Category

Kerk aan Zee

Dansen aan Zee olv Willemijn Jonkers 29 oktober op het strand

By | Actie aan Zee, Cultuur aan Zee, Kerk aan Zee

Het  Ecstatic dansen is een laagdrempelige manier om te ontdekken wat muziek met je kan doen. Het geheel wordt verzorgd door Willemijn Jonkers en DJ Marco. Een leuke nieuwe activiteit ondersteund door de Pioniersgroep. 
De volgende keer is: vrijdag 29 oktober 17.00 uur.
Heb je ook zin om te bewegen op muziek in de buitenlucht of ken je iemand die dat leuk vindt? Geef je op bij Willemijn Jonkers via  06 25 42 71 84.

 

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 25 september

By | Kerk aan Zee

Tijdens onze vieringen blijven we ‘gepast afstand bewaren’, concreet betekent dit voor ons het volgende:

  1. De registratieplicht (via welkom@kerkaanzee.nl) vervalt voor onze vieringen. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld speciale vieringen zoals kerstnacht), om teleurstellingen te voorkomen.
  2. Er vindt geen QR code check plaats om een dienst te kunnen bijwonen (bent u niet gevaccineerd, dan gaan we er vanuit dat u thuis een zelftest doet, voorafgaand aan de viering)
  3. Wij blijven in de kerk de 1,5 m waarborgen, u kunt plaatsnemen in de gemarkeerde banken/ rijen. Voor gezinnen blijft er de mogelijkheid om bij elkaar te zitten.  Hierdoor blijft het maximaal aantal bezoekers op 60 staan
  4. Desinfectie middelen blijven beschikbaar bij de ingang, voor diegene die de handen wil desinfecteren
  5. Gemeentezang is weer mogelijk, we maken geen gebruik meer van een zangkoortje
  6. Koffiedrinken doen we op gepaste afstand: 1,5 m, zittend in de banken
  7. Vanzelfsprekend geldt nog steeds dat, wanneer u klachten (snotteren,hoesten, keelpijn verkoudheid) heeft, die mogelijk op een coronavirus infectie kunnen wijzen, u thuis blijft

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met de Kerkenraad, via scriba@kerkaanzee.nl

Namens de kerkenraad, 
Teo Kuipers, voorzitter.

Fantastische start nieuw kerkseizoen 12 september!

By | Bezinning aan Zee, Kerk aan Zee, Kids aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee

We vierden met elkaar de start van het nieuwe kerkelijke jaar. We keken vooruit op een tijd waarin we elkaar hopelijk weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten en vasthouden. Ook al hebben we elkaar minder ‘live’ kunnen zien de afgelopen 1,5 jaar, Kerk aan Zee blijft een gemeenschap waarin mensen er zijn voor elkaar, en waarbij er heel veel activiteiten zijn, die allemaal worden mogelijk gemaakt door mensen. Iedereen draagt op zijn eigen wijze iets bij. Sommigen zichtbaar, anderen meer onzichtbaar. Hier werd tijdens de viering aandacht aan gegeven. Zie ons eigen YouTube kanaal
De viering werd omlijst met muziek gespeeld door het trio Pomöv die Klezmer die Balkan muziek speelden. Zij speelden al eens eerder in onze kerk, bij Lichtjes aan Zee. Na het koffiedrinken hebben een aantal mensen een korte meditatie mee mogen maken in de kerk, verzorgd door Eric Goossens. 
Met dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om te mogelijk te maken met name Marielle en Anniek namens de pioniersgroep. Hieronder ziet u enkele foto’s

Preek van de Leek met burgemeester Han ter Heegde | Zondag 20 juni 10.00 uur

By | Bezinning aan Zee, Kerk aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee

De Preek van de Leek wordt deze keer verzorgd door Han ter Heegde, Burgemeester van onze eigen Gemeente Gooise Meren. Zijn thema:   ‘Leiderschap in tijden van Corona’.

‘Een leider zijn, een goede herder voor iedereen’, wat betekent dat eigenlijk in de praktijk als de uitdagingen je dagelijks en al maandenlang om de oren slaan?

Natuurlijk, u bent vast ook bekend met de krantenkoppen die in de media rondgaan over o.a. de uitdagingen van meer bekendere Gemeenten zoals die van burgemeester Halsema van Amsterdam en Aboutaleb van Rotterdam. Integraal aanschouwden met elkaar de problemen, ervoeren we allemaal de toenemende polarisatie in de Nederlandse samenleving, de opstapeling van ingewikkelde dossiers en niet te vergeten, de persoonlijke belangen die door Corona steeds meer uitvergroot werden.

Maar, iets lezen in de krant of horen op TV voelt toch anders dan er daadwerkelijk naar moeten handelen. Welke afwegingen moet je als burgemeester nu maken als je weet dat jouw besluit zowel positief maar ook negatief bepaalde groepen én individuen zal treffen? 

Zondag 20 juni gaan we luisteren naar Han ter Heegte, die ons met maximaal 60 aanwezigen in de kerk en via de Livestream www.kerkaanzee.nl een inkijkje geeft in wat er in onze Gemeente zoal gebeurde in tijden van Corona en hoe hij daar als ‘ herder voor iedereen’ dagelijks mee omging en nog steeds gaat. –

Van harte welkom! Graag van tevoren aanmelden door een mail te sturen aan Welkom@kerkaanzee.nl

Kerkbezoek kan weer vanaf 2 mei!

