kerkwinter2010
Bericht vanuit de beroepingscommissie.

Inmiddels zijn we als commissie een aantal keren bij elkaar geweest. Wim van Deijk heeft zich ter beschikking gesteld als voorzitter en Annemiek zal het secretariaat op haar nemen.
In onze vergaderingen zijn we gestart met het voor onszelf duidelijk krijgen hoe de hele procedure vorm gegeven moet worden. We hebben de advertentietekst voor het blad kerkinformatie aan de kerkenraad voor gelegd en we hebben de bestaande profielschets voor onze vacature aangescherpt. Voor beiden hebben we goedkeuring van de kerkenraad gekregen.

Inmiddels staat onze advertentie op onze website en in het blad kerkinformatie. De vacature sluit op 21 februari a.s. en tot die tijd kunnen sollicitanten hun sollicitatiebrief en c.v. insturen.
Voor de geïnteresseerden hebben we een informatiepakket samengesteld bestaande uit ons beleidsplan, het meest recente nummer van Kerk aan Zee en een door ons samengesteld informatieboekje waarin alle secties iets hebben geschreven en waarin al onze activiteiten zijn opgenomen. Inmiddels zijn er al een aantal mensen geweest die een informatiepakket hebben opgevraagd.
Ook zijn er uit de gemeente namen naar voren gekomen. Deze mensen zijn door ons benaderd met de mededeling dat hun naam genoemd is en als zij interesse mochten hebben , een informatiepakket kunnen opvragen.
Ook is er vanuit het landelijk mobiliteitscentrum een lijst met namen aangeleverd van mensen die mogelijk in aanmerking willen komen voor een nieuwe werkplek. In deze lijst zijn wij ons verder aan het verdiepen.
Op dit moment wachten we op de aanmeldingen die binnen komen. Na 21 februari a.s gaan wij starten met de selectie. In het volgende kerkblad zullen we u hier verder over berichten.

Tot op heden hebben we prettig vergaderd met elkaar. In onze groep heeft iedereen vanuit verschillende invalshoeken zaken in te brengen en dat werkt goed en de sfeer is prima. We hebben ons ten doel gesteld om rond de zomer een beroep te kunnen uitbrengen. Of dat gaat lukken hangt natuurlijk van diverse omstandigheden af maar als commissie gaan wij hiervoor.

Namens de beroepingscommissie( Tineke Meindertsma, Wim van Deijk, Teo Kuipers en Wim Sonneveld),

Annemiek Koers