Skip to main content

Nieuwsbrief van 28 januari 2022

By 28 januari 2022Nieuwsbrief

 

✑ Mededeling uit de Kerkenraad  

Op zondag 13 februari is, na de dienst aanvang iets na 11.00 uur, de gemeentevergadering.
We zullen weer gebruik maken van de beamer, dus we streven naar een nagenoeg papiervrije vergadering.
U kunt de stukken opvragen via scriba@kerkaanzee.nl:
We bespreken de profielschets van de te beroepen predikant, de aanbouw en de begroting 2022 van Kerk aan Zee.  
Allen van harte welkom, de kerkenraad stelt uw komst zeer op prijs!

Tineke Meindertsma
 

Weer bezoekers in kerkdiensten mogelijk!

Recent heeft de Protestantse Kerk een advies voor de plaatselijke kerken gepubliceerd, waarin staat dat er weer 50 bezoekers in kerkdiensten mogen worden toegelaten!
Dat betekent dat er vanaf zondag 23 januari weer bezoekers in onze vieringen aanwezig mogen zijn.
Bezoekers dienen zich wel te registreren via welkom@kerkaanzee.nl.
Verder gelden natuurlijk de algemene coronamaatregelen, zoals 1,5 m afstand houden, vaste zitplaats, mondkapje op bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Graag even extra aandacht voor hiervoor. Het mondkapje mag pas weer af wanneer u eenmaal zit.

Namens de kerkenraad, 
Teo Kuipers 

 

✑ Cursief

In de geest van Emmanuel Levinas

            
Mijn ‘ik’ ontstaat in de mens die mij aankijkt
en mij vraagt om mededogen
en barmhartigheid
als ontsluiting van mijn eigen mens-zijn.
 
Piet van Reenen

✑ Bij de viering

 

Zondag 30 januari 2022 |10.00 uur o.l.v. ds Lodewieke Groeneveld | Kerk aan Zee

U kunt zich aanmelden via welkom@kerkaanzee.nl

Bless the Lady, my soul.

Deze zondag een dienst aan de hand van woorden uit psalm 103: ‘Prijs de Dame, mijn ziel.’
Maar wat zouden wij ons bij ‘onze ziel’ kunnen voorstellen? Is de ziel iets dat wij kunnen ervaren?
Staat het symbool voor iets uit het dagelijkse leven?

Lodewieke Groeneveld gaat voor &
André Potter speelt op het orgel. 

Op de website kunt u ook de liturgie vinden.

De volledige nieuwsbrief van 28 januari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

 

X