Mediteren in Muiderberg start na de zomer ook een beginnerscursus

‘Mediteren in Muiderberg’ organiseert elke week op woensdag een meditatie-avond in Muiderberg. Elke twee weken een open-avond met in de tussenliggende week een meditatie-cursus voor mensen die willen beginnen met mediteren. 
Mediteren in Muiderberg is opgezet vanuit de PIONIERSGROEP als behoefte om een plek in Muiderberg te hebben waar mensen grotendeels in stilte samen komen en samen mediteren, onafhankelijk van geloof of levensovertuiging. 
Je kunt je bijdrage (10 euro per keer) overmaken op: Protestantse Gemeente Muiderberg NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Mediteren in Muiderberg. Of direct via Mollie payments vermeld daarbij je naam en de datum of data. Voor meer info zie website MeditereninMuiderberg.nl

 

 

 

X