Skip to main content

Nieuwsbrief van 14 januari

By 15 januari 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief

✑ Bij de viering

Zondag 17 januari 2021 olv ds Peter Verhoeff aanvang 10.00 uur via livestream video te volgen.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.
Zondag gaat voor onze classispredikant ds Peter Verhoeff. 
In de dienst zullen we nadenken over wie Jezus voor ons wil zijn. We doen dat aan de hand van het verhaal over Zacheüs uit Lucas 19. Over mens zijn, eenzaamheid en over gezien en erkend worden. En over Gerard Reve …

Graag tot de 17e!

Met vriendelijke groet, Ds. Peter  Verhoeff
Classispredikant Noord-Holland 
E: p.verhoeff@protestantsekerk.nl

Hier vindt u de liturgie.

 ✑ Vanuit de Kerkenraad

“Live’ zingen stopt

Vanwege de het COVID incident in Biddinghuizen en de besmettelijkheid van de Britse COVID mutant, heeft PKN besloten ‘live’ zingen in de kerk niet langer toe te staan.
Voor Kerk aan Zee betekent dit dat we helaas niet meer kunnen genieten van het voor ons inmiddels befaamde kwartet. De PKN adviseert gemeenten alternatieven aan te bieden, zoals bijvoorbeeld video opnames of instrumentaal orgel- of pianospel. In overleg met onze predikant Piet van Reenen hebben we als Kerk aan Zee besloten om onze streaming-diensten te omlijsten met orgel- of pianospel door onze gewaardeerde organisten. Live muziek inspireert veel meer dan een bandje en onze organisten zijn uitstekend in staat om in overleg met de predikant tot een mooie invulling te komen.

Natuurlijk realiseren we ons dat dit -weer- een vervelende maatregel is om van dat vermaledijde virus af te komen. Wat waren we graag anders 2021 begonnen.
Desondanks alles, wensen we u fijne vieringen toe.

Namens de Kerkenraad,
Teo Kuipers

U kunt de viering direct volgen door op de banner van de website KerkaanZee.nl te klikken.

Of later nog een keer terugkijken via Kerkdienst gemist

Bezoekers zijn helaas niet toegestaan ivm de lockdown (Lees vanuit de kerkenraad
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

De volledige nieuwsbrief van 14 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X