Skip to main content

Nieuwsbrief van 4 februari 2022

By 4 februari 2022Nieuwsbrief

 

✑Kerkbalans 2022

U krijgt dit weekend een email of een brief
met het verzoek om ook in 2022 onze kerk financieel te ondersteunen.
Kerkbalans 2022 start ook in Muiderberg.
Overmaken kan via een bank overschrijving
Protestantse Gemeente te Muiderberg:
NL84 RABO 0343 1092 71
o.v.v. Kerkbalans 2022 of via onderstaande QR code.

Van harte aanbevolen.
Bij deze bedanken we onze lopers die wederom de brieven wegbrengen en later ophalen

✑Gemeentevergadering 

Op zondag 13 februari is, na de dienst aanvang iets na 11.00 uur, de gemeentevergadering.
We zullen weer gebruik maken van de beamer, dus we streven naar een nagenoeg papiervrije vergadering.
U kunt de stukken opvragen via scriba@kerkaanzee.nl:
We bespreken de profielschets van de te beroepen predikant, de aanbouw en de begroting 2022 van Kerk aan Zee.  
Allen van harte welkom, de kerkenraad stelt uw komst zeer op prijs!

Tineke Meindertsma
 

✑ Cursief

Gevoel en verstand zijn niet los verkrijgbaar

In het interview ter gelegenheid van zijn afscheid als werkzaam psychiater zegt Bram Bakker o.a. het volgende:
 
“Je kunt alles wel rationeel benaderen, maar het gevoel zit veel meer in je lichaam dan in je hoofd.
Het lichaam is dus een heel belangrijke informatiebron. …”.
 
Het deed me denken aan de schrijfster Andreas Burnier die ervoor pleit om
‘te denken met ons hart en te voelen met ons verstand’,
‘te denken met ons hart en te voelen met ons verstand’ (zie ook Markus 12,28),
dan blijf je een heel mens, vallen gevoel en verstand niet uit elkaar,
laat staan dat het twee los-staande gebieden zouden worden.
 
Anders gezegd: Luister naar je gevoel, gebruik je verstand en volg je hart.

Piet van Reenen

✑ Bij de viering

Zondag 6 februari 2022 |10.00 uur o.l.v. ds Hannah Novakova

U kunt zich aanmelden via welkom@kerkaanzee.nl
Aankomende zondag staat in de Protestantse kerk in het teken van Werelddiakonaat.
Er wordt geld ingezameld en de schrift lezingen gaan over geroepen worden tot dienst.
De beide lezingen, uit Jesaja 6; 1 t/m 8 en uit Lucas 5; 1 t/m 11 zijn welbekend en worden vaak gebruikt om christenen aan te sporen tot het verkondigen van Gods woord en tot dienst in zijn naam. 
Gaan en spreken, gaan en doen…
Het is wat ons doorgaan beter ligt dan de andere kant van de medaille – verstillen en luisteren, verstillen en ontvangen. Maar juist daar waar we denken dat die ander ons nodig heeft en waar wij denken het beter te hebben en beter te weten zijn verstilling en ontvankelijkheid ontzettend belangrijk. Samen met u wil ik in mijn overweging daarom stilstaan bij de waarden van wederkerigheid en waardigheid.

Fijn om zondag weer in uw midden te mogen zijn!

Hartelijke groet, Hannah Novakova

Op de website kunt u ook de liturgie vinden.

De volledige nieuwsbrief van 4 februari is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

 

X