Monthly Archives

februari 2021

Nieuwsbrief van 25 februari

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 28 februari (2e in de 40) De verheerlijking op de berg (Lucas 9, 28-36)

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, de dagen van zijn opneming zijn aanstaande, (vers 51). Altijd een ontzag- en schrikwekkend moment: je gaat sterven. Abstract, de woorden klinken en vallen neer in ‘een weten dat geen weten is’. Wat doe je dan?

Wat gaat er door je heen? Waar val je op terug, wie, wat helpt je op die weg? Terwijl Jezus in gebed is, komen Mozes en Elia hem te hulp. Mozes, de Wet, en Elia, de profeten, het is de traditie waarin hij is groot geworden, die traditie zal hem dragen, hem nabij zijn. Niet alleen hem, ook allen die na hem komen. Want Mozes en Elia, de verhalen vertellen, dat hun einde geen einde was. Mozes en Elia, zij werden ‘opgenomen’ door de God van Israël, wiens/wier Naam luidt: Ik zal er zijn! Gedragen door die woorden gaat hij op naar Jeruzalem, naar zijn ‘opneming’.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 februari 2021 olv ds Hillegonda Ploeger 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Op deze tweede zondag van de Veertig dagen tijd lezen we over de ‘verheerlijking op de berg’. Met een aantal leerlingen is Jezus op een hoge berg, daar verandert Jezus in een glanzende gedaante. Er is een oogverblindend licht : alles komt in een ander licht te staan. Een piekervaring. Het moment gaat (helaas) voorbij, maar voorgoed zal zal dit moment van licht en hoop in hun geheugen staan gegrift. Dat het licht van die ervaring ons moed zal geven om onze weg te gaan. Op weg naar het feest van Pasen.

Hartelijke groeten , Hillegonda Ploeger

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 18 februari

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 21 februari (1e in de 40)

“Een mens te zijn op aarde-in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden-die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan”,
“Gods woord zijn toegedaan, … dat is op deze aarde de duivel wederstaan”.
 
‘De duivel wederstaan’ (lied 538 in het Liedboek), daar kunnen nog maar weinig mensen zich iets bij voorstellen. Totdat je weet dat het griekse dia-bolos degene/hetgene is die/dat twee-dracht zaait, die mensen tegen elkaar ophitst, hen vergiftigt met jaloezie en kwaadsprekerij.
Het ‘duivelse’ in de mens speelt mensen tegen elkaar uit, het is de tegen-stem die de onderlinge verbondenheid aanvalt, die kampen schept, groepen, scheuring brengt, spreekt van verdeeldheid waar die niet is. Het ‘duivelse’ is geen sprookje, maar werkt tussen landen, tussen kleuren en rassen, tussen godsdiensten, tussen mensen, tussen partijen (VS).
Gods woord zijn toegedaan brengt het ‘de duivel wederstaan’ vanzelf met zich mee!
Zo leest de eerste zondag in de 40 op weg naar Pasen.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 21 februari 2021 olv ds Menno Hofman 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Een feministische blik op de verhoudingen tussen Adam en Eva.  En een frisse blik op God vanuit het verhaal. Onze mensbeelden en godsbeelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas werkt daarin onze neiging tot het denken in hokjes ook door in zowel ons mensbeeld als ons godsbeeld. Maar zo zit de Schepping helemaal niet in elkaar en ook de Schepper past niet in een hokje.

Hartelijke groeten , Menno Hofman

In het komend kerkblad staat het volgende geschreven over Menno Hofman:

ds. Menno Hofman, de “vliegende voorganger” uit  Voorburg. Gedurende de week is hij senior analist bij Sanquin en doet o.a. onderzoek naar stamcellen !

 ✑ Dronevlucht over Kerk aan Zee

Heeft u ook zo genoten van de sneeuw en het ijs afgelopen weekend? Onderstaande foto kreeg ik spontaan toegestuurd met de opmerking: “Jullie Kerkgebouw staat denk ik mooi op een paar foto’s van de laatste sessie van vandaag.”
Shooting Day 4

Zie foto’s op de website.

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 18 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 11 februari

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 14 februari Valentijnsdag

Bij Valentijnsdag moet ik altijd aan het Sprookje denken van Jaap Fischer, 1962.
Ik citeer alleen het slot (lees hier het volledig sprookje).

