wordt intenser, gruwelijker’, zei
Open Doors-directeur Maarten Dees.’

Amnesty gaat wereldwijd. Laten we onze
medechristenen -wereldwijd- daarbij niet vergeten!
 

Piet van Reenen


✑ Bij de viering

Zondag 14 maart 2021 God tussen lot en pech
olv ds Piet van Reenen 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen.
(klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Hier vindt u de liturgie.

Bij de lezingen op zondag 14 maart (4e in de 40)
“ In de 40-dagentijd komen als vanzelf vragen op bij de ‘gebrokenheid’ in het menselijk bestaan en in eigen leven. Heeft God daarin nog een plaats? Het boek Job probeert het nog, het boekje Prediker heeft het opgegeven, en in het lijdensverhaal van Jezus strijden de waarom-vraag en het je in vertrouwen overgeven aan de Naam: Ik-zal-met-je zijn om de voorrang. 
Niet een lichtvoetig onderwerp, maar dat hoeft ook niet. Ik houd niet van makkelijke antwoorden. Die doen de werkelijkheid tekort. Graag tot zondag, uw dienaar Petrus. 

PS: Met bijgaande liturgie kun je de viering hopelijk goed volgen. Heb een goed weekend.

Hartelijke groetjes ds. René van den Beld

✑ Uit de Kerkraad

“Tot 31 maart nog geen kerkbezoek, wel gezang”

Uit de landelijke persconferentie van Rutten en de Jonge op 8 maart hebben we als Kerkenraad opgemaakt dat de feitelijke situatie m.b.t. het coronavirus helaas nog niet is veranderd. Men sprak over enkele (kleine) aanpassingen, geen versoepelingen. Eerder heeft u ook kunnen lezen dat de landelijke kerk (PKN) wel enige ruimte wil geven aan plaatselijke gemeenten t.a.v. bezoekers in de dienst en de medewerking van voorzangers. Dit betrof een advies, geen richtlijn.
Gegeven de nog hoge besmettingsgraad en de beperkte aanpassingen van de landelijke overheid, hebben we besloten, nog geen kerkbezoek toe te staan in Kerk aan Zee, tot 31 maart. Wel zullen we de zanggroep weer vragen in hoeverre zij onze diensten weer willen verrijken met gezang. Anders dan de vorige keer, gaan we deels mee met het advies van PKN.
Lees verder in de Nieuwsbrief.
 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 11 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 4 maart

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 7 maart (3e in de 40)

Maandag 8 maart:   Internationale Vrouwendag

Op de site van Amnesty lees ik: De aanleiding voor de eerste Internationale Vrouwendag was een massale staking van vrouwen in textiel- en kledingindustrie in de VS, op 8 maart 1908.
De Dag van de Vrouw werd voor het eerst uitgeroepen op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan honderd mannen en vrouwen uit 17 landen deelnamen.
De aanleiding was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht.
Het kiesrecht kwam daarna centraal te staan. De jaren daarop werden, tot de Eerste Wereldoorlog, in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag terug. In veel socialistische landen werd 8 maart een officiële feestdag.
In 1978 werd de dag door de VN als feestdag erkend; vanaf dat jaar kreeg de dag ook betekenis in Nederland. 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 7 maart 2021 olv ds René van de Beld 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Bij de lezingen op zondag 7 maart (3e in de 40)
De meeste naties worden gedefinieerd door taal, geografie, politieke structuur, langdurige bondgenootschappen en dergelijke. Maar de joden werden een natie door een taak te aanvaarden,door een verbond te sluiten met God”. Deze woorden schrijft de Engelse opperrabbijn Jonathan Sachs in zijn heldere boek Exodus, Boek van bevrijding. Rabbijn Sachs is onlangs overleden. De lezing uit Exodus (20:1-17) gaat over de Tien Woorden en de opdracht daardoor dichtbij elkaar te kunnen blijven en daarmee bij God. Jezus die rondom de tempel alles “vermarkt” ziet worden (Johannes 2:13 e.v. ), ziet hoe deze opdracht, om bij elkaar te blijven en bij God, wordt bedreigd als handel en geld boven gemeenschap en dienst aan God gaan.

Hartelijke groetjes ds. René van den Beld

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 4 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X