Op 16 februari zal voorgaan Claartje Kruijff. Claartje is verbonden aan de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam. We willen in deze vacante periode ook kennis maken met andere vormen van kerk zijn en hebben haar daarom gevraagd zoveel mogelijk de liturgie van de Dominicuskerk aan te houden. We zingen, uit praktische overwegingen, wel uit het nieuwe liedboek, maar zullen ook een ander lied zingen. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. Allen van harte welkom
‘Avonds is er om 19.00 een dienst in Florisberg met voorganger Ds. Stephan de Jong uit Bussum.
Helaas had Ds. De Jong geen zondag in 2014 vrij om in Kerk aan Zee voor te gaan maar voor 2015 zal het vast wel lukken.

Zondag 23 februari is Ds. Richard Klijnsma onze gastpredikant, een vertrouwd gezicht voor de gemeente. Tot eind 2002 was Ds. Klijnsma voorganger in de gemeente Pijnacker van 1992 – 2002 en sindsdien met emeritaat, maar gelukkig regelmatig gastpredikant in Muiderberg.
Zondag 2 maart is Ds. Ben de Boer onze voorganger. Al enige jaren preekt Ds. De Boer 1 x in Muiderberg en ook nog op hetzelfde tijdstip. Een zeer gewaardeerde gastpredikant die in zijn dagelijks werk een speciale opdracht heeft.

9 maart gaat Ds. Leonie Bos voor. Zij sinds 15 oktober 2006 verbonden aan wijkgemeente Ontmoetingskerk (vroeger de Bron) in Gouda. Hiervoor was zij, per januari 2000, als predikant werkzaam in Schiedam.
Ze is ook 1 van de voorgangsters van de Alle dag Kerk in Amsterdam.
Ds. Bos studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie was ze korte tijd werkzaam als leraar Godsdienst op een middelbare school in Alphen aan den Rijn.

Van harte welkom.
Tineke Meindertsma

Avondgebed in 40-dagentijd 2014.

Op 7 maart begint weer de periode van de veertigdagentijd. d.w.z. voor de avondgebeden.

We zullen deze eerste avond beginnen met een sobere maaltijd in de Boskapel met aansluitend het avondgebed in de Kerk aan Zee. Over deze sobere maaltijd leest u elders. We hebben als thema gekozen : Vreemdeling.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er wekelijks vanuit de politiek opmerkingen worden gemaakt en veranderingen van afspraken worden voorgesteld. Meestal niet ten gunste van de vluchtelingen die in ons land een leefplek proberen te verwerven. Vluchtelingen buiten ons land , denk aan Syrië vragen op afstand zeker onze aandacht.
Wij willen kijken of we vanuit de bijbelverhalen ons kunnen laten inspireren , hoe we om zouden kunnen gaan met de vluchteling. Al dan niet in onze directe omgeving. Ondertussen zijn we wel op weg naar Pasen!
De psalmlezingen zijn de psalmen van de week, en als vaste zang hebben we gekozen voor lied 816. Ook zullen we het Luthers avondgebed weer zingen ter afsluiting van de gebeden. André zal ons leren hoe we het gebed kunnen zingen en bidden.
We hopen dat we met elkaar deze zes weken de rust en de tijd kunnen vinden , om de hectiek van alle dag enigszins op afstand te houden, en toe te leven naar Pasen.
Weet u dan ook welkom, de vrijdagavonden om 19.30 uur in Kerk aan Zee. Te beginnen op 7 maart.

De voorbereidingsgroep: Wim v Deijk, Trudy Krook,Andrë Potter en Magda de Boer.

Datum 16 februari 10.00 uur
Predikant Ds. C.Kruijff HA
Florisberg 19:00 Ds. S. de Jong
Koster Fred Kortekaas
Autodienst Jan Wouters 263695
Naam en kleur 7e Zondag van Epifanie groen

Datum 23 februari 10.00 uur
Predikant Ds. R.Klijnsma
Koster Hil de Haan
Autodienst Henk van der Veen 263283
Naam en kleur 8e Zondag van Epifanie groen

Datum 2 maart 10.00 uur
Predikant Ds. Ben de Boer
Koster Erik Jan v. d. Hulst
Autodienst Arend Koers 263013
Naam en kleur 9e Zondag van Epifanie groen

Datum 9 maart 22.00 uur
Predikant Ds. L. Bos
Koster Ab Heij
Autodienst Jan Wieten 261261
Naam en kleur 1e zondag 40dg. tijd paars