Skip to main content

Nieuwsbrief van 27 juni 2024

By 3 juli 2024juli 5th, 2024Nieuwsbrief

✑ Cursief

Keti koti (2)

Vorig jaar heb ik op deze plek ook geschreven over Keti koti. Keti koti is Surinaams (Sranangtongo) voor ‘de keten is verbroken’. Ieder jaar wordt op 1 juli het einde van de slavernij door Nederland (1863) gevierd door de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten. Door het Herdenkingsjaar Slavernijverleden zijn we echter allemaal gaan realiseren dat zowel de slavernij als het einde van de slavernij deel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. We kunnen niet langer wegkijken. Nederlanders transporteerden ongeveer 600.000 Afrikanen als gevangenen over de Atlantische Oceaan. En in de Oost verhandelden en verscheepten wij rond een miljoen tot slaaf gemaakten.

Zo verpletterend is het aantal dat je bijna vergeet
dat massa gevormd wordt door losse delen, elke rug
anders getekend, elke nek op eigen wijze strekkend
na een vastgeketend leven, de unieke beweging
van al die individuele armen, benen, kromgebogen
wervels, honderdduizend vingers, stuk voor stuk
stroef gemaakte dragers van een kracht die zoveel later
zoveel mensen samenbrengt op deze dag, ons herinnert
aan hoe iets volstrekt vanzelfsprekends – vrijheid van leven –
werd teruggegeven door wie zich meester waanden.
Ook zij zijn bevrijd; wie een ander ketent, ketent zichzelf,
elke zweepslag een kras op de eigen moraal. Vandaag
staat de geschiedenis voor even op een kier, licht van nu
op die eeuwenlange nacht. Ketens verbroken, verhalen
vastgeknoopt. Zon op de wonden, opdat wat ettert droogt.

(Marjolijn Heemstra, Stadsdichteres Amsterdam 2022-2023)

Rein Brouwer

✑ Bij de vieringen

Zondag 30 juni 2024
Voor de laatste keer deze maand een overweging over een verhaal uit het Bijbelboek Handelingen. Na Ananias en Saffira, Stefanus en Filippus lezen we zondag over Barnabas en Saulus in Antiochië (Handelingen 11,19-26). Het is het wordingsverhaal van het christendom als een religie die mensen van verschillende culturen, achtergronden en talen met elkaar verbindt. Begonnen als een Joodse beweging in Galilea vormen de leerlingen van Jezus in Jeruzalem een geloofsgemeenschap van Joden die in Jezus geloven. Van daaruit worden ze uitgezaaid en wordt Antiochië, in het huidige Syrië, de eerste gemeente waar de mensen van de weg christenen genoemd worden. Daar begint Paulus te bouwen aan de eerste christelijke gemeenten van Joden en Grieken/Romeinen. Daar krijgt zijn denken over God een uitwerking in zijn onderwijs en lezingen en brieven.

Rein Brouwer

✑ Diaconie

Zondag 30 juni 2024 – Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid.
Ouderen leven dikwijls in afgelegen dorpen zonder voorzieningen. Ze hebben niemand om op terug te vallen.

Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp, en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
Met uw gift in de collecte biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp.

Van harte aanbevolen.

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X