Skip to main content

Nieuwsbrief 30 januari 2020

By 31 januari 2020februari 6th, 2020Nieuwsbrief

Zondag 2 februari zal ds. Elsbeth Gruteke ons voorgaan. We lezen op deze zondag twee teksten, uit 2 Kronieken 36 en Lucas 15, die allebei over thuiskomen gaan. Over het volk Israël dat na de ballingschap weer thuiskomt in Jeruzalem, en over twee zoons die thuis mogen komen bij hun vader. Over dat laatste, bekende, verhaal denken we met elkaar na. Bij welke positie uit het verhaal voelen we ons het meeste thuis, bij die van de vader, die van de jongste zoon of die van de oudste zoon? We gaan samen proberen dat te ontdekken.

Gemeentezondag, 2 februari. De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst van 2 februari met elkaar een kop koffie te drinken om vervolgens de plannen van 2020 en de begroting te bespreken.

Eerstvolgend pastoraal spreekuur predikant: Dinsdag 18 februari. 10 .00 – 12.45 uur, Rembrandtlaan 25. Er zijn twee mogelijkheden, u kunt van te voren een afspraak maken op elk heel uur (er zijn dus drie plekken, 10 u, 11 u en 12 u) via tel. 0294 – 23 77 02 of email dswillemijnjonkers@kerkaanzee.nl of u kunt zonder afspraak ‘inlopen’ als het bordje bij de deur op ‘vrij’ staat. Van harte welkom!

Zondag 2 februari Werelddiaconaat Collecte voor Oeganda. In het Noorden van Oeganda blijft de noodzakelijke regen steeds vaker uit, dit ten gevolge van de wereldwijde klimaatverandering. Oogsten lopen terug of blijven uit. Met uw bijdrage steunen we de boeren daar in hun strijd om het dagelijkse bestaan.

Vrijdag 14 februari 2020 zal het jaarlijkse Valentijnsconcert voor en door vrijwilligers weer plaatsvinden.
Dit jaar de 15e editie. Het thema is Italië en onze speciale gast,sopraan Annemarijn de Graaff.
Het concert start  om 20:00 in de Grote Kerk in Muiden.

Nieuwe Expositie “Lightscapes in Black & White” Fotograaf Fred Willems houdt zowel van landschaps- als documentaire fotografie. Klassieke muziek fotografisch vastleggen hoort daar bij.
Zondag 2, 9, 16 & 23 februari en 8, 15 & 22 maart 2020. Van 13.00 tot 16.00 uur

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X