Skip to main content

Nieuwsbrief 15 december 2016

By 15 december 2016Actie aan Zee, Nieuwsbrief

Aanstaande zondag 4e advent gaat predikant Ds. Jan Eikelboom ons voor.
Iedere vrijdagavond tot aan kerst om 19.30 uur het avondgebed in de Kerk aan Zee.
We maken ons op voor de vieringen in de Kersttijd! Vanavond om 19.30 uur vond de Kerstzangavond plaats.

U bent ook van harte welkom op de Kerstviering in de Marienburg, dinsdag 20 december, 15.00 uur.
Koor voor oecumenische dienst op 22 januari 2017, in de Grote Kerk in Muiden.

In de bijlage treft u het e-interview dat Concert aan Zee met Gregor Horsch had.

X