Skip to main content

Nieuwsbrief van 25 maart

By 26 maart 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief

✑ Cursief

Lijdenstijd
 
Deze foto, Trouw 1 juni 2016, is voor mij de Stille Week. Het lijden in deze wereld, voor ons veelal ‘onzichtbaar, ver weg’, we lopen er langs, ons hoofd in een mist van ‘niet-weten’, maar als je goed kijkt, daar de moed toe hebt, dan zie je daar rechts ‘de verborgen lijdende.’ Maar … inderdaad, je loopt er zo voorbij.
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 28 maart, Palmzondag, het begin van de Stille Week.

Met live muziek, zonder publiek via livestream video te volgen. (vrijdagavond is de stream te vinden op banner website) Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

Livestream linkje is te vinden in de banner op website.

De zondag met het ‘dubbele’ gezicht, het kan snel omslaan, van Hosanna naar Kruisigt hem, bij teleurgestelde verwachting is dat zomaar een kleine stap. Judas is de geschiedenis ingegaan als de ‘verrader’. Daar valt nog wel wat over te zeggen. Mijn wat prikkelend thema: Eerherstel voor Judas?!
Als plaatje bij het verhaal: de laatste Maaltijd van Salvador Dali.
 

 Piet van Reenen

✑ Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Helaas geen kerkbezoek tot 18 april.

Zoals eerder aangegeven, heeft de kerkenraad naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, 23 maart en de routekaart van het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken opnieuw gesproken over het al dan niet openstellen van onze vieringen voor kerkbezoek. Helaas hebben we moeten besluiten geen bezoekers in de kerkdiensten toe te kunnen laten. Als Kerkenraad betreuren we dit besluit maar, gelet het oplopende aantal besmettingen op dit moment, zien we geen andere mogelijkheid.
 
Anders dan aangegeven op de Paasflyer, zullen we geen kerkbezoek kunnen toelaten. De vieringen zijn natuurlijk wel online te volgen, via de website en het inmiddels voor het u bekende YouTube kanaal.
 
We wensen u een goede paasdagen toe.
Namens de Kerkenraad,
 
Teo Kuipers

 

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan i.v.m. de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad

De volledige nieuwsbrief van 25 maart is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X