Verslag van de gemeentemaaltijd van 7 februari 2014

Afgelopen vrijdagavond werden we omstreeks 18.00 uur in het Ontmoetingscentrum hartelijk verwelkomd door Clarissa, Annemiek en Dieuwke. Corrie en Arend Koers, die ook een groot aandeel hadden geleverd, waren helaas door buikgriep geveld en konden jammer genoeg er niet bij zijn. De tafels waren feestelijk gedekt en het geheel had een uitstraling van een vier sterren restaurant. Er hadden zich 32 deelnemers aangemeld en het Ontmoetingscentrum was dan ook tot de laatste plaats gevuld. Bij het inkijken van de menukaart zag ik, dat ons een fantastisch 4 gangen diner met hele bijzondere bijgerechten en een heerlijke witte en rode wijn stond te wachten. Bij de opening werd door Clarissa een door Corrie Koers uitgezocht gedicht voorgelezen, waarna een begin werd  gemaakt met het opdienen van een amuse. Vooraf werd voorgesteld na het hoofdgerecht van plaats te wisselen, zodat we ook met anderen in gesprek konden komen, hetgeen ook door velen werd gedaan. Ook de andere gerechten viel bij iedereen in de smaak. Met als resultaat dat op het laatst alle gevulde schalen bij wijze van spreken werden leeg geschraapt. Tussen de gangen door was een nog een intermezzo, waarbij Cor Wiering op de piano speelde. Voordat het nagerecht werd opgediend, heb ik de “keukenploeg”, inclusief Corrie en anderen, die achter de schermen aan het welslagen van deze avond hebben meegewerkt, hartelijk bedankt voor deze fijne avond, waarbij weer vele sociale contacten zijn aangehaald.  Na afsluiting met een kop koffie of thee en een  Amaretto likeurtje en friandises werd de avond op de piano onder het lied “Het is mooi geweest” door Cor afgesloten.

Maaltijd in OC met Cor Wiering op piano

Allen, die aan het welslagen van deze avond hebben meegewerkt, namens nogmaals hartelijk dank !!!! Het is  bijzonder en we zijn heel dankbaar, dat zoiets al vele jaren  door enkele enthousiaste vrijwilligers  vanuit de kerk in ons prachtige dorp mogelijk is.

Ab Heij.

Maaltijd OC Ab Heij en Yvonne

Na aftrek van de onkosten is er nog een bedrag overgebleven dat  bestemd zal worden voor de Rudolphstichting.    

Voor volgend jaar is de datum reeds bekend: vrijdag 30 januari 2015.