Skip to main content

Nieuwsbrief 19 juli 2018 Kerk aan Zee

By 20 juli 2018Nieuwsbrief

Zondag 22 juli zal Ds. Willemijn Jonkers ons voorgaan. We lezen uit Marcus 6 : 30 – 44, waarin Jezus de menigte, die hij onderwijst, te eten geeft met het materiaal van vijf broden en twee vissen.;de Byzantijnse moza├»eklegger beeldt vier broden en twee vissen af, terwijl de evangelisten spreken van vijf broden en twee vissen. Zo verwijst de kunstenaar symbolisch naar het vijfde brood, het eucharistisch brood op het altaar.

Kerk Open elke zaterdag tm 8 september van 13.00 -16.00 uur.

X