Skip to main content

Nieuwsbrief 13 februari 2020

By 14 februari 2020februari 20th, 2020Nieuwsbrief

Zondag 16 februari zal ds. Arjette Kuipers ons voorgaan. Ze is pionier voor Zinnig Noord en Taizé in Amsterdam. Daarnaast is ze muzikant en schrijft ze eigen liedjes. Zondag zal ze preken over een prachtige tekst uit Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, Gods luister schijnt over jou”. Wat bedoelt Jesaja als hij het heeft over het licht? Wat betekent het voor ons?
Van harte welkom in deze dienst met veel mooie liederen over licht.

Zondag 16 februari is de collecteopbrengst voor werelddiaconaat-Kameroen. De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X