By | Kerk aan Zee
Vanaf zondag 2 mei is de kerk weer open voor bezoekers tot maximaal 30, exclusief medewerkers. We hebben hiertoe besloten na het landelijk advies van het CIO en de minister van Eredienst Grapperhaus. Natuurlijk houden we ons Corona protocol in acht maar zijn natuurlijk erg blij met dit bericht. 
 U bent van harte welkom, meld u aan via welkom@kerkaanzee.nl
 
Namens de kerkenraad,
Teo Kuipers

U kunt de viering ook direct volgen door op de banner van de website te klikken.
Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst Gemist (klik op onderstaand plaatje).

Info over het Stoelenproject in Amsterdam

By | Kerk aan Zee
Beste vrijwilligers en betrokkenen van het Stoelenproject, 
 
De laatste maand van dit Stoelenproject-seizoen is ingegaan. Ook al voelt het buiten (zeker ’s nachts en ’s ochtends vroeg) nog niet aan als zomer begint onze periode van zomersluiting toch al snel. Van 1 mei tot 15 september is de reguliere opvang van het Stoelenproject dicht. Dan neemt de Zomerwacht, een groep van ongeveer 15 van onze bezoekers, het Stoelenproject in zelfbeheer over. Vaak zijn dit bezoekers die hard op weg zijn naar een zelfstandiger leven, waarbij het deel uitmaken van de Zomerwacht een extra duwtje in de rug is. 
 
De komende weken is het echter nog niet zover en draaien we nog ‘gewoon’ (op z’n Corona’s) door. We hopen natuurlijk volgend seizoen weer met vijftig bezoekers te kunnen gaan werken. Als (let op: als) we minister Hugo de Jonge moeten geloven moet dat erin zitten. Ook hopen we het seizoen dan te kunnen openen met een feest waarbij het Jordaanfestival een saaie picnic lijkt. De tijd zal het leren! Het bestuur is ondertussen versterkt met Menno Krijger, Maurits van der Goes en Jan van der Burgt. Menno zal vanaf het nieuwe seizoen het penningmeesterschap overnemen van Joep de Valk, die na meer dan vijf jaar trouwe dienst stopt in het bestuur (hij blijft wel vrijwilliger). Maurits en Jan gaan onder andere aan de slag met de ICT van het Stoelenproject en de fondsenwerving. 
 
Ik sluit af met een heel leuk nieuwtje. Op voorstel van Annemiek, Menno en Marc zijn de afgelopen maanden heel veel tandartsen in Amsterdam benaderd met de vraag of zij gratis 1 of meer van onze bezoekers kosteloos willen opnemen in hun praktijk. Er waren zoveel tandartsen die dit graag wilden doen dat we zelfs meer bezoekers konden aanmelden dan we in eerste instantie hadden opgeschreven! Vanaf nu krijgen zij dus ieder half jaar gratis een controle en indien nodig behandelingen. Een gezond gebit is heel belangrijk, en het is heel fijn dat veel van onze bezoekers hiermee geholpen worden. 
 
Groet
Toon Geenen
Voorzitter Stoelenproject

Actie VVB 2021 is van start gegaan….

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Een actie die vraagt om uw financiële steun om Kerk aan zee in stand te houden.
Dat is de markante Kerk aan zee met de toren en de klokken die welluidend zijn opgenomen in het ritme van het dorp.
Dat is ook de kerk die midden in het dorpsleven staat, met Concert aan Zee, spraakmakend en toonaangevend, met het eigentijdse Lichtjes aan Zee. Met de Kunstcommissie, de Preek van de Leek en Coffee to Stay. En nog zoveel meer. Zie agenda .
Hier geven wij de verhalen door ‘met nieuwe woorden voor een oud verhaal’, voor nu en later, inspiratie en hartverwarmend.
Zonder uw en jouw steun kunnen we niet. Blijf dat alsjeblieft doen, dan wel pak de draad weer op, en dank, DANK daarvoor.
            
Teo Kuipers, bestuur Kerk aan zee.

Zaterdag 6 februari zijn we begonnen met het versturen van de mailing en het rondbrengen van de brieven over de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2021.
We zijn super blij met de 11 lopers die bereid zijn om de brieven rond te brengen en op te halen. We hopen naast uw vaste bijdrage ook mailadressen te krijgen zodat we volgend jaar nog meer digitaal kunnen verwerken.
Mocht u vragen hebben mail dan Marianne Oosterveen via penningmeester@kerkaanzee.nl

     

Bankgegevens:

Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Kerkbalans 2021

Diaconie Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL54 RABO 0343 1623 85 ovv projectnaam

Direct overmaken kan ook ->Digitale collecte ovv Kerkbalans 2021

 

Vieringen met live muziek zonder zang en publiek Online

By | Kerk aan Zee

“Live’ zingen stopt

Vanwege de het COVID incident in Biddinghuizen en de besmettelijkheid van de Britse COVID mutant, heeft PKN besloten ‘live’ zingen in de kerk niet langer toe te staan.
Voor Kerk aan Zee betekent dit dat we helaas niet meer kunnen genieten van het voor ons inmiddels befaamde kwartet. De PKN adviseert gemeenten alternatieven aan te bieden, zoals bijvoorbeeld video opnames of instrumentaal orgel- of pianospel. In overleg met onze predikant Piet van Reenen hebben we als Kerk aan Zee besloten om onze streaming-diensten te omlijsten met orgel- of pianospel door onze gewaardeerde organisten. Live muziek inspireert veel meer dan een bandje en onze organisten zijn uitstekend in staat om in overleg met de predikant tot een mooie invulling te komen.

Natuurlijk realiseren we ons dat dit -weer- een vervelende maatregel is om van dat vermaledijde virus af te komen. Wat waren we graag anders 2021 begonnen.
Desondanks alles, wensen we u fijne vieringen toe.

Namens de Kerkenraad,
Teo Kuipers

U kunt de viering direct volgen door op de banner van de website KerkaanZee.nl te klikken.

Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst gemist (klik op onderstaand plaatje).

X