Monthly Archives

februari 2020

Nieuwsbrief 27 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 1 maart zal ds. Jan Greve ons voorgaan.
Mozes is te laat. Het volk Israël wordt ongeduldig. Er zit wantrouwen in dat ongeduld. Misschien zag die Mozes de hele uittocht niet meer zitten en heeft hij zijn volk midden in de woestijn in de steek gelaten. In hun spanning en angst zoekt Israël een alternatief. Aaron maakt een gouden kalf. Maar net als ze alles met dat kalf in orde hebben en ze zich dansend en zingend over hun angst heen gezet hebben, komt Mozes van de berg. De stenen tafelen in zijn hand. Het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van God met Israël. 
Weet u welkom zondag.

Zondag 1 maart is de collecteopbrengst voor voorgangers in de storytellingmethode. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage!

Kerkdienst gemist? Soms lukt het niet om een viering te bezoeken of wilt u de bijeenkomst graag nog eens terug horen. Wat is dan leuker dan dat u deze dienst nog eens terug kunt horen? Zo blijft u in verbinding met Kerk aan Zee, waar ook ter wereld! Vanaf vandaag kunt u nog eenvoudiger een viering of bijzondere dienst terug luisteren! Zie Kerkdienst gemist. Extra uitleg staat in de nieuwsbrief.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via website@kerkaanzee.nl. Met dank aan Hans Strijbos.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde!
Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

In de Preek van de Leek van 15 maart o.l.v. Willemijn Jonkers, Hawaiiaans vergevingsritueel in een dagelijks jasje maakt je leven licht en vrij. Zie Preek van de Leek voor meer info.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 20 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 23 februari zal ds. Piet van Reenen ons voorgaan.
Genesis 28: een verhaal op het snijpunt van twee wegen, het verhaal ‘snijdt’ er diep in. Het oude dat je moet loslaten, het nieuwe ‘land’ dat zich onontkoombaar aandient. Graag tot zondag.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor  Binnenlandsdiaconaathulp voor ongedocumenteerden. Oorlog of dreiging van oorlog, onderdrukkende regimes, klimaatverandering, gebrek aan perspectief; het zijn allemaal redenen voor migranten hun thuisland te verlaten. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar Nederland verlaten doen ze niet. Ze gaan, kunnen of durven niet terug naar hun land van herkomst. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten en altijd is er de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Met deze collecte steunen we kerkelijke initiatieven voor hulp aan deze groep mensen, dit vanuit de visie dat zij recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen.

As-woensdag – 26 Februari – Veertig dagentijdThema van deze 40 dagentijd is ‘Sta op’. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Laten ook wij ons dan niet neerleggen bij gebrokenheid, maar samen in actie komen. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, Muiderberg is op zoek naar nieuwe maatjes.
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of met (dreigende) financiële problemen. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie m.b.t. aanmelden.
Zie website schuldhulpmaatje en artikel op onze website voor meer info.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde! Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij. Zondag 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Gezocht SchuldHulp Maatje!

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of  met (dreigende) financiële problemen. Sinds de start in juli 2013, hebben meer dan 150 cliënten de hulp ingeroepen van schuldhulpmaatje.
Read More

Nieuwsbrief 13 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 16 februari zal ds. Arjette Kuipers ons voorgaan. Ze is pionier voor Zinnig Noord en Taizé in Amsterdam. Daarnaast is ze muzikant en schrijft ze eigen liedjes. Zondag zal ze preken over een prachtige tekst uit Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, Gods luister schijnt over jou”. Wat bedoelt Jesaja als hij het heeft over het licht? Wat betekent het voor ons?
Van harte welkom in deze dienst met veel mooie liederen over licht.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor werelddiaconaat-Kameroen. De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

Nieuwsbrief 6 februari 2020

By | Nieuwsbrief

Zondag 9 februari zal ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. De Evangelielezing van deze zondag is uit  Mattheus 5. Jezus is aan het woord en onderwijst zijn gehoor door middel van de zogenoemde ‘Bergrede’.  Allerlei thema’s en beelden gebruikt hij om zijn wijsheid te delen. Zout der aarde, licht der wereld… Alles wat Jezus zegt, bevat een oproep. Zo verkondigt hij waar hij voor staat namens God. We vieren deze zondag het Avondmaal. Het Tafelgebed wordt door de diaken en voorganger om beurten uitgesproken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 9 februari is de collecteopbrengst voor de diaconie in onze eigen gemeente. Met de opbrengst van deze collecte realiseren we o.a. ‘Stille hulp in  eigen gemeente’, en bekostigen we de bloemen in de kerk.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou
spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X