Skip to main content

Dag van de urgentie | zaterdag 24 juni 12.00 uur | Kerk aan Zee

Dag van de urgentie_2023

Kerk aan Zee slaat de noodklok voor het klimaat

Op verzoek van vereniging Grootouders voor het Klimaat, zullen we 24 juni om 12 uur de kerkklok luiden voor het klimaat. Grootouders door het hele land luiden de noodklok omdat adequate maatregelen nog altijd uitblijven met vervuiling van lucht, water en bodem én verlies van biodiversiteit als gevolg. Wereldwijd leidt opwarming van de aarde zowel tot extreme droogte, bosbranden en voedseltekort als tot extreme stortbuien en overstromingen. 

Zaterdag 24 juni is het op de kop af 8 jaar geleden dat Urgenda door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld: de Nederlandse Staat moet de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderen vóór 2020. Een uitspraak die eerst door het gerechtshof en later de Hoge Raad werd bekrachtigd. Het is een uitspraak gebleken die wereldwijde navolging kreeg. 
Vanwege de bijzondere betekenis van deze eerste klimaatzaak gedenken wij 24 juni sinds vorig jaar als: DAG VAN DE URGENTIE

 

Logo_Grootouders voor het klimaat

X