Skip to main content

Nieuwsbrief 5 april 2018

By 7 april 2018Nieuwsbrief

Op deze 2e zondag van Pasen zal ds Hillegonda Ploeger ons voorgaan en lezen we over Thomas, die wij vaak de ongelovige noemen, maar het is de vraag of dat terecht over hem wordt gezegd; Gemeentevergadering op woensdag 18 april om 20.00 uur ;

Oproep om mee te helpen met Koningsdag 27 april

 

X