Skip to main content

Je hebt nu eenmaal de ander nodig om iemand te kunnen zijn.

By 28 augustus 2019Actie aan Zee, Kerk aan Zee
Op de zondagen 1 en 8 september zijn de diaconale collectes weer bestemd voor de stichting De Regenboog Groep, de Amsterdamse vrijwilligersorganisatie  voor opvang van kwetsbare stadgenoten. Kwetsbare stadgenoten die vaak onzichtbaar zijn. Soms maken ze zichzelf onzichtbaar omdat het te pijnlijk of te moeilijk is anderen aan te spreken. Óf we kijken weg omdat we niet weten hoe we met de situatie moeten omgaan. Het schrijnende is: als niemand je opmerkt dan besta je niet. Je hebt nu eenmaal de ander nodig om iemand te kunnen zijn. 

De vrijwilligers van de Regenboog beseffen dat. Bij de hulpverlening en opvang wordt gewerkt met de één op één benadering. Mensen die hulp nodig hebben krijgen een maatje, een buddy toegewezen en als het vertrouwen in elkaar gegroeid is kan dat tot mooie resultaten leiden. Én het vertrouwen in de maatschappij komt ook weer terug. Ze kunnen weer functioneren, ook binnen de organisatie, bijv. als kok in de keuken of bij de administratie. Behalve collecteren voor de Regenboog kunnen we ook andere dingen doen: kleding inzamelen (zie agenda voor plaats en tijd, 27 september as)

Uw extra mooie kleding, bij de mode-van-nu passend, brengen wij naar één van de 10 winkels van Dress for Succes.

X