Skip to main content

Nieuwsbrief van 30 mei 2024

By 31 mei 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Rafah
(1) Troepen van het Israëlische leger (Israel Defense Forces, IDF) hebben onder Palestijnse burgers in het vluchtelingenkamp in Rafah een bloedbad aangericht.
Israël geeft toe dat er tragischer wijs burgers zijn omgekomen.
Israël ontkent noch erkent dat ze hier iets verkeerd gedaan heeft.

Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar de ‘tragische fout’ (Netanyahu) die afgelopen week verwoesting zaaide in een tentenkamp in Rafah.
Het herinnert echter aan het Rafah massacre op 12 november 1956, bijna zeventig jaar geleden.
Naar eigen zeggen antwoordde Israël toen op de Palestijnse aanslagen op hun (bezettings)troepen, eerder dat jaar.
De Palestijnse burgers werden daarvoor collectief verantwoordelijk gehouden.
In Khan Yunis en in Rafah werden ongeveer duizend mensen gedood door de IDF.

(2) oh Rafah. aching Rafah. aching of refugees aching of tumbled houses bicycles severed from tank-warped tires and aching of bullet riddled homes all homes worm-eaten by bullets and then impregnated through bullet holes by birds.

o Rafah. pijnlijk Rafah. pijn van vluchtelingen pijn van ingevallen huizen fietsen losgerukt van door tanks kromgetrokken banden en pijn van huizen doorzeefd met kogels alle huizen opgegeten door kogels en geïmpregneerd door vogels via kogelgaten. [vertaling RB]

Deze woorden komen uit het dagboek van Rachel Corrie, februari 2003.
Rachel Corrie was een Amerikaanse vredesactiviste die op 16 maart 2003 protesteerde tegen de Israëlische bezetting van de Gazastrook.
Ze was samen met anderen, als een menselijk schild, voor één van de huizen in Rafah gaan staan die verwoest werden door de IDF.
Ze werd doodgereden door een Israëlische bulldozer.

Het is hartverscheurend om te zien dat er niets veranderd.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de vieringen

Zondag 2 juni 2024 – Paulus en zijn beroep op de keizer
Heel bewust heeft de apostel Paulus zijn eigen gelijk niet als een doel, maar als een middel willen zien.
Met zijn beroep op de keizer geeft hij zijn kans op een spoedige vrijlating op, met het doel om voor vorsten en, als het kan, voor de keizer zelf te getuigen van Gods mensenliefde.
Zo doet hij wat Jona weigerde.

Wat zegt dat ons?

De apostel Paulus voor procurator van Judea (59-62), Procius Festus, koning Herodes Agrippa II
en zijn zuster Berenice, 1875, Vaily Ivanovich Surikov, Treyakov Galerij Moskou.

 

Autodienst
Autodienst zondag: Henk van der Veen
Telefoonnummer: 06 – 51 70 61 54
Agenda

 

✑ Mededelingen

Gemeentevergadering
Afgelopen zondag spraken we na afloop van de dienst over de jaarrekening van de kerk en de diaconie.
Die van de diaconie is al goedgekeurd. De jaarrekening van de kerk wordt deze week verspreid, zodat iedereen schriftelijk kan reageren.

Daarnaast kwamen er twee andere zaken voorbij die op instemming mochten rekenen.
De kerkenraad zal een besluit gaan nemen over het verminderen van het aantal kerkdiensten in de zomermaanden en in de maand januari.
We gaan dat in 2025 proberen. Er zal dan niet langer iedere week een kerkdienst zijn, maar eens in de twee weken.
De tussen liggende zondagen kunt u ergens anders gaan kerken of thuisblijven en eventueel een livestream van een andere gemeente volgen.
Het plan is dat dit in de kerkelijke gemeente Muiden ook zo besloten wordt.
Wie dat wil kan dus iedere week naar de kerk of naar de livestream kijken, de ene week in/van Kerk aan Zee, de andere zondag in/van de Grote Kerk in Muiden.
In de zomermaanden gaan we dat doen omdat er dan veel mensen met vakantie zijn, in de wintermaanden om energiekosten te sparen.

We nemen hier, met instemming van de gemeentevergadering, al een klein voorschot op door de dienst van 4 augustus te laten vervallen.

Het tweede punt is dat de kerkenraad door gaat met de verkenning van de samenwerking van de kerkenraden van Muiderberg en Muiden.
Met behoud van de zelfstandigheid en de eigen identiteit van onze gemeente kunnen we bestuurlijk de krachten bundelen in één kerkenraad.
Daarover bestaan nog enkele onhelderheden die we in het najaar hopen op te klaren.
In de volgende gemeentevergadering bespreken we de stand van zaken op dat moment.

Rein Brouwer

 

Diaconie

Zondag 2 juni 2024 – Naarderheem zomeractiviteiten
Als diaconale gemeente willen we omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en omgeving.
Ook ouderen die vanwege leeftijd of gezondheid uit onze gemeente vertrekken en in bijvoorbeeld Naarderheem een nieuw thuis vinden verliezen we niet uit het oog.

Het is een mooie traditie geworden dat de kerken in Muiden en Muiderberg in de zomerperiode collecteren voor activiteiten in de verzorgingshuizen zelf.
We hopen op een mooie opbrengst!

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X