Skip to main content

Nieuwsbrief van 8 mei 2024

By 8 mei 2024mei 17th, 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Aardrijkskunde

Zij had een onvoldoende

voor aardrijkskunde

die laatste dag,

maar wist een week later

precies waar Treblinka lag.

Héél even maar.

Ida Vos, uit: Vijf en dertig tranen (1975)

Er is een klassenfoto van een Joodse lagere school in Den Haag. Er staan 35 kinderen op, die bijna allemaal, in een nacht in 1942, met hun ouders werden gearresteerd. Ida Vos was een van de vier, die in 1945 overgebleven waren om het ons te zeggen. In de bundel 35 tranen heeft zij voor alle leerlingen een gedicht opgenomen. In 1995 bezocht ze ook de Oranje Nassauschool in ons dorp om haar verhaal te vertellen in groep 8.

Wim van Deijk.

✑ Bij de viering

Donderdag 9 mei 2024 – Hemelvaart

Op donderdag 9 mei vieren we Hemelvaart samen met de protestantse gemeenten van Weesp en Muiden. Het wordt echt dauwtrappen, want we verzamelen om 8.00 uur (!) bij de Joodse begraafplaats in Muiderberg. Daar krijgen we een rondleiding. Passende kleding en stevige schoenen aan en de mannen een hoofddeksel op.

Tegen half tien bewegen we ons naar Kerk aan Zee waar we onthaald worden op koffie/thee en krentenbollen. De dienst begint rond 10.00 uur. Voorgangers zijn ondergetekende en ds. Berit Bootsma (Weesp).

Rein Brouwer

Zondag 12 mei 2024

Aanstaande zondag zal ik weer voorgaan in Kerk aan Zee. Ik ben Arjette Kuipers, muzikant en missionair werker in Hilversum en sinds kort ook kinder / jeugdwerker in Muiderberg 🙂

Aanstaande zondag leid ik een dienst met een meditatief karakter. Er is ruimte voor stilte en mooie liederen. De overdenking zal gaan over de uitspraak van Jezus over de graankorrel. Hoe kan dit inspiratie bieden voor ons eigen leven?

Graag tot zondag.

Autodienst
Autodienst zondag: Olga Troelstra
Telefoonnummer: 0294 – 26 19 64
Met Hemelvaart is er geen autodienst.

Agenda

Diaconie

Donderdag 9 mei 2024 – SchuldHulpMaatje

In de gezamenlijke dienst met de kerkelijke gemeenten van Muiden en Weesp, collecteren we voor SchuldHulpMaatje.

Een doel dat ons allen aan het hart ligt.

Zondag 12 mei 2024 – Collecte Binnenlands diaconaat
‘Kerk-zijn met en voor elkaar’

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In ‘De Sleutel’ is iedereen ……

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X