Skip to main content

Nieuwsbrief van 17 december

By 17 december 2021Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

         Vaclav Havel 18/12-2011†
 
Hoop
 
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
 
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
 
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen,
omdat het kans van slagen heeft.
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,

                    het resultaat.                        
 
(Een aan Havel toegeschreven veel geciteerd gedicht,
maar zeker geïnspireerd door zijn gedachten in ‘Verhoor op afstand’Met hartelijke groet,
Piet van Reenen

 

 ✑ Bij de viering


4de Adventsviering 19 december

Maria en haar Magnificat
 
 
Maria
In de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 klinken de woorden:
‘die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria’,
waarin een dan al breed gedragen geloof in Maria’s betekenis wordt verwoord.
‘Het ontvangen van de heilige Geest’ duidt al op haar goddelijk moederschap en het ‘geboren uit de maagd Maria’ wijst op haar medewerking in Gods heilsplan.
 
Tijdens het concilie van Efeze, in 431,
werd vastgelegd dat Maria vanaf dat moment de titel Theotokos= letterlijk ‘zij die God baart’ zou dragen,
wat daarna algemeen vertaald werd met: ‘Moeder van God’, de Moeder Gods.
 
De Byzantijnse keizer Theodosius II geeft het concilie het predicaat orthodox,
de juiste leer, en de Paus bevestigt de oecumenische aard van het concilie.
En dat betekent dat Maria over de hele wereld Moeder Gods genoemd moet worden.
 
Deze titel was mede een gevolg van de twee naturenleer die tijdens dit concilie werd vastgelegd:
Jezus is God en mens in-één: ‘Christus is in één Persoon waarlijk God en waarlijk mens’.
En dat betekende ‘dat zijn goddelijkheid op Maria afstraalde en zij een goddelijke glans kreeg.
 
Zondag haar woorden: ‘Mij geschiede naar uw woord.’
 
Graag tot zondag,
Piet van Reenen.

Door diverse omstandigheden verschijnt het Kerkblad niet vrijdag maar Zaterdag 18 december a.s

 

Op de website kunt u ook de liturgie vinden.

Via livestreamvideo kunt u de viering ook direct volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u ook de liturgie kunt vinden. 

Een kerkdienst terugkijken? Dat kan via ons YouTube kanaal.

 

De volledige nieuwsbrief van 17 december is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X