Skip to main content

Zomerexpositie Jan Meijer – Meester – Tekenaar (1900-1986)

Geopend alle zaterdagen en zondagen vanaf 2 juli tot en met 11 september (behalve zondag 14 augustus) Dit wordt de tweede Jan Meijer tentoonstelling in de Kerk aan Zee.

Jan Meijer, de zeker in Muiderberg legendarische schoolmeester en ook landelijk een bekende schilder. In het verleden is zijn schilder- en tekenwerk regelmatig te zien geweest in het dorp in grotere of kleinere exposities.  Maar deze expositie wordt een heel bijzondere! 22 weinig of nooit vertoonde kunstwerken van Jan Meijer worden tentoongesteld en de nadruk ligt dit keer op zijn virtuoze tekenstijl. Landschappen, dorpsgezichten en een enkele naaktstudie, aangevuld met olieverfschilderijen op doek en paneel o.a. uit de familiecollectie van de Meijers. Het oudste werk hier getoond stamt uit 1935 en het jongste is van 1977.

Ik leerde Jan Meijer kennen in de jaren ’80, toen ik op een zondagmiddagwandeling zijn “vitrine” bezocht in het “huis van de meester” naast de voormalige dorpsschool op de Brink. We raakten aan de praat over onze liefde voor het schilderen en de grafiek en ik kocht wat werk van hem. Wat me trof was de passie voor het vak die hij altijd had behouden. De omstandigheden; zijn voortschrijdende ouderdom en het feit dat hij zou vertrekken naar de Florisberg-woningen, hinderden hem niet om daar een schilderplek in te willen richten onder het dakraam. We hadden veel gemeen. Beiden een basisonderwijsachtergrond en ook opgeleid in de schilderkunst, de drang om te blijven tekenen en schilderen ondanks de schoolbesognes. Uit de latere bestudering van de data op zijn tekeningen en schilderijen werd volkomen duidelijk dat ook onze kunstzinnige ambities in dezelfde periodes de grootste bloei kenden: namelijk in de schoolvakanties en op reizen in het buitenland.
Bijzonder is daarom dat we van de familie een vakantiealbum uit 1950 in bruikleen hebben gekregen dat dit geweldig illustreert. Foto’s van een strandvakantie in Noord-Holland, verlucht met tal van ter plekke gemaakte tekeningen en schetsen van kinderen, landschappen en strandtaferelen. Ook mochten we zijn originele veldezel lenen.

We plaatsen hem centraal op deze expositie met een zelfportret, ook uit 1950.

Niet lang na onze ontmoeting op de Brink, stond zijn echtgenote met een grote doos voor mijn deur in de Dorpsstraat. “Voor den etser”, stond er in een keurig handschrift op. Jan Meijer droeg bij die gelegenheid al zijn etsplaten en etsgereedschap aan mij over, omdat hij wist dat hij het niet meer zou gebruiken en ik er misschien nog wat aan had. Dat stelt ons nu in de gelegenheid bij deze tentoonstelling een kleine vitrine in te richten met dit materiaal, als illustratie van zijn grafische kwaliteiten. Vorig jaar vroeg Jan de Beus mij om samen met hem deze expositie vorm te geven, wetend dat ik in het bezit ben van een mooie collectie tekeningen van deze “meester-tekenaar”. Ik heb er enthousiast gehoor aan gegeven en u kunt zijn meesterlijke werk vanaf 2 juli komen bewonderen in de Kerk aan Zee.

Reinier Gadellaa, Muiderberg 2022.

Met dank aan de overige bruikleengevers:

Fam. Meijer Almere  
Jan de Beus en de Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg.
Fam. Meijer Blaricum                       

X