Skip to main content

EXPOSITIE : “In het licht van de geest”  

Zondag 8, 15, 22, 29 mei en 12 juni van 13.00 -16.00 uur.

In Kerk aan Zee is rond de Pinksterdagen de tentoonstelling: “In het licht van de geest”, te bezoeken. Met Pinksteren is de natuur helemaal tot leven gekomen, alle bloemen bloeien. Het is de lichtste tijd van het jaar. Dit momentum is voelbaar in deze tentoonstelling in een spiritueel kerkgebouw op een wondermooie plek met uitzicht over het IJsselmeer.

Pinksteren, is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De scheppende, bezielende kracht die mensen inspireert. Dit gaat gepaard met wind en eenieder spreekt met vuur, in verschillende talen – zie Handelingen 2 t/m 4. Dit Bijbelverhaal maakte Berdien Nieuwenhuizen in 2020 zichtbaar en voelbaar in een pinksterkleed https://www.berdien.com/start.html voor Kerk aan Zee.

Voortbordurend op dit onderwerp en in vervolg op dit kunstwerk hebben kunstenaars Marjolein Endert, Berdien Nieuwenhuizen, Helen Vreedeveld en Fennanda Eleveld twee jaar lang gebrainstormd over het begrip Geest. Zij maken nu samen deze tentoonstelling met werk over dit thema, ieder vanuit de eigen invalshoeken en verbeelding.  http://www.flying-spirits.nl

“De Geest is vrij en wordt voelbaar door enthousiasme, als het hart zich opent en creativiteit stroomt. De Geest is in ieder van ons, in alle mensen aanwezig en stroomt zoals die voor ieder bedoeld is. Geest is leven, is vrij”.

Programma In het licht van de geest:

2022 Opening “In het licht van de geest”

Zondag 8 mei 14 uur Opening:

Inleiding tentoonstelling door Heiko Jessayan, filosoof en journalist 14.30 uur: Kleinliedrecital samengesteld door Bernadette Dorhout https://www.bernadettedorhout.nl/ Sopranen: Ellen Abbringh en Anneke Groothuis – Begeleiding vleugel: Jacomijn Puite.  Graag op tijd aanwezig!

12 juni 2022 Finissage

14 uur: Liederenrecital samengesteld door Bernadette Dorhout https://www.bernadettedorhout.nl/ Sopranen: Ellen Abbringh, Anneke Groothuis, Pauline Kramer, Astrid Sparreboom, Alt: Ineke Rekveldt  Begeleiding vleugel: Jacomijn Puite.

15 uur – 16 uur: Finissage, hapje en drankje en feestelijke afsluiting van deze tentoonstelling.

X