Monthly Archives

november 2020

Nieuwsbrief van 26 november

By | Nieuwsbrief

1e adventszondag 29 november olv ds Piet van Reenen | 10.00uur


Liturgie kunt u hier vinden.
Thema: De vier vrouwen van Matteüs in de stamboom van Jezus

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn welkom, van tevoren aanmelden via Welkom@kerkaanzee.nl 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Eén kaars gaat er nu branden 
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen,
de duisternis gaat heen.

Lees hier verder

Ieder een goed weekend gewenst, met hartelijke groet,  Piet van Reenen.

Via de website (klik op de banner) kunt via u live stream video de viering meemaken of later via Kerkdienstgemist

De volledige nieuwsbrief van 26 november is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 19 november

By | Nieuwsbrief

Gedachteniszondag 22 november o.l.v. ds Piet van Reenen | 10.00 uur.

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn welkom, van tevoren aanmelden via Welkom@kerkaanzee.nl 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Aan de vooravond van de Gedachtenis-zondag een diepgaand gesprek met Manu Keirse (Lees hier in Trouw: zaterdag 24 juni 2017). Van harte aanbevolen. Neem er de tijd voor. Nooit heb ik een meer betekenisvol artikel gelezen over rouw en verdriet dan dit artikel.

De Gedachtenis-zondag is een zondag van loslaten en vasthouden in liefde en blijvende verbondenheid. Het afscheid van Elia in 2 Koningen 2 en het vasthouden van Elisa is daar een aangrijpend voorbeeld van. Veel mooier kun je het niet vertellen, lijkt mij.
In de tijd van Jezus was het een ‘nieuwerwets’ geloof dat wij in de dood zouden overgaan naar een leven bij God. Psalm 139 had dat al wel poëtisch bezongen: ‘de duisternis verbergt niet voor U.’ Het is geloofstaal, net als liefdestaal, waarin een mens zich toevertrouwt aan de A(a)nder. In dat vertrouwen willen wij zondag met elkaar verbonden zijn, met onze dierbaren, met elkaar, vanuit de kerk en thuis. Met hen die wij met namen zullen noemen, en met hen die wij meedragen in ons hart, kort- lang geleden, reisgenoten in tijd en eeuwigheid.

PS: De liturgie zal bij mijn voorgaan als vaste bijlage(linkje naar pdf bestand) meekomen. Zo kunt u de teksten meelezen en de liederen op tijd opzoeken. Mocht u suggesties hebben voor verbetering, ik hoor het graag.

Ieder een goed weekend gewenst, met hartelijke groet,
Piet van Reenen.

Via de website (klik op de banner) kunt via u live stream video de viering meemaken of later via Kerkdienstgemist

De volledige nieuwsbrief van 19 november is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 12 november

By | Nieuwsbrief

Zondag 15 november o.l.v. ds Alain Verheij | 10.00 uur

Via livestream video direct te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 
Bezoekers zijn welkom, van tevoren aanmelden via Welkom@kerkaanzee.nl 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Deze zondag horen we twee bekende teksten van een bij ons nog niet bekende voorganger, Alain Verheij. Als ‘loslopend theoloog’ is hij elke week in een andere kerk in Nederland, deze week voor het eerst in Kerk aan Zee. De verhalen die we lezen uit de Bijbel gaan allebei over een veelgebruikte vergelijking: God als herder, wij mensen als schapen. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld, en valt er nog iets nieuws over te zeggen? Over die vragen denken we na, en natuurlijk komt de geliefde Psalm 23 dan ook voorbij.

Via de website (klik op de banner) kunt via u live stream video de viering meemaken of later via Kerkdienstgemist

De volledige nieuwsbrief van 12 november is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 5 november

By | Nieuwsbrief

Zondag 8 november o.l.v. ds Hannah Nováková aanvang 10.00 uur

via livestream video te volgen. Zie banner op website Kerk aan Zee. 

Bezoekers zijn welkom, van tevoren aanmelden via Welkom@kerkaanzee.nl 
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Onzekerheid tekent de huidige tijd. Het covid-19 virus, de berichten over het geweld om ons heen…  Je wordt er niet vrolijk van. 
De schriftlezing voor de zondag 8 november komt ook niet vrolijk over. We lezen uit Matteüs 25; 14 t/m 30. Een ingewikkelde lezing in ingewikkelde tijden, maar verrassend genoeg juist bedoeld als bemoedigend en hoopgevend. Ook voor ons, twee duizend jaar later, een actuele tekst.
Op zondag leg ik graag uit waarom ik deze lezing ook voor onze tijd van toepassing vind.
Graag tot dan, hartelijke groet,

Hannah Nováková, krijgsmachtpredikant

Via de website (klik op de banner) kunt via u live stream video de viering meemaken of later via Kerkdienstgemist

De volledige nieuwsbrief van 5 november is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Extra Nieuwsbrief 4 november

By | Nieuwsbrief

Uit de kerkenraad

Aangescherpte maatregelen -> gemeentevergadering afgelast

 

Beste allemaal,

Jullie hebben ongetwijfeld de persconferentie van Rutte en de Jonge gisteravond gezien waarin aangescherpte maatregelen afgekondigd zijn. Met het moderamen hebben we daarom besloten de Gemeentevergadering van vanavond 4 november NIET door te laten gaan. Genoemde persco stond in het teken van ‘de geest’ van de maatregelen, het motto luidt ‘ Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk zoveel mogelijk fysieke contact momenten. Als kerk willen we niet de randen opzoeken. De vergadering zonder aanpassingen door laten gaan zou in onze ogen niet in lijn zijn met wat ons is opgedragen. We hebben daarom gemeend de vergadering voor nu te moeten annuleren. Als kerkenraad zullen we een nieuwe datum vaststellen en u opnieuw daarvoor uitnodigen. Ook zullen we onderzoeken in hoeverre we de nieuw te plannen vergadering alsnog via ZOOM of MS-teams kunnen organiseren, zodat we alsnog de voorgenomen besluiten met u kunnen bespreken. Tot dat moment schorten we de voorgenomen besluiten op.
Tot slot, de verscherping van de maatregelen eist zijn tol in ons gemeente zijn. Voor de tweede keer hebben we nu een gemeentevergadering moeten annuleren, tot onze grote spijt. Graag hadden we met u gesproken over eerder genoemde punten en hadden we graag Piet van Reenen als ‘onze predikant’ welkom geheten. 
Maar we houden de moed er in. Gelukkig zijn we nog steeds (goed!) in staat om naar elkaar om te zien en mooie vieringen te organiseren. We laten onszelf zien in het dorp, bij de SPAR, maar ook bij de mensen thuis. Ik heb goede moed dat ons dat ook de komende tijd gaat lukken. Laten we ook in de komende winter naar elkaar blijven omzien. 

Alle goeds toegewenst.  
Namens de kerkenraad, 

Teo Kuipers 

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X