Skip to main content

Extra Nieuwsbrief 4 november

By 6 november 2020juni 25th, 2021Nieuwsbrief

Uit de kerkenraad

Aangescherpte maatregelen -> gemeentevergadering afgelast

 

Beste allemaal,

Jullie hebben ongetwijfeld de persconferentie van Rutte en de Jonge gisteravond gezien waarin aangescherpte maatregelen afgekondigd zijn. Met het moderamen hebben we daarom besloten de Gemeentevergadering van vanavond 4 november NIET door te laten gaan. Genoemde persco stond in het teken van ‘de geest’ van de maatregelen, het motto luidt ‘ Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk zoveel mogelijk fysieke contact momenten. Als kerk willen we niet de randen opzoeken. De vergadering zonder aanpassingen door laten gaan zou in onze ogen niet in lijn zijn met wat ons is opgedragen. We hebben daarom gemeend de vergadering voor nu te moeten annuleren. Als kerkenraad zullen we een nieuwe datum vaststellen en u opnieuw daarvoor uitnodigen. Ook zullen we onderzoeken in hoeverre we de nieuw te plannen vergadering alsnog via ZOOM of MS-teams kunnen organiseren, zodat we alsnog de voorgenomen besluiten met u kunnen bespreken. Tot dat moment schorten we de voorgenomen besluiten op.
Tot slot, de verscherping van de maatregelen eist zijn tol in ons gemeente zijn. Voor de tweede keer hebben we nu een gemeentevergadering moeten annuleren, tot onze grote spijt. Graag hadden we met u gesproken over eerder genoemde punten en hadden we graag Piet van Reenen als ‘onze predikant’ welkom geheten. 
Maar we houden de moed er in. Gelukkig zijn we nog steeds (goed!) in staat om naar elkaar om te zien en mooie vieringen te organiseren. We laten onszelf zien in het dorp, bij de SPAR, maar ook bij de mensen thuis. Ik heb goede moed dat ons dat ook de komende tijd gaat lukken. Laten we ook in de komende winter naar elkaar blijven omzien. 

Alle goeds toegewenst.  
Namens de kerkenraad, 

Teo Kuipers 

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X