Skip to main content

Nieuwsbrief van 4 juli 2024

By 5 juli 2024Nieuwsbrief

✑ Cursief

Nederland, o Nederland

‘Pitbulls die op ons worden losgelaten.’ Dat was het argument van de demonstranten tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Naarden bij de Witte Toren (Rijksweg 81), afgelopen week tegenover burgemeester Ter Heegde (G&E 4 juli). De demonstratie richtte zich tegen het besluit van het college van B&W om op verzoek van het COA een tijdelijke noodopvanglocatie voor 150 asielzoekers te realiseren. In een noodopvang worden tegenwoordig statushouders opgevangen die wachten op een woning in een gemeente. Statushouders zijn mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en hier mogen blijven. Het gaat hier niet om mensen die afgewezen zijn en terug moeten naar hun land van herkomst, zogenaamde ‘veiligelanders’. Het gaat hier ook niet om een ‘tweede Ter Apel’. Ter Apel is een aanmeldcentrum. En juist omdat Ter Apel al langer tijd overvol is moeten mensen met een status tijdelijk naar een noodopvang. Er zijn namelijk niet voldoende woningen.

Twintig jaar geleden raakten wij bevriend met een jongeman die als minderjarige asielzoeker naar Nederland was gekomen. Inmiddels werkt hij als tolk voor de IND, heeft zijn vrouw ook een goede baan, en zeggen hun vijf kinderen ‘opa’ en ‘oma’ tegen ons. Het doet mij pijn om mensen als zij als ‘pitbulls’ getypeerd te zien worden.

Rein Brouwer

✑ Bij de vieringen

Zondag 7 juli 2024
Het is fijn om aanstaande zondag weer in jullie midden, in Kerk aan Zee te mogen zijn. Als gemeente moedigen jullie gastpredikanten aan om gebruik te maken van de eigen talenten.

Deze keer neem ik die uitnodiging graag aan en wil ik met jullie op interactieve wijze het Bijbelverhaal verkennen.
De methode die ik daarvoor gebruik heet de biblioloog en daar heb ik een poosje geleden mee leren werken.
Geen monoloog over de tekst, maar samen in gesprek met de tekst. Samen met elkaar zullen we het Bijbelverhaal verkennen door even in de Bijbeltekst te stappen, figuurlijk gesproken dan.
Mijn ervaring is dat we door een diversiteit aan reacties hele andere ontdekkingen doen en een verhaal met nieuwe ogen gaan bekijken.

Ik hoop dat jullie dit avontuur met mij aan willen gaan. En wat het Bijbelverhaal is, dat laat ik nog even een verrassing…..

met hartelijke groet,
ds. Berit Bootsma

✑ Diaconie

 

Zondag 7 juli 2024
Deze maand zullen alle collecteopbrengsten ‘gespaard’ worden om eind juli een mooie bijdrage te leveren aan ‘het vakantiebureau’. 

Het vakantiebureau biedt in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk

Steunfonds Het vakantiebureau ondersteunt de vakanties door geld en fondsen te werven om hulpmiddelen en bijvoorbeeld recreatiemiddelen of uitstapjes te financieren. Ook worden aanpassingen in de accommodaties gefinancierd …………

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X