Skip to main content

Nieuwsbrief 6 februari 2020

By 7 februari 2020Nieuwsbrief

Zondag 9 februari zal ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. De Evangelielezing van deze zondag is uit  Mattheus 5. Jezus is aan het woord en onderwijst zijn gehoor door middel van de zogenoemde ‘Bergrede’.  Allerlei thema’s en beelden gebruikt hij om zijn wijsheid te delen. Zout der aarde, licht der wereld… Alles wat Jezus zegt, bevat een oproep. Zo verkondigt hij waar hij voor staat namens God. We vieren deze zondag het Avondmaal. Het Tafelgebed wordt door de diaken en voorganger om beurten uitgesproken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 9 februari is de collecteopbrengst voor de diaconie in onze eigen gemeente. Met de opbrengst van deze collecte realiseren we o.a. ‘Stille hulp in  eigen gemeente’, en bekostigen we de bloemen in de kerk.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden. Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast sopraan Annemarijn de Graaff. Het concert start om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Berlage Saxophone Quartet | zondag 1 maart 2020, 15.00 uur. Het programma van Concert aan Zee op 1 maart wijkt af van de aankondiging in het seizoenprogramma. Trombonist Jörgen van Rijen, die oorspronkelijk zou
spelen, moet helaas verstek laten gaan. Maar de vervangers die we bereid hebben gevonden op te komen treden zijn niet de minsten: Het Berlage Saxophone Quartet is zonder twijfel het meest vooraanstaande saxofoon kwartet van Nederland.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X