Skip to main content

Nieuwsbrief 16 juni 2016

By 17 juni 2016Nieuwsbrief

Heleen Jansen – Verduyn zal herbevestigd worden in het ambt van diaken en we houden onze eerste Kids aan Zee viering.

Zondag 26 juni komt pastor Agterberg ons in de dienst meer vertellen over de doelstellingen en de uitvoerbaarheid van het project Epafras.

X