Skip to main content

Nieuwsbrief 20 februari 2020

By 21 februari 2020Nieuwsbrief

Zondag 23 februari zal ds. Piet van Reenen ons voorgaan.
Genesis 28: een verhaal op het snijpunt van twee wegen, het verhaal ‘snijdt’ er diep in. Het oude dat je moet loslaten, het nieuwe ‘land’ dat zich onontkoombaar aandient. Graag tot zondag.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor  Binnenlandsdiaconaathulp voor ongedocumenteerden. Oorlog of dreiging van oorlog, onderdrukkende regimes, klimaatverandering, gebrek aan perspectief; het zijn allemaal redenen voor migranten hun thuisland te verlaten. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar Nederland verlaten doen ze niet. Ze gaan, kunnen of durven niet terug naar hun land van herkomst. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten en altijd is er de angst om opgepakt en uitgezet te worden.
Met deze collecte steunen we kerkelijke initiatieven voor hulp aan deze groep mensen, dit vanuit de visie dat zij recht hebben op een bejegening die wij zelf ook onder dergelijke omstandigheden zouden willen ontvangen.

As-woensdag – 26 Februari – Veertig dagentijdThema van deze 40 dagentijd is ‘Sta op’. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die leden onder onrecht. Laten ook wij ons dan niet neerleggen bij gebrokenheid, maar samen in actie komen. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Schuldhulpmaatje Weesp, Muiden, Muiderberg is op zoek naar nieuwe maatjes.
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers, zij geven hulp aan mensen, die moeite hebben met hun administratie en/of met (dreigende) financiële problemen. Zie de nieuwsbrief voor meer informatie m.b.t. aanmelden.
Zie website schuldhulpmaatje en artikel op onze website voor meer info.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde! Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij. Zondag 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X