Skip to main content

Nieuwsbrief 27 februari 2020

By 28 februari 2020Nieuwsbrief

Zondag 1 maart zal ds. Jan Greve ons voorgaan.
Mozes is te laat. Het volk Israël wordt ongeduldig. Er zit wantrouwen in dat ongeduld. Misschien zag die Mozes de hele uittocht niet meer zitten en heeft hij zijn volk midden in de woestijn in de steek gelaten. In hun spanning en angst zoekt Israël een alternatief. Aaron maakt een gouden kalf. Maar net als ze alles met dat kalf in orde hebben en ze zich dansend en zingend over hun angst heen gezet hebben, komt Mozes van de berg. De stenen tafelen in zijn hand. Het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van God met Israël. 
Weet u welkom zondag.

Zondag 1 maart is de collecteopbrengst voor voorgangers in de storytellingmethode. 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage!

Kerkdienst gemist? Soms lukt het niet om een viering te bezoeken of wilt u de bijeenkomst graag nog eens terug horen. Wat is dan leuker dan dat u deze dienst nog eens terug kunt horen? Zo blijft u in verbinding met Kerk aan Zee, waar ook ter wereld! Vanaf vandaag kunt u nog eenvoudiger een viering of bijzondere dienst terug luisteren! Zie Kerkdienst gemist. Extra uitleg staat in de nieuwsbrief.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag via website@kerkaanzee.nl. Met dank aan Hans Strijbos.

Verhalen aan Zee gaat ook in 2020 door met een nieuwe ronde!
Dit keer zal het project , dat kinderen en ouderen uit ons dorp in gesprek brengt met elkaar, als schoolproject eind februari starten met groep 6 van de Oranje Nassau School. Zie hier videoverslag Verhalen aan Zee.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

In de Preek van de Leek van 15 maart o.l.v. Willemijn Jonkers, Hawaiiaans vergevingsritueel in een dagelijks jasje maakt je leven licht en vrij. Zie Preek van de Leek voor meer info.

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X