Skip to main content

Nieuwsbrief van 12 november

By 13 november 2021Nieuwsbrief

 

 ✑ Cursief

Zondag 7 november: bij de vijfde sterfdag van Leonard Cohen. 

Zondag 14 november

Sta niet stil in het verleden, maar sta er deze week wel bij stil, bij de herdenking van de Kristallnacht op 9 november 1938. 267 synagogen werden in brand gestoken, 7500 winkels verwoest, 92 joden werden vermoord. Het vormde de inleiding op de volledige uitsluiting en uiteindelijk de vernietiging van miljoenen Europese joden. Sta er wel bij stil, bij de val van de Muur, wonderlijk genoeg ook op 9 november (1989).
Sta er wel bij stil als op 11 november de herdenking plaatsvindt van de Groote of 1e WO.

ZWERVERSLIEFDE

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind –
want, o de maatloze verlatenheden,
die over onze moe gezworven leden
onder de sterren waaie’ in de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotse hoge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom breken
onder de wind in hulpeloos verdriet.

Wij zijn maar als de blaren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind –

En laten wij omdat wij eenzaam zijn
nu onze hoofden bij elkander neigen,
en wijl wij same’ in ’t oude waaien zwijgen
binnen een laatste droom gemeenzaam zijn.

Veel liefde ging verloren in de wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom – voor we elkander weer vergeten –
laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

… uit Verzamelde Gedichten (1948) van Roland Holst (1888-1976) …

 ✑ Bij de viering

Viering zondag 14 november 10.00 uur o.l.v. ds Christina Pumplun

Schone schijn: als je daar doorheen wilt zien, moet je goed kijken. Dat is niet eenvoudig en we kunnen ons bovendien gemakkelijk laten leiden door de maatstaven die we gewoonlijk hanteren: veel is goed en weinig (of niets) is problematisch. Maar wat is ‘veel’ en ‘weinig’?
Goed om daar op zondagochtend eens over na te denken.

Via livestream video kunt u de viering ook direct volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner van de website waar u ook de liturgie kunt vinden.
Een kerkdienst terugkijken? Dat kan via ons YouTube kanaal.

 

De volledige nieuwsbrief van 12 november is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X