Skip to main content

Nieuwsbrief van 28 mei

By 28 mei 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 28 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 30 mei 10.00 uur o.l.v. ds Abele Buma | Zondag Trinitatis – Zondag van de Drie-eenheid

I.v.m. de Coronamaatregelen wordt er alleen door de voorzangers gezongen.
 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.


Liturgie 30 mei 

Mw. Verduyn, dhr. Potter en ondergetekende werden in een eerste contact al getriggerd door de bijzonderheid van deze zondag. Voor deze zondag van de Drie-eenheid worden namelijk vanuit de verschillende tradities eigen liturgische kleuren aangereikt.
De kleuren wit, rood en groen kunnen in deze dienst gebruikt worden.
Voor de kleur wit en rood kan gekozen worden als deze zondag wordt gezien als de afsluiting van de grote feesten van onze kerk te weten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Bij de kleur groen vieren we het begin van een nieuwe tijd. Immers God is nu manifest aanwezig in zijn Vader, Zoon en Heilige Geest Zijn.
Hoe het dogma van de Drie-eenheid precies opgevat moet worden, is vast gesteld op een grote kerkvergadering in Nicea (325 ). In 381 is de juistheid van die formulering nog eens bevestigd in Constantinopel. Het is niet gemakkelijk om dit dogma in al zijn complexheid onder woorden te brengen. Maar het is zo bijzonder dat het belijden van de drie-eenheid zich veel gemakkelijker laat bezingen. Er zijn prachtige liederen over het belijden van deze Drie-eenheid.
In ons liedboek worden een aantal liederen genoemd die bij Trinitatis kunnen worden gezongen. Het rijtje wordt afgesloten met lied 707 dat als titel draagt “Dragende, moederlijke God”. Ook de beginregel van vers 2 en 3 zijn bijzonder: “Gevende, moederlijke Zoon, Zonnige, moederlijke Geest “. Een lied met vier mollen maar met een mooie en niet zo moeilijke melodie, denk ik.

Hartverwarmend om te zingen.
Abele

I.v.m. de Coronamaatregelen wordt er alleen door de voorzangers gezongen.

Hier kunt u uw gift digitaal over te maken. Vermeld duidelijk voor welk doel.

✑ Cursief

De zondag na Pinksteren

 
Zondag Trinitatis = het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid,
God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
‘Volstrekt onbegrijpelijk’, zult u zeggen. Helemaal mee eens. En tegelijk is het ook, vind ik, de kortste en meest kernachtige ‘samenvatting’ van het christelijk geloof.
Het woord ‘God’ verwijst naar … -zo ben ik het gaan verwoorden: naar de Stem die in de geloofsgeschiedenis / ontwikkeling van Israël is ‘opgevangen’.
Jezus van Nazareth heeft die Stem op zo’n unieke wijze ingekleurd in woord en daad, noemde die Stem Vader, dat men zei: Zo Vader zo Zoon. De Zoon werd het venster op de Onzienlijke.
Jezus werd daartoe geïnspireerd door de geloofsverhalen in zijn opvoeding: de Wet en de Profeten, door zijn moeder Maria, en trok een eigen spoor in de bezieling van de Geest. Hij tekende een eigen ‘plaatje’ van de Onzienlijke in gelijkenissen en genezingen, in zíjn interpretatie van de Stem.
Dat zijn interpretatie van die Stem niet is verdwenen in de duisternis van zijn dood … dát is het geheim van Pasen, daaruit is de christelijke traditie ontstaan.
Samengevat in het kruisteken:
                    In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
Piet van Reenen

✑Uit de Kerkenraad

Beroepingscommissie aangesteld

In de afgelopen periode hebben we de voorbereiding voor het beroepingswerk verder gestalte gegeven.
CVK heeft op basis van de vast-gestelde meerjarenbegroting een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij de PKN en als Kerkenraad hebben we de beroepingscommissie kunnen vaststellen.
 
We zijn blij u te kunnen melden dat Annemiek Koers, Karst-Jan Wolters, John Kruithof, Hannie van der Veen en Charlotte van Bree bereid zijn daarin zitting te nemen. In de kerkenraadsvergadering van mei willen we als Kerkenraad graag in gesprek met de beroepingscommissie om een eerste concept van de ‘profielschets’ voor een te beroepen predikant bespreken.
 
Natuurlijk gaan we ook graag met u als gemeente in gesprek. Op 6 juni (na de viering) hopen we u te ontmoeten op de gemeentevergadering. Op dat moment hopen we ook met u de concept profielschets te bespreken, evenals de jaarrekeningen.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten, na dit gure Corona voorjaar een fysieke bijeenkomst. Daar moet u wel getuige van zijn!
 
Brengt me bij mijn laatste punt. U heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van 29 april dat we de kerkdiensten weer houden met bezoekers (max 30). Eindelijk, is het dan zover.
Natuurlijk dient u zich nog wel via welkom@kerkaanzee.nl aan te melden en natuurlijk blijven we de diensten streamen. Laten we hopen dat we dit vooralsnog voor het laatst was dat we als Kerkenraad hierover met u corresponderen.

Namens de Kerkenraad, tot binnenkort!
Teo Kuipers

 

✑Concert aan Zee

Jörgen van Rijen en Friends | zondag 30 mei, 15.00 uur

Met de livestream van dit concert vanuit de Kerk aan Zee in Muiderberg sluiten we het concertseizoen spetterend af. Waarschijnlijk nog steeds zonder toeschouwers maar met de hoop dat we vanaf het najaar weer concertgangers in de kerk mogen ontvangen. Het nieuwe seizoen staat in de steigers en daar gaan we u binnenkort over informeren. Het wordt weer zeer divers en van het hoge niveau dat u van ons gewend bent.

Als u geen abonnementhouder bent kunt u via Eventbrite een E-ticket bestellen, middels een donatie, en krijgt u de link naar het livestream video.

Voor meer info over de musici en een indruk van het programma verwijs ik u naar de website van Concert aan Zee.

De muziek-enthousiastelingen van de Stichting Vrienden van Kerk aan Zee, 

Luc Runderkamp
Anneke Haarsma
Henk van der Veen
Pieter Jan Meindertsma
Liselore Ammerlaan

Klik op deze link om alvast een voorproefje te horen.

De volledige nieuwsbrief van 28 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X