Skip to main content

‘Mijn kerk verbindt’ Kerkbalans 2017 is gestart!

By 16 februari 2017februari 19th, 2017Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Protestantse Gemeente te Muiderberg Raborekening:
NL84 RABO 0343 1092 71
Protestantse Gemeente te Muiderberg ING rekening:
NL12 INGB 0000 5222 46

Dit jaar is het thema Mijn Kerk verbindt. Kerkbalans 2017 Druppels_verbindtEen thema wat mij persoonlijk aanspreekt, zeker als we kijken naar onze ambities en ondernomen initiatieven binnen en buiten Muiderberg. Ik hoop u ook. Als kerk zoeken en ervaren wij de verbinding met onze omgeving nadrukkelijk. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat is u gevoeglijk bekend. Als kleine maar actieve gemeente weten we echter veel te realiseren. Ook weet u dat het een uitdaging voor ons is om de balans op orde te houden. We roepen u dan ook op uw bijdrage van vorig jaar aan te houden en indien mogelijk te verhogen. Dan wordt ons eerste goede voornemen al in de eerste maand gerealiseerd. Een geweldige prestatie. Mijn kinderen zouden zeggen “Hoe cool is dat?” 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Teo Kuipers

X