Skip to main content

Nieuwsbrief van 25 februari

By 25 februari 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zondag 28 februari (2e in de 40) De verheerlijking op de berg (Lucas 9, 28-36)

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, de dagen van zijn opneming zijn aanstaande, (vers 51). Altijd een ontzag- en schrikwekkend moment: je gaat sterven. Abstract, de woorden klinken en vallen neer in ‘een weten dat geen weten is’. Wat doe je dan?

Wat gaat er door je heen? Waar val je op terug, wie, wat helpt je op die weg? Terwijl Jezus in gebed is, komen Mozes en Elia hem te hulp. Mozes, de Wet, en Elia, de profeten, het is de traditie waarin hij is groot geworden, die traditie zal hem dragen, hem nabij zijn. Niet alleen hem, ook allen die na hem komen. Want Mozes en Elia, de verhalen vertellen, dat hun einde geen einde was. Mozes en Elia, zij werden ‘opgenomen’ door de God van Israël, wiens/wier Naam luidt: Ik zal er zijn! Gedragen door die woorden gaat hij op naar Jeruzalem, naar zijn ‘opneming’.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 februari 2021 olv ds Hillegonda Ploeger 10.00 uur

Met live muziek, zonder zang en publiek via livestream video te volgen. (klik button in de nieuwsbrief of via banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Hier vindt u de liturgie.

Op deze tweede zondag van de Veertig dagen tijd lezen we over de ‘verheerlijking op de berg’. Met een aantal leerlingen is Jezus op een hoge berg, daar verandert Jezus in een glanzende gedaante. Er is een oogverblindend licht : alles komt in een ander licht te staan. Een piekervaring. Het moment gaat (helaas) voorbij, maar voorgoed zal zal dit moment van licht en hoop in hun geheugen staan gegrift. Dat het licht van die ervaring ons moed zal geven om onze weg te gaan. Op weg naar het feest van Pasen.

Hartelijke groeten , Hillegonda Ploeger

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X