Skip to main content

Nieuwsbrief van 18 maart

By 18 maart 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief

✑ Cursief

“Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in“
 
Bovenstaande zin uit het lied Anthem van Leonard Cohen  citeerde ik afgelopen zondag in mijn Meditatie. Het is een wereldberoemde zin. In een blog van het Dominicanen klooster te Huissen vond ik het volgende:
 
Tijdens een interview op de Canadese televisie vroeg Barbara Gowdy aan Leonard Cohen: “Wat is het licht?” En Cohen antwoordde: “ Het licht is de capaciteit om je met je ervaring te verzoenen, met je zorgen, met elke dag die aanbreekt. Het is dat inzicht, voorbij elk begrip, dat je in staat stelt te léven en de rampen, de zorgen en de vreugdes  te omhelzen die ons gemeenschappelijk lot zijn. Maar dat kan alleen met de erkenning dat er een barst in alle dingen zit. Ik denk dat alle andere visies gedoemd zijn om reddeloos ten onder te gaan. Als iemand een perfecte oplossing aanbiedt, laten we dan onmiddellijk de onvolkomenheden van dat aanbod zien.”

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 21 maart, de 5e in de 40, de 1e Lijdenszondag

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte
Hier vindt u de liturgie.
In het Johannes-evangelie vind je de aankondiging van het sterven van Jezus in de gelijkenis van de graankorrel (Joh.12, 24). ‘Indien de graankorrel niet in de aarde valt, …’. Ook zijn kruisdood wordt aangekondigd in de
verhoging (vs.32), hij zal verhoogd worden van de aarde. Dat moment van verhoging zal zijn ‘verheerlijking’ worden, het moment van overgaan tot de Vader (13,1).
Bij ‘verheerlijking’ mag je denken aan het Leger des Heils waar je in de dood ‘bevorderd wordt tot heerlijkheid’. Dus … in het Johannes-evangelie is het sterven van Jezus een overgaan tot God, sterven=verheerlijkt, terugkeer tot de Vader.

Thema voor zondag: Als de klok ons uit de tijd tikt.

✑Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Veiling schilderijen Jan Meijer (1900-1986) zaterdag 20 maart Ontmoetingscentrum ‘De Steeg’ Muiderberg

Veiling wordt georganiseerd volgens de dan geldende coronaregels, waarvoor we een dubbel draaiboek hebben ontwikkeld. De leiding is in handen van onze vice voorzitter, de Muiderbergse kunstschilder Jan de Beus.
Hier leest u alle informatie.

 
Lees verder in de Nieuwsbrief.
 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 18 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X