Skip to main content

Nieuwsbrief van 6 juni 2024

By 7 juni 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Goedemorgen

Wij zijn terug van vakantie en de vraag, die dan vaak wordt gesteld, betreft wat je het meest is bijgebleven.
Naast alle bijzondere schoonheid die we in steden, natuur en musea hebben ervaren, is dat voor mij de ochtendgroet.
Groeten we elkaar (in allerlei talen) als we elkaar tegenkomen in het washok of onderweg naar de bakker?
Zelf hecht ik aan het groeten van de medemens, niet alleen op de camping, maar ook in het dorp.
Daarom groet ik de ander altijd vriendelijk en het ochtendplezier wordt vergroot als mijn ‘Goedemorgen’ wordt beantwoord.
Komt er echter geen reactie, dan vind ik dat vervelend en ervaar dat als chagrijn.
Totdat ik in deze vakantie de volgende zin tegenkwam: ‘Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend’ (Spreuken 27: 14).

Wat betekent deze uitspraak voor het ochtendritueel?
Opeens schoot mij onderstaand gedicht te binnen en was het vrolijke gevoel weer terug.
Ik houd de ochtendgroet toch maar in ere.

Wim van Deijk

Dikkertje Dap

Dikkertje Dap klom op de trap
’s morgens vroeg om kwart over zeven
om de giraf een klontje te geven.
Dag Giraf, zei Dikkertje Dap,
weet je wat ik heb gekregen?
Rode laarsjes voor de regen!
’t Is toch niet waar, zei de giraf,
Dikkertje, Dikkertje, ik sta paf.

O Giraf, zei Dikkertje Dap,
‘k moet je nog veel meer vertellen:
Ik kan al drie letters spellen:
a b c, is dat niet knap?
Ik kan ook al bijna rekenen!
Ik kan mooie poppetjes tekenen!
Lieve deugd, zei de giraf,
kerel, kerel, ik sta paf.

Zeg Giraf, zei Dikkertje Dap,
mag ik niet eens even bij je
stiekem van je nek afglijen?
Zo maar eventjes voor de grap,
denk je dat de grond van Artis
als ik neerkom, heel erg hard is?
Stap maar op, zei de giraf,
stap maar op en glij maar af.

Dikkertje Dap klom op de trap
met een griezelig grote stap.
Op de nek van de giraf
zette Dikkertje Dap zich af,
roetsjj, daar gleed hij met een vaart
tot aan ’t kwastje van de staart.
Boem!
Au!

Dag Giraf, zei Dikkertje Dap.
Morgen kom ik weer hier met de trap.

Annie M.G. Schmidt
Uit: Ziezo (1988)

✑ Bij de vieringen

Zondag 9 juni 2024
Sinds 2013 ben ik predikant en studeerde in dat jaar af aan de Protestantse Theologische Universiteit te Utrecht met de opleiding tot Gemeentepredikant.
Daarvoor studeerde ik Theologie en Geschiedenis aan de Vrije Universiteit, waar ik beide studies afrondde.
Sinds maart 2023 ben ik predikant van de Protestantse gemeente te Heemskerk.
Meer informatie kunt u vinden op www.domineeniels.nl.

We lezen deze zondag met elkaar het verhaal van de barmhartige Samartiaan.
Het thema van deze dienst zal zijn ‘Wie is mijn naaste?’ Weet u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Ds Niels A. Gillebaard

Autodienst
Autodienst zondag: Olga Troelstra
Telefoonnummer: 0294 – 26 19 64
Agenda

 

Diaconie

Zondag 9 juni 2024 – Florisberg zomeractiviteiten
Vorige week vroegen we uw bijdrage voor Naarderheem, deze zondag is de collecteopbrengst bestemd voor zomeractiviteiten in en vanuit Florisberg.
Voor veel bewoners zijn deze activiteiten een ‘kers op de taart’ en kleuren ze de dag.

Natuurlijk kunt u ook een bedrag overmaken op rekening van de diaconie:
 NL54 RABO 0343 1623 85  onder vermelding van Florisberg.

Alvast hartelijk dank!

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X