En toen mocht Hans.
En Hans zei: Ja, ik weet het nog niet
Maar, het moet een meisje zijn met
Prachtige kleren en goudblonde lokken
Met ogen als meren die niet kunnen jokken
Een mond als van honing en dan weer scherp als een mes
En hopelijk is haar vader koning en zij dan prinses
Maar
Ze moet Liesje heten

En toen keek de prinses hem aan en zei:
Ik heet Esmeralda
Maar zeg maar Liesje

Natuurlijk, ik weet het, er is ook die ‘verloren’ liefde, niet ‘teruggevonden’, zoals afgelopen zondagavond in het programma On Stage met Henny Vrienten en Eefje de Visser – Liedje van verlangen, luister en kijk, zoooo mooi.

Daar gaat het zondag over. Ter voorbereiding zou je het Hooglied kunnen lezen.

Piet van Reenen

✑ Via livestream bij de viering

Zondag 14 februari 2021 olv ds Piet van Reenen 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Kerkbalans 2021

Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Fantastisch dat u al zo snel gereageerd hebt via mail of via onze vrijwilligers door ons financieel te ondersteunen want zonder uw jaarlijkse bijdrage zouden we niet kunnen blijven bestaan. 

Mocht u vragen hebben over deze actie mail dan Marianne Oosterveen, penningmeester@kerkaanzee.nl

Hier kunt u de ingescande folder voorkant en achterkant  inzien.
Bankgegevens:

Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 11 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Actie VVB 2021 is van start gegaan….

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Een actie die vraagt om uw financiële steun om Kerk aan zee in stand te houden.
Dat is de markante Kerk aan zee met de toren en de klokken die welluidend zijn opgenomen in het ritme van het dorp.
Dat is ook de kerk die midden in het dorpsleven staat, met Concert aan Zee, spraakmakend en toonaangevend, met het eigentijdse Lichtjes aan Zee. Met de Kunstcommissie, de Preek van de Leek en Coffee to Stay. En nog zoveel meer. Zie agenda .
Hier geven wij de verhalen door ‘met nieuwe woorden voor een oud verhaal’, voor nu en later, inspiratie en hartverwarmend.
Zonder uw en jouw steun kunnen we niet. Blijf dat alsjeblieft doen, dan wel pak de draad weer op, en dank, DANK daarvoor.
            
Teo Kuipers, bestuur Kerk aan zee.

Zaterdag 6 februari zijn we begonnen met het versturen van de mailing en het rondbrengen van de brieven over de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2021.
We zijn super blij met de 11 lopers die bereid zijn om de brieven rond te brengen en op te halen. We hopen naast uw vaste bijdrage ook mailadressen te krijgen zodat we volgend jaar nog meer digitaal kunnen verwerken.
Mocht u vragen hebben mail dan Marianne Oosterveen via penningmeester@kerkaanzee.nl

     

Bankgegevens:

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

 

Nieuwsbrief van 4 februari

By | Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 7 februari Zondag Wereld-diaconaat

De inspiratie en bezieling daartoe vinden we kernachtig verwoord in Psalm 146. In de vertaling die de BGT= Bijbel in Gewone Taal ons geeft. Een goede vertaling, vind ik, die de tekst begrijpelijk onder ogen brengt. Zeker aanbevolen.

“Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Gevangenen bevrijdt hij.
De Heer laat blinden weer zien.
Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.
Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.”

Zij die kostbaar zijn in Gods ogen … vragen onze aandacht en hulp, daar gaat deze zondag over. Van harte in uw aandacht en gaven aanbevolen.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-enrampenpreventie-in-bangladesh/

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 7 februari 2021 olv ds Jaap Smit | 10.00 uur Online

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button hiernaast of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Zondag mag ik weer voorgaan in het vertrouwde Muiderberg. Teksten over ‘onze hulp’ en onze vrijheid die wij vieren, maar ook beperkt zien door de coronapandemie. We horen veel over het gebruiken van ons ‘gezond verstand’  en tegelijkertijd de roep om duidelijkheid en structuur. Daar gaat het zondag over wanneer wij psalm 121 lezen en een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten.

Ik zie er naar uit u weer te ontmoeten, zij het via de digitale snelweg. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Geest ons ook via die weg met elkaar zal kunnen verbinden.

Jaap Smit

 ✑ Kerkbalans 2021

Thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Zaterdag as zal begonnen worden met het versturen van de mailing en het rondbrengen van de brieven over de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2021.
We zijn super blij met de 11 lopers die bereid zijn om de brieven rond te brengen en op te halen. We hopen naast uw vaste bijdrage ook mailadressen te krijgen zodat we volgend jaar nog meer digitaal kunnen verwerken.

Mocht u vragen hebben mail dan Marianne Oosterveen via 
penningmeester@kerkaanzee.nl

Hier kunt u de ingescande folder voorkant en achterkant  inzien.
Bankgegevens

Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg: NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 4 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X